Konversi mikrofarad ke terafarad (µF ke TF)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • terafarad [TF]
  • mikrofarad [µF]
Copy
_
Copy
  • terafarad [TF]
  • mikrofarad [µF]

Mikrofarad ke Terafarad (µF ke TF)

Mikrofarad (Simbol atau Singkatan: µF)

Mikrofarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Mikrofarad disingkat atau disimbolkan dengan µF. Nilai dari 1 mikrofarad setara dengan 0.000001 farad. Dalam hubungannya dengan terafarad, 1 mikrofarad setara dengan 1e-18 terafarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 mikrofarad sama dengan 0.000001 farad

1 mikrofarad sama dengan 1e-24 exafarad

1 mikrofarad sama dengan 1e-21 petafarad

1 mikrofarad sama dengan 1e-18 terafarad

1 mikrofarad sama dengan 1e-15 gigafarad

1 mikrofarad sama dengan 1e-12 megafarad

1 mikrofarad sama dengan 1e-9 kilofarad

1 mikrofarad sama dengan 1e-8 hektofarad

1 mikrofarad sama dengan 1e-7 dekafarad

1 mikrofarad sama dengan 0.00001 desifarad

1 mikrofarad sama dengan 0.0001 centifarad

1 mikrofarad sama dengan 0.001 milifarad

1 mikrofarad sama dengan 1,000 nanofarad

1 mikrofarad sama dengan 1,000,000 pikofarad

1 mikrofarad sama dengan 1,000,000,000 femtofarad

1 mikrofarad sama dengan 1,000,000,000,000 attofarad

1 mikrofarad sama dengan 0.000001 coulomb/volt

1 mikrofarad sama dengan 1e-15 abfarad

1 mikrofarad sama dengan 1e-15 EMU of capacitance

1 mikrofarad sama dengan 898,760 statfarad

1 mikrofarad sama dengan 898,760 ESU of capacitance

Terafarad (Simbol atau Singkatan: TF)

Terafarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Terafarad disingkat atau disimbolkan dengan TF. Nilai dari 1 terafarad setara dengan 1000000000000 farad. Dalam hubungannya dengan mikrofarad, 1 terafarad setara dengan 1000000000000000000 mikrofarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 terafarad sama dengan 1,000,000,000,000 farad

1 terafarad sama dengan 0.000001 exafarad

1 terafarad sama dengan 0.001 petafarad

1 terafarad sama dengan 1,000 gigafarad

1 terafarad sama dengan 1,000,000 megafarad

1 terafarad sama dengan 1,000,000,000 kilofarad

1 terafarad sama dengan 10,000,000,000 hektofarad

1 terafarad sama dengan 100,000,000,000 dekafarad

1 terafarad sama dengan 10,000,000,000,000 desifarad

1 terafarad sama dengan 100,000,000,000,000 centifarad

1 terafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000 milifarad

1 terafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 mikrofarad

1 terafarad sama dengan 1e+21 nanofarad

1 terafarad sama dengan 1e+24 pikofarad

1 terafarad sama dengan 1e+27 femtofarad

1 terafarad sama dengan 1e+30 attofarad

1 terafarad sama dengan 1,000,000,000,000 coulomb/volt

1 terafarad sama dengan 1,000 abfarad

1 terafarad sama dengan 1,000 EMU of capacitance

1 terafarad sama dengan 8.9876e+23 statfarad

1 terafarad sama dengan 8.9876e+23 ESU of capacitance

Cara Konversi Mikrofarad ke Terafarad (µF ke TF):

Tabel Konversi Mikrofarad ke Terafarad (µF ke TF)

mikrofarad (µF) terafarad (TF)
0.01 µF 1e-20 TF
0.1 µF 1e-19 TF
1 µF 1e-18 TF
2 µF 2e-18 TF
3 µF 3e-18 TF
4 µF 4e-18 TF
5 µF 5e-18 TF
6 µF 6e-18 TF
7 µF 7e-18 TF
8 µF 8e-18 TF
9 µF 9e-18 TF
10 µF 1e-17 TF
20 µF 2e-17 TF
25 µF 2.5e-17 TF
50 µF 5e-17 TF
75 µF 7.5e-17 TF
100 µF 1e-16 TF
250 µF 2.5e-16 TF
500 µF 5e-16 TF
750 µF 7.5e-16 TF
1,000 µF 1e-15 TF
100,000 µF 1e-13 TF
1,000,000,000 µF 1e-9 TF
1,000,000,000,000 µF 0.000001 TF

Tabel Konversi Terafarad ke Mikrofarad (TF ke µF)

terafarad (TF) mikrofarad (µF)
0.01 TF 10,000,000,000,000,000 µF
0.1 TF 100,000,000,000,000,000 µF
1 TF 1,000,000,000,000,000,000 µF
2 TF 2,000,000,000,000,000,000 µF
3 TF 3,000,000,000,000,000,000 µF
4 TF 4,000,000,000,000,000,000 µF
5 TF 5,000,000,000,000,000,000 µF
6 TF 6,000,000,000,000,000,000 µF
7 TF 7,000,000,000,000,000,000 µF
8 TF 8,000,000,000,000,000,000 µF
9 TF 9,000,000,000,000,000,000 µF
10 TF 10,000,000,000,000,000,000 µF
20 TF 20,000,000,000,000,000,000 µF
25 TF 25,000,000,000,000,000,000 µF
50 TF 50,000,000,000,000,000,000 µF
75 TF 75,000,000,000,000,000,000 µF
100 TF 100,000,000,000,000,000,000 µF
250 TF 250,000,000,000,000,000,000 µF
500 TF 500,000,000,000,000,000,000 µF
750 TF 750,000,000,000,000,000,000 µF
1,000 TF 1e+21 µF
100,000 TF 1e+23 µF
1,000,000,000 TF 1e+27 µF
1,000,000,000,000 TF 1e+30 µF

Langkah-langkah Konversi Mikrofarad ke Terafarad (µF ke TF)

  1. Contoh Soal: Konversi 25 mikrofarad ke terafarad (25 µF ke TF).
  2. 1 mikrofarad setara dengan 1e-18 terafarad (1 µF setara dengan 1e-18 TF).
  3. 25 mikrofarad (µF) setara dengan 25 dikalikan dengan 1e-18 terafarad (TF).
  4. Diperoleh 25 mikrofarad setara dengan 2.5e-17 terafarad (25 µF setara dengan 2.5e-17 TF).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸