Konversi gigafarad ke terafarad (GF ke TF)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • terafarad [TF]
  • gigafarad [GF]
Copy
_
Copy
  • terafarad [TF]
  • gigafarad [GF]

Gigafarad ke Terafarad (GF ke TF)

Gigafarad (Simbol atau Singkatan: GF)

Gigafarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Gigafarad disingkat atau disimbolkan dengan GF. Nilai dari 1 gigafarad setara dengan 1000000000 farad. Dalam hubungannya dengan terafarad, 1 gigafarad setara dengan 0.001 terafarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 gigafarad sama dengan 1,000,000,000 farad

1 gigafarad sama dengan 1e-9 exafarad

1 gigafarad sama dengan 0.000001 petafarad

1 gigafarad sama dengan 0.001 terafarad

1 gigafarad sama dengan 1,000 megafarad

1 gigafarad sama dengan 1,000,000 kilofarad

1 gigafarad sama dengan 10,000,000 hektofarad

1 gigafarad sama dengan 100,000,000 dekafarad

1 gigafarad sama dengan 10,000,000,000 desifarad

1 gigafarad sama dengan 100,000,000,000 centifarad

1 gigafarad sama dengan 1,000,000,000,000 milifarad

1 gigafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000 mikrofarad

1 gigafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 nanofarad

1 gigafarad sama dengan 1e+21 pikofarad

1 gigafarad sama dengan 1e+24 femtofarad

1 gigafarad sama dengan 1e+27 attofarad

1 gigafarad sama dengan 1,000,000,000 coulomb/volt

1 gigafarad sama dengan 1 abfarad

1 gigafarad sama dengan 1 EMU of capacitance

1 gigafarad sama dengan 898,760,000,000,000,000,000 statfarad

1 gigafarad sama dengan 898,760,000,000,000,000,000 ESU of capacitance

Terafarad (Simbol atau Singkatan: TF)

Terafarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Terafarad disingkat atau disimbolkan dengan TF. Nilai dari 1 terafarad setara dengan 1000000000000 farad. Dalam hubungannya dengan gigafarad, 1 terafarad setara dengan 1000 gigafarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 terafarad sama dengan 1,000,000,000,000 farad

1 terafarad sama dengan 0.000001 exafarad

1 terafarad sama dengan 0.001 petafarad

1 terafarad sama dengan 1,000 gigafarad

1 terafarad sama dengan 1,000,000 megafarad

1 terafarad sama dengan 1,000,000,000 kilofarad

1 terafarad sama dengan 10,000,000,000 hektofarad

1 terafarad sama dengan 100,000,000,000 dekafarad

1 terafarad sama dengan 10,000,000,000,000 desifarad

1 terafarad sama dengan 100,000,000,000,000 centifarad

1 terafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000 milifarad

1 terafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 mikrofarad

1 terafarad sama dengan 1e+21 nanofarad

1 terafarad sama dengan 1e+24 pikofarad

1 terafarad sama dengan 1e+27 femtofarad

1 terafarad sama dengan 1e+30 attofarad

1 terafarad sama dengan 1,000,000,000,000 coulomb/volt

1 terafarad sama dengan 1,000 abfarad

1 terafarad sama dengan 1,000 EMU of capacitance

1 terafarad sama dengan 8.9876e+23 statfarad

1 terafarad sama dengan 8.9876e+23 ESU of capacitance

Cara Konversi Gigafarad ke Terafarad (GF ke TF):

Tabel Konversi Gigafarad ke Terafarad (GF ke TF)

gigafarad (GF) terafarad (TF)
0.01 GF 0.00001 TF
0.1 GF 0.0001 TF
1 GF 0.001 TF
2 GF 0.002 TF
3 GF 0.003 TF
4 GF 0.004 TF
5 GF 0.005 TF
6 GF 0.006 TF
7 GF 0.007 TF
8 GF 0.008 TF
9 GF 0.009 TF
10 GF 0.01 TF
20 GF 0.02 TF
25 GF 0.025 TF
50 GF 0.05 TF
75 GF 0.075 TF
100 GF 0.1 TF
250 GF 0.25 TF
500 GF 0.5 TF
750 GF 0.75 TF
1,000 GF 1 TF
100,000 GF 100 TF
1,000,000,000 GF 1,000,000 TF
1,000,000,000,000 GF 1,000,000,000 TF

Tabel Konversi Terafarad ke Gigafarad (TF ke GF)

terafarad (TF) gigafarad (GF)
0.01 TF 10 GF
0.1 TF 100 GF
1 TF 1,000 GF
2 TF 2,000 GF
3 TF 3,000 GF
4 TF 4,000 GF
5 TF 5,000 GF
6 TF 6,000 GF
7 TF 7,000 GF
8 TF 8,000 GF
9 TF 9,000 GF
10 TF 10,000 GF
20 TF 20,000 GF
25 TF 25,000 GF
50 TF 50,000 GF
75 TF 75,000 GF
100 TF 100,000 GF
250 TF 250,000 GF
500 TF 500,000 GF
750 TF 750,000 GF
1,000 TF 1,000,000 GF
100,000 TF 100,000,000 GF
1,000,000,000 TF 1,000,000,000,000 GF
1,000,000,000,000 TF 1,000,000,000,000,000 GF

Langkah-langkah Konversi Gigafarad ke Terafarad (GF ke TF)

  1. Contoh Soal: Konversi 25 gigafarad ke terafarad (25 GF ke TF).
  2. 1 gigafarad setara dengan 0.001 terafarad (1 GF setara dengan 0.001 TF).
  3. 25 gigafarad (GF) setara dengan 25 dikalikan dengan 0.001 terafarad (TF).
  4. Diperoleh 25 gigafarad setara dengan 0.025 terafarad (25 GF setara dengan 0.025 TF).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸