Konversi gigafarad ke EMU of capacitance (GF ke abF)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • gigafarad [GF]
  • EMU of capacitance [abF]
Copy
_
Copy
  • gigafarad [GF]
  • EMU of capacitance [abF]

Gigafarad ke EMU of capacitance (GF ke abF)

Gigafarad (Simbol atau Singkatan: GF)

Gigafarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Gigafarad disingkat atau disimbolkan dengan GF. Nilai dari 1 gigafarad setara dengan 1000000000 farad. Dalam hubungannya dengan EMU of capacitance, 1 gigafarad setara dengan 1 EMU of capacitance.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 gigafarad sama dengan 1,000,000,000 farad

1 gigafarad sama dengan 1e-9 exafarad

1 gigafarad sama dengan 0.000001 petafarad

1 gigafarad sama dengan 0.001 terafarad

1 gigafarad sama dengan 1,000 megafarad

1 gigafarad sama dengan 1,000,000 kilofarad

1 gigafarad sama dengan 10,000,000 hektofarad

1 gigafarad sama dengan 100,000,000 dekafarad

1 gigafarad sama dengan 10,000,000,000 desifarad

1 gigafarad sama dengan 100,000,000,000 centifarad

1 gigafarad sama dengan 1,000,000,000,000 milifarad

1 gigafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000 mikrofarad

1 gigafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 nanofarad

1 gigafarad sama dengan 1e+21 pikofarad

1 gigafarad sama dengan 1e+24 femtofarad

1 gigafarad sama dengan 1e+27 attofarad

1 gigafarad sama dengan 1,000,000,000 coulomb/volt

1 gigafarad sama dengan 1 abfarad

1 gigafarad sama dengan 1 EMU of capacitance

1 gigafarad sama dengan 898,760,000,000,000,000,000 statfarad

1 gigafarad sama dengan 898,760,000,000,000,000,000 ESU of capacitance

EMU of capacitance (Simbol atau Singkatan: abF)

EMU of capacitance adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. EMU of capacitance disingkat atau disimbolkan dengan abF. Nilai dari 1 EMU of capacitance setara dengan 1000000000 farad. Dalam hubungannya dengan gigafarad, 1 EMU of capacitance setara dengan 1 gigafarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 EMU of capacitance sama dengan 1,000,000,000 farad

1 EMU of capacitance sama dengan 1e-9 exafarad

1 EMU of capacitance sama dengan 0.000001 petafarad

1 EMU of capacitance sama dengan 0.001 terafarad

1 EMU of capacitance sama dengan 1 gigafarad

1 EMU of capacitance sama dengan 1,000 megafarad

1 EMU of capacitance sama dengan 1,000,000 kilofarad

1 EMU of capacitance sama dengan 10,000,000 hektofarad

1 EMU of capacitance sama dengan 100,000,000 dekafarad

1 EMU of capacitance sama dengan 10,000,000,000 desifarad

1 EMU of capacitance sama dengan 100,000,000,000 centifarad

1 EMU of capacitance sama dengan 1,000,000,000,000 milifarad

1 EMU of capacitance sama dengan 1,000,000,000,000,000 mikrofarad

1 EMU of capacitance sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 nanofarad

1 EMU of capacitance sama dengan 1e+21 pikofarad

1 EMU of capacitance sama dengan 1e+24 femtofarad

1 EMU of capacitance sama dengan 1e+27 attofarad

1 EMU of capacitance sama dengan 1,000,000,000 coulomb/volt

1 EMU of capacitance sama dengan 1 abfarad

1 EMU of capacitance sama dengan 898,760,000,000,000,000,000 statfarad

1 EMU of capacitance sama dengan 898,760,000,000,000,000,000 ESU of capacitance

Cara Konversi Gigafarad ke EMU of capacitance (GF ke abF):

Tabel Konversi Gigafarad ke EMU of capacitance (GF ke abF)

gigafarad (GF) EMU of capacitance (abF)
0.01 GF 0.01 abF
0.1 GF 0.1 abF
1 GF 1 abF
2 GF 2 abF
3 GF 3 abF
4 GF 4 abF
5 GF 5 abF
6 GF 6 abF
7 GF 7 abF
8 GF 8 abF
9 GF 9 abF
10 GF 10 abF
20 GF 20 abF
25 GF 25 abF
50 GF 50 abF
75 GF 75 abF
100 GF 100 abF
250 GF 250 abF
500 GF 500 abF
750 GF 750 abF
1,000 GF 1,000 abF
100,000 GF 100,000 abF
1,000,000,000 GF 1,000,000,000 abF
1,000,000,000,000 GF 1,000,000,000,000 abF

Tabel Konversi EMU of capacitance ke Gigafarad (abF ke GF)

EMU of capacitance (abF) gigafarad (GF)
0.01 abF 0.01 GF
0.1 abF 0.1 GF
1 abF 1 GF
2 abF 2 GF
3 abF 3 GF
4 abF 4 GF
5 abF 5 GF
6 abF 6 GF
7 abF 7 GF
8 abF 8 GF
9 abF 9 GF
10 abF 10 GF
20 abF 20 GF
25 abF 25 GF
50 abF 50 GF
75 abF 75 GF
100 abF 100 GF
250 abF 250 GF
500 abF 500 GF
750 abF 750 GF
1,000 abF 1,000 GF
100,000 abF 100,000 GF
1,000,000,000 abF 1,000,000,000 GF
1,000,000,000,000 abF 1,000,000,000,000 GF

Langkah-langkah Konversi Gigafarad ke EMU of capacitance (GF ke abF)

  1. Contoh Soal: Konversi 25 gigafarad ke EMU of capacitance (25 GF ke abF).
  2. 1 gigafarad setara dengan 1 EMU of capacitance (1 GF setara dengan 1 abF).
  3. 25 gigafarad (GF) setara dengan 25 dikalikan dengan 1 EMU of capacitance (abF).
  4. Diperoleh 25 gigafarad setara dengan 25 EMU of capacitance (25 GF setara dengan 25 abF).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸