Konversi gigafarad ke centifarad (GF ke cF)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • gigafarad [GF]
  • centifarad [cF]
Copy
_
Copy
  • gigafarad [GF]
  • centifarad [cF]

Gigafarad ke Centifarad (GF ke cF)

Gigafarad (Simbol atau Singkatan: GF)

Gigafarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Gigafarad disingkat atau disimbolkan dengan GF. Nilai dari 1 gigafarad setara dengan 1000000000 farad. Dalam hubungannya dengan centifarad, 1 gigafarad setara dengan 100000000000 centifarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 gigafarad sama dengan 1,000,000,000 farad

1 gigafarad sama dengan 1e-9 exafarad

1 gigafarad sama dengan 0.000001 petafarad

1 gigafarad sama dengan 0.001 terafarad

1 gigafarad sama dengan 1,000 megafarad

1 gigafarad sama dengan 1,000,000 kilofarad

1 gigafarad sama dengan 10,000,000 hektofarad

1 gigafarad sama dengan 100,000,000 dekafarad

1 gigafarad sama dengan 10,000,000,000 desifarad

1 gigafarad sama dengan 100,000,000,000 centifarad

1 gigafarad sama dengan 1,000,000,000,000 milifarad

1 gigafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000 mikrofarad

1 gigafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 nanofarad

1 gigafarad sama dengan 1e+21 pikofarad

1 gigafarad sama dengan 1e+24 femtofarad

1 gigafarad sama dengan 1e+27 attofarad

1 gigafarad sama dengan 1,000,000,000 coulomb/volt

1 gigafarad sama dengan 1 abfarad

1 gigafarad sama dengan 1 EMU of capacitance

1 gigafarad sama dengan 898,760,000,000,000,000,000 statfarad

1 gigafarad sama dengan 898,760,000,000,000,000,000 ESU of capacitance

Centifarad (Simbol atau Singkatan: cF)

Centifarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Centifarad disingkat atau disimbolkan dengan cF. Nilai dari 1 centifarad setara dengan 0.01 farad. Dalam hubungannya dengan gigafarad, 1 centifarad setara dengan 1e-11 gigafarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 centifarad sama dengan 0.01 farad

1 centifarad sama dengan 1e-20 exafarad

1 centifarad sama dengan 1e-17 petafarad

1 centifarad sama dengan 1e-14 terafarad

1 centifarad sama dengan 1e-11 gigafarad

1 centifarad sama dengan 1e-8 megafarad

1 centifarad sama dengan 0.00001 kilofarad

1 centifarad sama dengan 0.0001 hektofarad

1 centifarad sama dengan 0.001 dekafarad

1 centifarad sama dengan 0.1 desifarad

1 centifarad sama dengan 10 milifarad

1 centifarad sama dengan 10,000 mikrofarad

1 centifarad sama dengan 10,000,000 nanofarad

1 centifarad sama dengan 10,000,000,000 pikofarad

1 centifarad sama dengan 10,000,000,000,000 femtofarad

1 centifarad sama dengan 10,000,000,000,000,000 attofarad

1 centifarad sama dengan 0.01 coulomb/volt

1 centifarad sama dengan 1e-11 abfarad

1 centifarad sama dengan 1e-11 EMU of capacitance

1 centifarad sama dengan 8,987,600,000 statfarad

1 centifarad sama dengan 8,987,600,000 ESU of capacitance

Cara Konversi Gigafarad ke Centifarad (GF ke cF):

Tabel Konversi Gigafarad ke Centifarad (GF ke cF)

gigafarad (GF) centifarad (cF)
0.01 GF 1,000,000,000 cF
0.1 GF 10,000,000,000 cF
1 GF 100,000,000,000 cF
2 GF 200,000,000,000 cF
3 GF 300,000,000,000 cF
4 GF 400,000,000,000 cF
5 GF 500,000,000,000 cF
6 GF 600,000,000,000 cF
7 GF 700,000,000,000 cF
8 GF 800,000,000,000 cF
9 GF 900,000,000,000 cF
10 GF 1,000,000,000,000 cF
20 GF 2,000,000,000,000 cF
25 GF 2,500,000,000,000 cF
50 GF 5,000,000,000,000 cF
75 GF 7,500,000,000,000 cF
100 GF 10,000,000,000,000 cF
250 GF 25,000,000,000,000 cF
500 GF 50,000,000,000,000 cF
750 GF 75,000,000,000,000 cF
1,000 GF 100,000,000,000,000 cF
100,000 GF 10,000,000,000,000,000 cF
1,000,000,000 GF 100,000,000,000,000,000,000 cF
1,000,000,000,000 GF 1e+23 cF

Tabel Konversi Centifarad ke Gigafarad (cF ke GF)

centifarad (cF) gigafarad (GF)
0.01 cF 1e-13 GF
0.1 cF 1e-12 GF
1 cF 1e-11 GF
2 cF 2e-11 GF
3 cF 3e-11 GF
4 cF 4e-11 GF
5 cF 5e-11 GF
6 cF 6e-11 GF
7 cF 7e-11 GF
8 cF 8e-11 GF
9 cF 9e-11 GF
10 cF 1e-10 GF
20 cF 2e-10 GF
25 cF 2.5e-10 GF
50 cF 5e-10 GF
75 cF 7.5e-10 GF
100 cF 1e-9 GF
250 cF 2.5e-9 GF
500 cF 5e-9 GF
750 cF 7.5e-9 GF
1,000 cF 1e-8 GF
100,000 cF 0.000001 GF
1,000,000,000 cF 0.01 GF
1,000,000,000,000 cF 10 GF

Langkah-langkah Konversi Gigafarad ke Centifarad (GF ke cF)

  1. Contoh Soal: Konversi 25 gigafarad ke centifarad (25 GF ke cF).
  2. 1 gigafarad setara dengan 100000000000 centifarad (1 GF setara dengan 100000000000 cF).
  3. 25 gigafarad (GF) setara dengan 25 dikalikan dengan 100000000000 centifarad (cF).
  4. Diperoleh 25 gigafarad setara dengan 2500000000000 centifarad (25 GF setara dengan 2500000000000 cF).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸