Konversi kilofarad ke megafarad (kF ke MF)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • megafarad [MF]
  • kilofarad [kF]
Copy
_
Copy
  • megafarad [MF]
  • kilofarad [kF]

Kilofarad ke Megafarad (kF ke MF)

Kilofarad (Simbol atau Singkatan: kF)

Kilofarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Kilofarad disingkat atau disimbolkan dengan kF. Nilai dari 1 kilofarad setara dengan 1000 farad. Dalam hubungannya dengan megafarad, 1 kilofarad setara dengan 0.001 megafarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kilofarad sama dengan 1,000 farad

1 kilofarad sama dengan 1e-15 exafarad

1 kilofarad sama dengan 1e-12 petafarad

1 kilofarad sama dengan 1e-9 terafarad

1 kilofarad sama dengan 0.000001 gigafarad

1 kilofarad sama dengan 0.001 megafarad

1 kilofarad sama dengan 10 hektofarad

1 kilofarad sama dengan 100 dekafarad

1 kilofarad sama dengan 10,000 desifarad

1 kilofarad sama dengan 100,000 centifarad

1 kilofarad sama dengan 1,000,000 milifarad

1 kilofarad sama dengan 1,000,000,000 mikrofarad

1 kilofarad sama dengan 1,000,000,000,000 nanofarad

1 kilofarad sama dengan 1,000,000,000,000,000 pikofarad

1 kilofarad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 femtofarad

1 kilofarad sama dengan 1e+21 attofarad

1 kilofarad sama dengan 1,000 coulomb/volt

1 kilofarad sama dengan 0.000001 abfarad

1 kilofarad sama dengan 0.000001 EMU of capacitance

1 kilofarad sama dengan 898,760,000,000,000 statfarad

1 kilofarad sama dengan 898,760,000,000,000 ESU of capacitance

Megafarad (Simbol atau Singkatan: MF)

Megafarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Megafarad disingkat atau disimbolkan dengan MF. Nilai dari 1 megafarad setara dengan 1000000 farad. Dalam hubungannya dengan kilofarad, 1 megafarad setara dengan 1000 kilofarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 megafarad sama dengan 1,000,000 farad

1 megafarad sama dengan 1e-12 exafarad

1 megafarad sama dengan 1e-9 petafarad

1 megafarad sama dengan 0.000001 terafarad

1 megafarad sama dengan 0.001 gigafarad

1 megafarad sama dengan 1,000 kilofarad

1 megafarad sama dengan 10,000 hektofarad

1 megafarad sama dengan 100,000 dekafarad

1 megafarad sama dengan 10,000,000 desifarad

1 megafarad sama dengan 100,000,000 centifarad

1 megafarad sama dengan 1,000,000,000 milifarad

1 megafarad sama dengan 1,000,000,000,000 mikrofarad

1 megafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000 nanofarad

1 megafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 pikofarad

1 megafarad sama dengan 1e+21 femtofarad

1 megafarad sama dengan 1e+24 attofarad

1 megafarad sama dengan 1,000,000 coulomb/volt

1 megafarad sama dengan 0.001 abfarad

1 megafarad sama dengan 0.001 EMU of capacitance

1 megafarad sama dengan 898,760,000,000,000,000 statfarad

1 megafarad sama dengan 898,760,000,000,000,000 ESU of capacitance

Cara Konversi Kilofarad ke Megafarad (kF ke MF):

Tabel Konversi Kilofarad ke Megafarad (kF ke MF)

kilofarad (kF) megafarad (MF)
0.01 kF 0.00001 MF
0.1 kF 0.0001 MF
1 kF 0.001 MF
2 kF 0.002 MF
3 kF 0.003 MF
4 kF 0.004 MF
5 kF 0.005 MF
6 kF 0.006 MF
7 kF 0.007 MF
8 kF 0.008 MF
9 kF 0.009 MF
10 kF 0.01 MF
20 kF 0.02 MF
25 kF 0.025 MF
50 kF 0.05 MF
75 kF 0.075 MF
100 kF 0.1 MF
250 kF 0.25 MF
500 kF 0.5 MF
750 kF 0.75 MF
1,000 kF 1 MF
100,000 kF 100 MF
1,000,000,000 kF 1,000,000 MF
1,000,000,000,000 kF 1,000,000,000 MF

Tabel Konversi Megafarad ke Kilofarad (MF ke kF)

megafarad (MF) kilofarad (kF)
0.01 MF 10 kF
0.1 MF 100 kF
1 MF 1,000 kF
2 MF 2,000 kF
3 MF 3,000 kF
4 MF 4,000 kF
5 MF 5,000 kF
6 MF 6,000 kF
7 MF 7,000 kF
8 MF 8,000 kF
9 MF 9,000 kF
10 MF 10,000 kF
20 MF 20,000 kF
25 MF 25,000 kF
50 MF 50,000 kF
75 MF 75,000 kF
100 MF 100,000 kF
250 MF 250,000 kF
500 MF 500,000 kF
750 MF 750,000 kF
1,000 MF 1,000,000 kF
100,000 MF 100,000,000 kF
1,000,000,000 MF 1,000,000,000,000 kF
1,000,000,000,000 MF 1,000,000,000,000,000 kF

Langkah-langkah Konversi Kilofarad ke Megafarad (kF ke MF)

  1. Contoh Soal: Konversi 25 kilofarad ke megafarad (25 kF ke MF).
  2. 1 kilofarad setara dengan 0.001 megafarad (1 kF setara dengan 0.001 MF).
  3. 25 kilofarad (kF) setara dengan 25 dikalikan dengan 0.001 megafarad (MF).
  4. Diperoleh 25 kilofarad setara dengan 0.025 megafarad (25 kF setara dengan 0.025 MF).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸