Konversi gigafarad ke farad (GF ke F)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • farad [F]
  • gigafarad [GF]
Copy
_
Copy
  • farad [F]
  • gigafarad [GF]

Gigafarad ke Farad (GF ke F)

Gigafarad (Simbol atau Singkatan: GF)

Gigafarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Gigafarad disingkat atau disimbolkan dengan GF. Nilai dari 1 gigafarad setara dengan 1000000000 farad. Dalam hubungannya dengan farad, 1 gigafarad setara dengan 1000000000 farad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 gigafarad sama dengan 1,000,000,000 farad

1 gigafarad sama dengan 1e-9 exafarad

1 gigafarad sama dengan 0.000001 petafarad

1 gigafarad sama dengan 0.001 terafarad

1 gigafarad sama dengan 1,000 megafarad

1 gigafarad sama dengan 1,000,000 kilofarad

1 gigafarad sama dengan 10,000,000 hektofarad

1 gigafarad sama dengan 100,000,000 dekafarad

1 gigafarad sama dengan 10,000,000,000 desifarad

1 gigafarad sama dengan 100,000,000,000 centifarad

1 gigafarad sama dengan 1,000,000,000,000 milifarad

1 gigafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000 mikrofarad

1 gigafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 nanofarad

1 gigafarad sama dengan 1e+21 pikofarad

1 gigafarad sama dengan 1e+24 femtofarad

1 gigafarad sama dengan 1e+27 attofarad

1 gigafarad sama dengan 1,000,000,000 coulomb/volt

1 gigafarad sama dengan 1 abfarad

1 gigafarad sama dengan 1 EMU of capacitance

1 gigafarad sama dengan 898,760,000,000,000,000,000 statfarad

1 gigafarad sama dengan 898,760,000,000,000,000,000 ESU of capacitance

Farad (Simbol atau Singkatan: F)

Farad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Farad disingkat atau disimbolkan dengan F. Nilai dari 1 farad setara dengan 1 farad. Dalam hubungannya dengan gigafarad, 1 farad setara dengan 1e-9 gigafarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 farad sama dengan 1e-18 exafarad

1 farad sama dengan 1e-15 petafarad

1 farad sama dengan 1e-12 terafarad

1 farad sama dengan 1e-9 gigafarad

1 farad sama dengan 0.000001 megafarad

1 farad sama dengan 0.001 kilofarad

1 farad sama dengan 0.01 hektofarad

1 farad sama dengan 0.1 dekafarad

1 farad sama dengan 10 desifarad

1 farad sama dengan 100 centifarad

1 farad sama dengan 1,000 milifarad

1 farad sama dengan 1,000,000 mikrofarad

1 farad sama dengan 1,000,000,000 nanofarad

1 farad sama dengan 1,000,000,000,000 pikofarad

1 farad sama dengan 1,000,000,000,000,000 femtofarad

1 farad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 attofarad

1 farad sama dengan 1 coulomb/volt

1 farad sama dengan 1e-9 abfarad

1 farad sama dengan 1e-9 EMU of capacitance

1 farad sama dengan 898,760,000,000 statfarad

1 farad sama dengan 898,760,000,000 ESU of capacitance

Cara Konversi Gigafarad ke Farad (GF ke F):

Tabel Konversi Gigafarad ke Farad (GF ke F)

gigafarad (GF) farad (F)
0.01 GF 10,000,000 F
0.1 GF 100,000,000 F
1 GF 1,000,000,000 F
2 GF 2,000,000,000 F
3 GF 3,000,000,000 F
4 GF 4,000,000,000 F
5 GF 5,000,000,000 F
6 GF 6,000,000,000 F
7 GF 7,000,000,000 F
8 GF 8,000,000,000 F
9 GF 9,000,000,000 F
10 GF 10,000,000,000 F
20 GF 20,000,000,000 F
25 GF 25,000,000,000 F
50 GF 50,000,000,000 F
75 GF 75,000,000,000 F
100 GF 100,000,000,000 F
250 GF 250,000,000,000 F
500 GF 500,000,000,000 F
750 GF 750,000,000,000 F
1,000 GF 1,000,000,000,000 F
100,000 GF 100,000,000,000,000 F
1,000,000,000 GF 1,000,000,000,000,000,000 F
1,000,000,000,000 GF 1e+21 F

Tabel Konversi Farad ke Gigafarad (F ke GF)

farad (F) gigafarad (GF)
0.01 F 1e-11 GF
0.1 F 1e-10 GF
1 F 1e-9 GF
2 F 2e-9 GF
3 F 3e-9 GF
4 F 4e-9 GF
5 F 5e-9 GF
6 F 6e-9 GF
7 F 7e-9 GF
8 F 8e-9 GF
9 F 9e-9 GF
10 F 1e-8 GF
20 F 2e-8 GF
25 F 2.5e-8 GF
50 F 5e-8 GF
75 F 7.5e-8 GF
100 F 1e-7 GF
250 F 2.5e-7 GF
500 F 5e-7 GF
750 F 7.5e-7 GF
1,000 F 0.000001 GF
100,000 F 0.0001 GF
1,000,000,000 F 1 GF
1,000,000,000,000 F 1,000 GF

Langkah-langkah Konversi Gigafarad ke Farad (GF ke F)

  1. Contoh Soal: Konversi 25 gigafarad ke farad (25 GF ke F).
  2. 1 gigafarad setara dengan 1000000000 farad (1 GF setara dengan 1000000000 F).
  3. 25 gigafarad (GF) setara dengan 25 dikalikan dengan 1000000000 farad (F).
  4. Diperoleh 25 gigafarad setara dengan 25000000000 farad (25 GF setara dengan 25000000000 F).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸