Konversi gigafarad ke milifarad (GF ke mF)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • gigafarad [GF]
  • milifarad [mF]
Copy
_
Copy
  • gigafarad [GF]
  • milifarad [mF]

Gigafarad ke Milifarad (GF ke mF)

Gigafarad (Simbol atau Singkatan: GF)

Gigafarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Gigafarad disingkat atau disimbolkan dengan GF. Nilai dari 1 gigafarad setara dengan 1000000000 farad. Dalam hubungannya dengan milifarad, 1 gigafarad setara dengan 1000000000000 milifarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 gigafarad sama dengan 1,000,000,000 farad

1 gigafarad sama dengan 1e-9 exafarad

1 gigafarad sama dengan 0.000001 petafarad

1 gigafarad sama dengan 0.001 terafarad

1 gigafarad sama dengan 1,000 megafarad

1 gigafarad sama dengan 1,000,000 kilofarad

1 gigafarad sama dengan 10,000,000 hektofarad

1 gigafarad sama dengan 100,000,000 dekafarad

1 gigafarad sama dengan 10,000,000,000 desifarad

1 gigafarad sama dengan 100,000,000,000 centifarad

1 gigafarad sama dengan 1,000,000,000,000 milifarad

1 gigafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000 mikrofarad

1 gigafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 nanofarad

1 gigafarad sama dengan 1e+21 pikofarad

1 gigafarad sama dengan 1e+24 femtofarad

1 gigafarad sama dengan 1e+27 attofarad

1 gigafarad sama dengan 1,000,000,000 coulomb/volt

1 gigafarad sama dengan 1 abfarad

1 gigafarad sama dengan 1 EMU of capacitance

1 gigafarad sama dengan 898,760,000,000,000,000,000 statfarad

1 gigafarad sama dengan 898,760,000,000,000,000,000 ESU of capacitance

Milifarad (Simbol atau Singkatan: mF)

Milifarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Milifarad disingkat atau disimbolkan dengan mF. Nilai dari 1 milifarad setara dengan 0.001 farad. Dalam hubungannya dengan gigafarad, 1 milifarad setara dengan 1e-12 gigafarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 milifarad sama dengan 0.001 farad

1 milifarad sama dengan 1e-21 exafarad

1 milifarad sama dengan 1e-18 petafarad

1 milifarad sama dengan 1e-15 terafarad

1 milifarad sama dengan 1e-12 gigafarad

1 milifarad sama dengan 1e-9 megafarad

1 milifarad sama dengan 0.000001 kilofarad

1 milifarad sama dengan 0.00001 hektofarad

1 milifarad sama dengan 0.0001 dekafarad

1 milifarad sama dengan 0.01 desifarad

1 milifarad sama dengan 0.1 centifarad

1 milifarad sama dengan 1,000 mikrofarad

1 milifarad sama dengan 1,000,000 nanofarad

1 milifarad sama dengan 1,000,000,000 pikofarad

1 milifarad sama dengan 1,000,000,000,000 femtofarad

1 milifarad sama dengan 1,000,000,000,000,000 attofarad

1 milifarad sama dengan 0.001 coulomb/volt

1 milifarad sama dengan 1e-12 abfarad

1 milifarad sama dengan 1e-12 EMU of capacitance

1 milifarad sama dengan 898,760,000 statfarad

1 milifarad sama dengan 898,760,000 ESU of capacitance

Cara Konversi Gigafarad ke Milifarad (GF ke mF):

Tabel Konversi Gigafarad ke Milifarad (GF ke mF)

gigafarad (GF) milifarad (mF)
0.01 GF 10,000,000,000 mF
0.1 GF 100,000,000,000 mF
1 GF 1,000,000,000,000 mF
2 GF 2,000,000,000,000 mF
3 GF 3,000,000,000,000 mF
4 GF 4,000,000,000,000 mF
5 GF 5,000,000,000,000 mF
6 GF 6,000,000,000,000 mF
7 GF 7,000,000,000,000 mF
8 GF 8,000,000,000,000 mF
9 GF 9,000,000,000,000 mF
10 GF 10,000,000,000,000 mF
20 GF 20,000,000,000,000 mF
25 GF 25,000,000,000,000 mF
50 GF 50,000,000,000,000 mF
75 GF 75,000,000,000,000 mF
100 GF 100,000,000,000,000 mF
250 GF 250,000,000,000,000 mF
500 GF 500,000,000,000,000 mF
750 GF 750,000,000,000,000 mF
1,000 GF 1,000,000,000,000,000 mF
100,000 GF 100,000,000,000,000,000 mF
1,000,000,000 GF 1e+21 mF
1,000,000,000,000 GF 1e+24 mF

Tabel Konversi Milifarad ke Gigafarad (mF ke GF)

milifarad (mF) gigafarad (GF)
0.01 mF 1e-14 GF
0.1 mF 1e-13 GF
1 mF 1e-12 GF
2 mF 2e-12 GF
3 mF 3e-12 GF
4 mF 4e-12 GF
5 mF 5e-12 GF
6 mF 6e-12 GF
7 mF 7e-12 GF
8 mF 8e-12 GF
9 mF 9e-12 GF
10 mF 1e-11 GF
20 mF 2e-11 GF
25 mF 2.5e-11 GF
50 mF 5e-11 GF
75 mF 7.5e-11 GF
100 mF 1e-10 GF
250 mF 2.5e-10 GF
500 mF 5e-10 GF
750 mF 7.5e-10 GF
1,000 mF 1e-9 GF
100,000 mF 1e-7 GF
1,000,000,000 mF 0.001 GF
1,000,000,000,000 mF 1 GF

Langkah-langkah Konversi Gigafarad ke Milifarad (GF ke mF)

  1. Contoh Soal: Konversi 25 gigafarad ke milifarad (25 GF ke mF).
  2. 1 gigafarad setara dengan 1000000000000 milifarad (1 GF setara dengan 1000000000000 mF).
  3. 25 gigafarad (GF) setara dengan 25 dikalikan dengan 1000000000000 milifarad (mF).
  4. Diperoleh 25 gigafarad setara dengan 25000000000000 milifarad (25 GF setara dengan 25000000000000 mF).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸