Konversi gigafarad ke exafarad (GF ke EF)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • exafarad [EF]
  • gigafarad [GF]
Copy
_
Copy
  • exafarad [EF]
  • gigafarad [GF]

Gigafarad ke Exafarad (GF ke EF)

Gigafarad (Simbol atau Singkatan: GF)

Gigafarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Gigafarad disingkat atau disimbolkan dengan GF. Nilai dari 1 gigafarad setara dengan 1000000000 farad. Dalam hubungannya dengan exafarad, 1 gigafarad setara dengan 1e-9 exafarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 gigafarad sama dengan 1,000,000,000 farad

1 gigafarad sama dengan 1e-9 exafarad

1 gigafarad sama dengan 0.000001 petafarad

1 gigafarad sama dengan 0.001 terafarad

1 gigafarad sama dengan 1,000 megafarad

1 gigafarad sama dengan 1,000,000 kilofarad

1 gigafarad sama dengan 10,000,000 hektofarad

1 gigafarad sama dengan 100,000,000 dekafarad

1 gigafarad sama dengan 10,000,000,000 desifarad

1 gigafarad sama dengan 100,000,000,000 centifarad

1 gigafarad sama dengan 1,000,000,000,000 milifarad

1 gigafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000 mikrofarad

1 gigafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 nanofarad

1 gigafarad sama dengan 1e+21 pikofarad

1 gigafarad sama dengan 1e+24 femtofarad

1 gigafarad sama dengan 1e+27 attofarad

1 gigafarad sama dengan 1,000,000,000 coulomb/volt

1 gigafarad sama dengan 1 abfarad

1 gigafarad sama dengan 1 EMU of capacitance

1 gigafarad sama dengan 898,760,000,000,000,000,000 statfarad

1 gigafarad sama dengan 898,760,000,000,000,000,000 ESU of capacitance

Exafarad (Simbol atau Singkatan: EF)

Exafarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Exafarad disingkat atau disimbolkan dengan EF. Nilai dari 1 exafarad setara dengan 1000000000000000000 farad. Dalam hubungannya dengan gigafarad, 1 exafarad setara dengan 1000000000 gigafarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 exafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 farad

1 exafarad sama dengan 1,000 petafarad

1 exafarad sama dengan 1,000,000 terafarad

1 exafarad sama dengan 1,000,000,000 gigafarad

1 exafarad sama dengan 1,000,000,000,000 megafarad

1 exafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000 kilofarad

1 exafarad sama dengan 10,000,000,000,000,000 hektofarad

1 exafarad sama dengan 100,000,000,000,000,000 dekafarad

1 exafarad sama dengan 10,000,000,000,000,000,000 desifarad

1 exafarad sama dengan 100,000,000,000,000,000,000 centifarad

1 exafarad sama dengan 1e+21 milifarad

1 exafarad sama dengan 1e+24 mikrofarad

1 exafarad sama dengan 1e+27 nanofarad

1 exafarad sama dengan 1e+30 pikofarad

1 exafarad sama dengan 1e+33 femtofarad

1 exafarad sama dengan 1e+36 attofarad

1 exafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 coulomb/volt

1 exafarad sama dengan 1,000,000,000 abfarad

1 exafarad sama dengan 1,000,000,000 EMU of capacitance

1 exafarad sama dengan 8.9876e+29 statfarad

1 exafarad sama dengan 8.9876e+29 ESU of capacitance

Cara Konversi Gigafarad ke Exafarad (GF ke EF):

Tabel Konversi Gigafarad ke Exafarad (GF ke EF)

gigafarad (GF) exafarad (EF)
0.01 GF 1e-11 EF
0.1 GF 1e-10 EF
1 GF 1e-9 EF
2 GF 2e-9 EF
3 GF 3e-9 EF
4 GF 4e-9 EF
5 GF 5e-9 EF
6 GF 6e-9 EF
7 GF 7e-9 EF
8 GF 8e-9 EF
9 GF 9e-9 EF
10 GF 1e-8 EF
20 GF 2e-8 EF
25 GF 2.5e-8 EF
50 GF 5e-8 EF
75 GF 7.5e-8 EF
100 GF 1e-7 EF
250 GF 2.5e-7 EF
500 GF 5e-7 EF
750 GF 7.5e-7 EF
1,000 GF 0.000001 EF
100,000 GF 0.0001 EF
1,000,000,000 GF 1 EF
1,000,000,000,000 GF 1,000 EF

Tabel Konversi Exafarad ke Gigafarad (EF ke GF)

exafarad (EF) gigafarad (GF)
0.01 EF 10,000,000 GF
0.1 EF 100,000,000 GF
1 EF 1,000,000,000 GF
2 EF 2,000,000,000 GF
3 EF 3,000,000,000 GF
4 EF 4,000,000,000 GF
5 EF 5,000,000,000 GF
6 EF 6,000,000,000 GF
7 EF 7,000,000,000 GF
8 EF 8,000,000,000 GF
9 EF 9,000,000,000 GF
10 EF 10,000,000,000 GF
20 EF 20,000,000,000 GF
25 EF 25,000,000,000 GF
50 EF 50,000,000,000 GF
75 EF 75,000,000,000 GF
100 EF 100,000,000,000 GF
250 EF 250,000,000,000 GF
500 EF 500,000,000,000 GF
750 EF 750,000,000,000 GF
1,000 EF 1,000,000,000,000 GF
100,000 EF 100,000,000,000,000 GF
1,000,000,000 EF 1,000,000,000,000,000,000 GF
1,000,000,000,000 EF 1e+21 GF

Langkah-langkah Konversi Gigafarad ke Exafarad (GF ke EF)

  1. Contoh Soal: Konversi 25 gigafarad ke exafarad (25 GF ke EF).
  2. 1 gigafarad setara dengan 1e-9 exafarad (1 GF setara dengan 1e-9 EF).
  3. 25 gigafarad (GF) setara dengan 25 dikalikan dengan 1e-9 exafarad (EF).
  4. Diperoleh 25 gigafarad setara dengan 2.5e-8 exafarad (25 GF setara dengan 2.5e-8 EF).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸