Konversi mikrofarad ke farad (µF ke F)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • farad [F]
  • mikrofarad [µF]
Copy
_
Copy
  • farad [F]
  • mikrofarad [µF]

Mikrofarad ke Farad (µF ke F)

Mikrofarad (Simbol atau Singkatan: µF)

Mikrofarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Mikrofarad disingkat atau disimbolkan dengan µF. Nilai dari 1 mikrofarad setara dengan 0.000001 farad. Dalam hubungannya dengan farad, 1 mikrofarad setara dengan 0.000001 farad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 mikrofarad sama dengan 0.000001 farad

1 mikrofarad sama dengan 1e-24 exafarad

1 mikrofarad sama dengan 1e-21 petafarad

1 mikrofarad sama dengan 1e-18 terafarad

1 mikrofarad sama dengan 1e-15 gigafarad

1 mikrofarad sama dengan 1e-12 megafarad

1 mikrofarad sama dengan 1e-9 kilofarad

1 mikrofarad sama dengan 1e-8 hektofarad

1 mikrofarad sama dengan 1e-7 dekafarad

1 mikrofarad sama dengan 0.00001 desifarad

1 mikrofarad sama dengan 0.0001 centifarad

1 mikrofarad sama dengan 0.001 milifarad

1 mikrofarad sama dengan 1,000 nanofarad

1 mikrofarad sama dengan 1,000,000 pikofarad

1 mikrofarad sama dengan 1,000,000,000 femtofarad

1 mikrofarad sama dengan 1,000,000,000,000 attofarad

1 mikrofarad sama dengan 0.000001 coulomb/volt

1 mikrofarad sama dengan 1e-15 abfarad

1 mikrofarad sama dengan 1e-15 EMU of capacitance

1 mikrofarad sama dengan 898,760 statfarad

1 mikrofarad sama dengan 898,760 ESU of capacitance

Farad (Simbol atau Singkatan: F)

Farad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Farad disingkat atau disimbolkan dengan F. Nilai dari 1 farad setara dengan 1 farad. Dalam hubungannya dengan mikrofarad, 1 farad setara dengan 1000000 mikrofarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 farad sama dengan 1e-18 exafarad

1 farad sama dengan 1e-15 petafarad

1 farad sama dengan 1e-12 terafarad

1 farad sama dengan 1e-9 gigafarad

1 farad sama dengan 0.000001 megafarad

1 farad sama dengan 0.001 kilofarad

1 farad sama dengan 0.01 hektofarad

1 farad sama dengan 0.1 dekafarad

1 farad sama dengan 10 desifarad

1 farad sama dengan 100 centifarad

1 farad sama dengan 1,000 milifarad

1 farad sama dengan 1,000,000 mikrofarad

1 farad sama dengan 1,000,000,000 nanofarad

1 farad sama dengan 1,000,000,000,000 pikofarad

1 farad sama dengan 1,000,000,000,000,000 femtofarad

1 farad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 attofarad

1 farad sama dengan 1 coulomb/volt

1 farad sama dengan 1e-9 abfarad

1 farad sama dengan 1e-9 EMU of capacitance

1 farad sama dengan 898,760,000,000 statfarad

1 farad sama dengan 898,760,000,000 ESU of capacitance

Cara Konversi Mikrofarad ke Farad (µF ke F):

Tabel Konversi Mikrofarad ke Farad (µF ke F)

mikrofarad (µF) farad (F)
0.01 µF 1e-8 F
0.1 µF 1e-7 F
1 µF 0.000001 F
2 µF 0.000002 F
3 µF 0.000003 F
4 µF 0.000004 F
5 µF 0.000005 F
6 µF 0.000006 F
7 µF 0.000007 F
8 µF 0.000008 F
9 µF 0.000009 F
10 µF 0.00001 F
20 µF 0.00002 F
25 µF 0.000025 F
50 µF 0.00005 F
75 µF 0.000075 F
100 µF 0.0001 F
250 µF 0.00025 F
500 µF 0.0005 F
750 µF 0.00075 F
1,000 µF 0.001 F
100,000 µF 0.1 F
1,000,000,000 µF 1,000 F
1,000,000,000,000 µF 1,000,000 F

Tabel Konversi Farad ke Mikrofarad (F ke µF)

farad (F) mikrofarad (µF)
0.01 F 10,000 µF
0.1 F 100,000 µF
1 F 1,000,000 µF
2 F 2,000,000 µF
3 F 3,000,000 µF
4 F 4,000,000 µF
5 F 5,000,000 µF
6 F 6,000,000 µF
7 F 7,000,000 µF
8 F 8,000,000 µF
9 F 9,000,000 µF
10 F 10,000,000 µF
20 F 20,000,000 µF
25 F 25,000,000 µF
50 F 50,000,000 µF
75 F 75,000,000 µF
100 F 100,000,000 µF
250 F 250,000,000 µF
500 F 500,000,000 µF
750 F 750,000,000 µF
1,000 F 1,000,000,000 µF
100,000 F 100,000,000,000 µF
1,000,000,000 F 1,000,000,000,000,000 µF
1,000,000,000,000 F 1,000,000,000,000,000,000 µF

Langkah-langkah Konversi Mikrofarad ke Farad (µF ke F)

  1. Contoh Soal: Konversi 25 mikrofarad ke farad (25 µF ke F).
  2. 1 mikrofarad setara dengan 0.000001 farad (1 µF setara dengan 0.000001 F).
  3. 25 mikrofarad (µF) setara dengan 25 dikalikan dengan 0.000001 farad (F).
  4. Diperoleh 25 mikrofarad setara dengan 0.000025 farad (25 µF setara dengan 0.000025 F).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸