Konversi milifarad ke mikrofarad (mF ke µF)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • milifarad [mF]
  • mikrofarad [µF]
Copy
_
Copy
  • milifarad [mF]
  • mikrofarad [µF]

Milifarad ke Mikrofarad (mF ke µF)

Milifarad (Simbol atau Singkatan: mF)

Milifarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Milifarad disingkat atau disimbolkan dengan mF. Nilai dari 1 milifarad setara dengan 0.001 farad. Dalam hubungannya dengan mikrofarad, 1 milifarad setara dengan 1000 mikrofarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 milifarad sama dengan 0.001 farad

1 milifarad sama dengan 1e-21 exafarad

1 milifarad sama dengan 1e-18 petafarad

1 milifarad sama dengan 1e-15 terafarad

1 milifarad sama dengan 1e-12 gigafarad

1 milifarad sama dengan 1e-9 megafarad

1 milifarad sama dengan 0.000001 kilofarad

1 milifarad sama dengan 0.00001 hektofarad

1 milifarad sama dengan 0.0001 dekafarad

1 milifarad sama dengan 0.01 desifarad

1 milifarad sama dengan 0.1 centifarad

1 milifarad sama dengan 1,000 mikrofarad

1 milifarad sama dengan 1,000,000 nanofarad

1 milifarad sama dengan 1,000,000,000 pikofarad

1 milifarad sama dengan 1,000,000,000,000 femtofarad

1 milifarad sama dengan 1,000,000,000,000,000 attofarad

1 milifarad sama dengan 0.001 coulomb/volt

1 milifarad sama dengan 1e-12 abfarad

1 milifarad sama dengan 1e-12 EMU of capacitance

1 milifarad sama dengan 898,760,000 statfarad

1 milifarad sama dengan 898,760,000 ESU of capacitance

Mikrofarad (Simbol atau Singkatan: µF)

Mikrofarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Mikrofarad disingkat atau disimbolkan dengan µF. Nilai dari 1 mikrofarad setara dengan 0.000001 farad. Dalam hubungannya dengan milifarad, 1 mikrofarad setara dengan 0.001 milifarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 mikrofarad sama dengan 0.000001 farad

1 mikrofarad sama dengan 1e-24 exafarad

1 mikrofarad sama dengan 1e-21 petafarad

1 mikrofarad sama dengan 1e-18 terafarad

1 mikrofarad sama dengan 1e-15 gigafarad

1 mikrofarad sama dengan 1e-12 megafarad

1 mikrofarad sama dengan 1e-9 kilofarad

1 mikrofarad sama dengan 1e-8 hektofarad

1 mikrofarad sama dengan 1e-7 dekafarad

1 mikrofarad sama dengan 0.00001 desifarad

1 mikrofarad sama dengan 0.0001 centifarad

1 mikrofarad sama dengan 0.001 milifarad

1 mikrofarad sama dengan 1,000 nanofarad

1 mikrofarad sama dengan 1,000,000 pikofarad

1 mikrofarad sama dengan 1,000,000,000 femtofarad

1 mikrofarad sama dengan 1,000,000,000,000 attofarad

1 mikrofarad sama dengan 0.000001 coulomb/volt

1 mikrofarad sama dengan 1e-15 abfarad

1 mikrofarad sama dengan 1e-15 EMU of capacitance

1 mikrofarad sama dengan 898,760 statfarad

1 mikrofarad sama dengan 898,760 ESU of capacitance

Cara Konversi Milifarad ke Mikrofarad (mF ke µF):

Tabel Konversi Milifarad ke Mikrofarad (mF ke µF)

milifarad (mF) mikrofarad (µF)
0.01 mF 10 µF
0.1 mF 100 µF
1 mF 1,000 µF
2 mF 2,000 µF
3 mF 3,000 µF
4 mF 4,000 µF
5 mF 5,000 µF
6 mF 6,000 µF
7 mF 7,000 µF
8 mF 8,000 µF
9 mF 9,000 µF
10 mF 10,000 µF
20 mF 20,000 µF
25 mF 25,000 µF
50 mF 50,000 µF
75 mF 75,000 µF
100 mF 100,000 µF
250 mF 250,000 µF
500 mF 500,000 µF
750 mF 750,000 µF
1,000 mF 1,000,000 µF
100,000 mF 100,000,000 µF
1,000,000,000 mF 1,000,000,000,000 µF
1,000,000,000,000 mF 1,000,000,000,000,000 µF

Tabel Konversi Mikrofarad ke Milifarad (µF ke mF)

mikrofarad (µF) milifarad (mF)
0.01 µF 0.00001 mF
0.1 µF 0.0001 mF
1 µF 0.001 mF
2 µF 0.002 mF
3 µF 0.003 mF
4 µF 0.004 mF
5 µF 0.005 mF
6 µF 0.006 mF
7 µF 0.007 mF
8 µF 0.008 mF
9 µF 0.009 mF
10 µF 0.01 mF
20 µF 0.02 mF
25 µF 0.025 mF
50 µF 0.05 mF
75 µF 0.075 mF
100 µF 0.1 mF
250 µF 0.25 mF
500 µF 0.5 mF
750 µF 0.75 mF
1,000 µF 1 mF
100,000 µF 100 mF
1,000,000,000 µF 1,000,000 mF
1,000,000,000,000 µF 1,000,000,000 mF

Langkah-langkah Konversi Milifarad ke Mikrofarad (mF ke µF)

  1. Contoh Soal: Konversi 25 milifarad ke mikrofarad (25 mF ke µF).
  2. 1 milifarad setara dengan 1000 mikrofarad (1 mF setara dengan 1000 µF).
  3. 25 milifarad (mF) setara dengan 25 dikalikan dengan 1000 mikrofarad (µF).
  4. Diperoleh 25 milifarad setara dengan 25000 mikrofarad (25 mF setara dengan 25000 µF).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸