Konversi gigafarad ke hektofarad (GF ke hF)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • gigafarad [GF]
  • hektofarad [hF]
Copy
_
Copy
  • gigafarad [GF]
  • hektofarad [hF]

Gigafarad ke Hektofarad (GF ke hF)

Gigafarad (Simbol atau Singkatan: GF)

Gigafarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Gigafarad disingkat atau disimbolkan dengan GF. Nilai dari 1 gigafarad setara dengan 1000000000 farad. Dalam hubungannya dengan hektofarad, 1 gigafarad setara dengan 10000000 hektofarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 gigafarad sama dengan 1,000,000,000 farad

1 gigafarad sama dengan 1e-9 exafarad

1 gigafarad sama dengan 0.000001 petafarad

1 gigafarad sama dengan 0.001 terafarad

1 gigafarad sama dengan 1,000 megafarad

1 gigafarad sama dengan 1,000,000 kilofarad

1 gigafarad sama dengan 10,000,000 hektofarad

1 gigafarad sama dengan 100,000,000 dekafarad

1 gigafarad sama dengan 10,000,000,000 desifarad

1 gigafarad sama dengan 100,000,000,000 centifarad

1 gigafarad sama dengan 1,000,000,000,000 milifarad

1 gigafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000 mikrofarad

1 gigafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 nanofarad

1 gigafarad sama dengan 1e+21 pikofarad

1 gigafarad sama dengan 1e+24 femtofarad

1 gigafarad sama dengan 1e+27 attofarad

1 gigafarad sama dengan 1,000,000,000 coulomb/volt

1 gigafarad sama dengan 1 abfarad

1 gigafarad sama dengan 1 EMU of capacitance

1 gigafarad sama dengan 898,760,000,000,000,000,000 statfarad

1 gigafarad sama dengan 898,760,000,000,000,000,000 ESU of capacitance

Hektofarad (Simbol atau Singkatan: hF)

Hektofarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Hektofarad disingkat atau disimbolkan dengan hF. Nilai dari 1 hektofarad setara dengan 100 farad. Dalam hubungannya dengan gigafarad, 1 hektofarad setara dengan 1e-7 gigafarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 hektofarad sama dengan 100 farad

1 hektofarad sama dengan 1e-16 exafarad

1 hektofarad sama dengan 1e-13 petafarad

1 hektofarad sama dengan 1e-10 terafarad

1 hektofarad sama dengan 1e-7 gigafarad

1 hektofarad sama dengan 0.0001 megafarad

1 hektofarad sama dengan 0.1 kilofarad

1 hektofarad sama dengan 10 dekafarad

1 hektofarad sama dengan 1,000 desifarad

1 hektofarad sama dengan 10,000 centifarad

1 hektofarad sama dengan 100,000 milifarad

1 hektofarad sama dengan 100,000,000 mikrofarad

1 hektofarad sama dengan 100,000,000,000 nanofarad

1 hektofarad sama dengan 100,000,000,000,000 pikofarad

1 hektofarad sama dengan 100,000,000,000,000,000 femtofarad

1 hektofarad sama dengan 100,000,000,000,000,000,000 attofarad

1 hektofarad sama dengan 100 coulomb/volt

1 hektofarad sama dengan 1e-7 abfarad

1 hektofarad sama dengan 1e-7 EMU of capacitance

1 hektofarad sama dengan 89,876,000,000,000 statfarad

1 hektofarad sama dengan 89,876,000,000,000 ESU of capacitance

Cara Konversi Gigafarad ke Hektofarad (GF ke hF):

Tabel Konversi Gigafarad ke Hektofarad (GF ke hF)

gigafarad (GF) hektofarad (hF)
0.01 GF 100,000 hF
0.1 GF 1,000,000 hF
1 GF 10,000,000 hF
2 GF 20,000,000 hF
3 GF 30,000,000 hF
4 GF 40,000,000 hF
5 GF 50,000,000 hF
6 GF 60,000,000 hF
7 GF 70,000,000 hF
8 GF 80,000,000 hF
9 GF 90,000,000 hF
10 GF 100,000,000 hF
20 GF 200,000,000 hF
25 GF 250,000,000 hF
50 GF 500,000,000 hF
75 GF 750,000,000 hF
100 GF 1,000,000,000 hF
250 GF 2,500,000,000 hF
500 GF 5,000,000,000 hF
750 GF 7,500,000,000 hF
1,000 GF 10,000,000,000 hF
100,000 GF 1,000,000,000,000 hF
1,000,000,000 GF 10,000,000,000,000,000 hF
1,000,000,000,000 GF 10,000,000,000,000,000,000 hF

Tabel Konversi Hektofarad ke Gigafarad (hF ke GF)

hektofarad (hF) gigafarad (GF)
0.01 hF 1e-9 GF
0.1 hF 1e-8 GF
1 hF 1e-7 GF
2 hF 2e-7 GF
3 hF 3e-7 GF
4 hF 4e-7 GF
5 hF 5e-7 GF
6 hF 6e-7 GF
7 hF 7e-7 GF
8 hF 8e-7 GF
9 hF 9e-7 GF
10 hF 0.000001 GF
20 hF 0.000002 GF
25 hF 0.0000025 GF
50 hF 0.000005 GF
75 hF 0.0000075 GF
100 hF 0.00001 GF
250 hF 0.000025 GF
500 hF 0.00005 GF
750 hF 0.000075 GF
1,000 hF 0.0001 GF
100,000 hF 0.01 GF
1,000,000,000 hF 100 GF
1,000,000,000,000 hF 100,000 GF

Langkah-langkah Konversi Gigafarad ke Hektofarad (GF ke hF)

  1. Contoh Soal: Konversi 25 gigafarad ke hektofarad (25 GF ke hF).
  2. 1 gigafarad setara dengan 10000000 hektofarad (1 GF setara dengan 10000000 hF).
  3. 25 gigafarad (GF) setara dengan 25 dikalikan dengan 10000000 hektofarad (hF).
  4. Diperoleh 25 gigafarad setara dengan 250000000 hektofarad (25 GF setara dengan 250000000 hF).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸