Konversi gigafarad ke megafarad (GF ke MF)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • gigafarad [GF]
  • megafarad [MF]
Copy
_
Copy
  • gigafarad [GF]
  • megafarad [MF]

Gigafarad ke Megafarad (GF ke MF)

Gigafarad (Simbol atau Singkatan: GF)

Gigafarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Gigafarad disingkat atau disimbolkan dengan GF. Nilai dari 1 gigafarad setara dengan 1000000000 farad. Dalam hubungannya dengan megafarad, 1 gigafarad setara dengan 1000 megafarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 gigafarad sama dengan 1,000,000,000 farad

1 gigafarad sama dengan 1e-9 exafarad

1 gigafarad sama dengan 0.000001 petafarad

1 gigafarad sama dengan 0.001 terafarad

1 gigafarad sama dengan 1,000 megafarad

1 gigafarad sama dengan 1,000,000 kilofarad

1 gigafarad sama dengan 10,000,000 hektofarad

1 gigafarad sama dengan 100,000,000 dekafarad

1 gigafarad sama dengan 10,000,000,000 desifarad

1 gigafarad sama dengan 100,000,000,000 centifarad

1 gigafarad sama dengan 1,000,000,000,000 milifarad

1 gigafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000 mikrofarad

1 gigafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 nanofarad

1 gigafarad sama dengan 1e+21 pikofarad

1 gigafarad sama dengan 1e+24 femtofarad

1 gigafarad sama dengan 1e+27 attofarad

1 gigafarad sama dengan 1,000,000,000 coulomb/volt

1 gigafarad sama dengan 1 abfarad

1 gigafarad sama dengan 1 EMU of capacitance

1 gigafarad sama dengan 898,760,000,000,000,000,000 statfarad

1 gigafarad sama dengan 898,760,000,000,000,000,000 ESU of capacitance

Megafarad (Simbol atau Singkatan: MF)

Megafarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Megafarad disingkat atau disimbolkan dengan MF. Nilai dari 1 megafarad setara dengan 1000000 farad. Dalam hubungannya dengan gigafarad, 1 megafarad setara dengan 0.001 gigafarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 megafarad sama dengan 1,000,000 farad

1 megafarad sama dengan 1e-12 exafarad

1 megafarad sama dengan 1e-9 petafarad

1 megafarad sama dengan 0.000001 terafarad

1 megafarad sama dengan 0.001 gigafarad

1 megafarad sama dengan 1,000 kilofarad

1 megafarad sama dengan 10,000 hektofarad

1 megafarad sama dengan 100,000 dekafarad

1 megafarad sama dengan 10,000,000 desifarad

1 megafarad sama dengan 100,000,000 centifarad

1 megafarad sama dengan 1,000,000,000 milifarad

1 megafarad sama dengan 1,000,000,000,000 mikrofarad

1 megafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000 nanofarad

1 megafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 pikofarad

1 megafarad sama dengan 1e+21 femtofarad

1 megafarad sama dengan 1e+24 attofarad

1 megafarad sama dengan 1,000,000 coulomb/volt

1 megafarad sama dengan 0.001 abfarad

1 megafarad sama dengan 0.001 EMU of capacitance

1 megafarad sama dengan 898,760,000,000,000,000 statfarad

1 megafarad sama dengan 898,760,000,000,000,000 ESU of capacitance

Cara Konversi Gigafarad ke Megafarad (GF ke MF):

Tabel Konversi Gigafarad ke Megafarad (GF ke MF)

gigafarad (GF) megafarad (MF)
0.01 GF 10 MF
0.1 GF 100 MF
1 GF 1,000 MF
2 GF 2,000 MF
3 GF 3,000 MF
4 GF 4,000 MF
5 GF 5,000 MF
6 GF 6,000 MF
7 GF 7,000 MF
8 GF 8,000 MF
9 GF 9,000 MF
10 GF 10,000 MF
20 GF 20,000 MF
25 GF 25,000 MF
50 GF 50,000 MF
75 GF 75,000 MF
100 GF 100,000 MF
250 GF 250,000 MF
500 GF 500,000 MF
750 GF 750,000 MF
1,000 GF 1,000,000 MF
100,000 GF 100,000,000 MF
1,000,000,000 GF 1,000,000,000,000 MF
1,000,000,000,000 GF 1,000,000,000,000,000 MF

Tabel Konversi Megafarad ke Gigafarad (MF ke GF)

megafarad (MF) gigafarad (GF)
0.01 MF 0.00001 GF
0.1 MF 0.0001 GF
1 MF 0.001 GF
2 MF 0.002 GF
3 MF 0.003 GF
4 MF 0.004 GF
5 MF 0.005 GF
6 MF 0.006 GF
7 MF 0.007 GF
8 MF 0.008 GF
9 MF 0.009 GF
10 MF 0.01 GF
20 MF 0.02 GF
25 MF 0.025 GF
50 MF 0.05 GF
75 MF 0.075 GF
100 MF 0.1 GF
250 MF 0.25 GF
500 MF 0.5 GF
750 MF 0.75 GF
1,000 MF 1 GF
100,000 MF 100 GF
1,000,000,000 MF 1,000,000 GF
1,000,000,000,000 MF 1,000,000,000 GF

Langkah-langkah Konversi Gigafarad ke Megafarad (GF ke MF)

  1. Contoh Soal: Konversi 25 gigafarad ke megafarad (25 GF ke MF).
  2. 1 gigafarad setara dengan 1000 megafarad (1 GF setara dengan 1000 MF).
  3. 25 gigafarad (GF) setara dengan 25 dikalikan dengan 1000 megafarad (MF).
  4. Diperoleh 25 gigafarad setara dengan 25000 megafarad (25 GF setara dengan 25000 MF).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸