Konversi kilofarad ke gigafarad (kF ke GF)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • gigafarad [GF]
  • kilofarad [kF]
Copy
_
Copy
  • gigafarad [GF]
  • kilofarad [kF]

Kilofarad ke Gigafarad (kF ke GF)

Kilofarad (Simbol atau Singkatan: kF)

Kilofarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Kilofarad disingkat atau disimbolkan dengan kF. Nilai dari 1 kilofarad setara dengan 1000 farad. Dalam hubungannya dengan gigafarad, 1 kilofarad setara dengan 0.000001 gigafarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kilofarad sama dengan 1,000 farad

1 kilofarad sama dengan 1e-15 exafarad

1 kilofarad sama dengan 1e-12 petafarad

1 kilofarad sama dengan 1e-9 terafarad

1 kilofarad sama dengan 0.000001 gigafarad

1 kilofarad sama dengan 0.001 megafarad

1 kilofarad sama dengan 10 hektofarad

1 kilofarad sama dengan 100 dekafarad

1 kilofarad sama dengan 10,000 desifarad

1 kilofarad sama dengan 100,000 centifarad

1 kilofarad sama dengan 1,000,000 milifarad

1 kilofarad sama dengan 1,000,000,000 mikrofarad

1 kilofarad sama dengan 1,000,000,000,000 nanofarad

1 kilofarad sama dengan 1,000,000,000,000,000 pikofarad

1 kilofarad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 femtofarad

1 kilofarad sama dengan 1e+21 attofarad

1 kilofarad sama dengan 1,000 coulomb/volt

1 kilofarad sama dengan 0.000001 abfarad

1 kilofarad sama dengan 0.000001 EMU of capacitance

1 kilofarad sama dengan 898,760,000,000,000 statfarad

1 kilofarad sama dengan 898,760,000,000,000 ESU of capacitance

Gigafarad (Simbol atau Singkatan: GF)

Gigafarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Gigafarad disingkat atau disimbolkan dengan GF. Nilai dari 1 gigafarad setara dengan 1000000000 farad. Dalam hubungannya dengan kilofarad, 1 gigafarad setara dengan 1000000 kilofarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 gigafarad sama dengan 1,000,000,000 farad

1 gigafarad sama dengan 1e-9 exafarad

1 gigafarad sama dengan 0.000001 petafarad

1 gigafarad sama dengan 0.001 terafarad

1 gigafarad sama dengan 1,000 megafarad

1 gigafarad sama dengan 1,000,000 kilofarad

1 gigafarad sama dengan 10,000,000 hektofarad

1 gigafarad sama dengan 100,000,000 dekafarad

1 gigafarad sama dengan 10,000,000,000 desifarad

1 gigafarad sama dengan 100,000,000,000 centifarad

1 gigafarad sama dengan 1,000,000,000,000 milifarad

1 gigafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000 mikrofarad

1 gigafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 nanofarad

1 gigafarad sama dengan 1e+21 pikofarad

1 gigafarad sama dengan 1e+24 femtofarad

1 gigafarad sama dengan 1e+27 attofarad

1 gigafarad sama dengan 1,000,000,000 coulomb/volt

1 gigafarad sama dengan 1 abfarad

1 gigafarad sama dengan 1 EMU of capacitance

1 gigafarad sama dengan 898,760,000,000,000,000,000 statfarad

1 gigafarad sama dengan 898,760,000,000,000,000,000 ESU of capacitance

Cara Konversi Kilofarad ke Gigafarad (kF ke GF):

Tabel Konversi Kilofarad ke Gigafarad (kF ke GF)

kilofarad (kF) gigafarad (GF)
0.01 kF 1e-8 GF
0.1 kF 1e-7 GF
1 kF 0.000001 GF
2 kF 0.000002 GF
3 kF 0.000003 GF
4 kF 0.000004 GF
5 kF 0.000005 GF
6 kF 0.000006 GF
7 kF 0.000007 GF
8 kF 0.000008 GF
9 kF 0.000009 GF
10 kF 0.00001 GF
20 kF 0.00002 GF
25 kF 0.000025 GF
50 kF 0.00005 GF
75 kF 0.000075 GF
100 kF 0.0001 GF
250 kF 0.00025 GF
500 kF 0.0005 GF
750 kF 0.00075 GF
1,000 kF 0.001 GF
100,000 kF 0.1 GF
1,000,000,000 kF 1,000 GF
1,000,000,000,000 kF 1,000,000 GF

Tabel Konversi Gigafarad ke Kilofarad (GF ke kF)

gigafarad (GF) kilofarad (kF)
0.01 GF 10,000 kF
0.1 GF 100,000 kF
1 GF 1,000,000 kF
2 GF 2,000,000 kF
3 GF 3,000,000 kF
4 GF 4,000,000 kF
5 GF 5,000,000 kF
6 GF 6,000,000 kF
7 GF 7,000,000 kF
8 GF 8,000,000 kF
9 GF 9,000,000 kF
10 GF 10,000,000 kF
20 GF 20,000,000 kF
25 GF 25,000,000 kF
50 GF 50,000,000 kF
75 GF 75,000,000 kF
100 GF 100,000,000 kF
250 GF 250,000,000 kF
500 GF 500,000,000 kF
750 GF 750,000,000 kF
1,000 GF 1,000,000,000 kF
100,000 GF 100,000,000,000 kF
1,000,000,000 GF 1,000,000,000,000,000 kF
1,000,000,000,000 GF 1,000,000,000,000,000,000 kF

Langkah-langkah Konversi Kilofarad ke Gigafarad (kF ke GF)

  1. Contoh Soal: Konversi 25 kilofarad ke gigafarad (25 kF ke GF).
  2. 1 kilofarad setara dengan 0.000001 gigafarad (1 kF setara dengan 0.000001 GF).
  3. 25 kilofarad (kF) setara dengan 25 dikalikan dengan 0.000001 gigafarad (GF).
  4. Diperoleh 25 kilofarad setara dengan 0.000025 gigafarad (25 kF setara dengan 0.000025 GF).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸