Konversi milifarad ke farad (mF ke F)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • farad [F]
  • milifarad [mF]
Copy
_
Copy
  • farad [F]
  • milifarad [mF]

Milifarad ke Farad (mF ke F)

Milifarad (Simbol atau Singkatan: mF)

Milifarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Milifarad disingkat atau disimbolkan dengan mF. Nilai dari 1 milifarad setara dengan 0.001 farad. Dalam hubungannya dengan farad, 1 milifarad setara dengan 0.001 farad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 milifarad sama dengan 0.001 farad

1 milifarad sama dengan 1e-21 exafarad

1 milifarad sama dengan 1e-18 petafarad

1 milifarad sama dengan 1e-15 terafarad

1 milifarad sama dengan 1e-12 gigafarad

1 milifarad sama dengan 1e-9 megafarad

1 milifarad sama dengan 0.000001 kilofarad

1 milifarad sama dengan 0.00001 hektofarad

1 milifarad sama dengan 0.0001 dekafarad

1 milifarad sama dengan 0.01 desifarad

1 milifarad sama dengan 0.1 centifarad

1 milifarad sama dengan 1,000 mikrofarad

1 milifarad sama dengan 1,000,000 nanofarad

1 milifarad sama dengan 1,000,000,000 pikofarad

1 milifarad sama dengan 1,000,000,000,000 femtofarad

1 milifarad sama dengan 1,000,000,000,000,000 attofarad

1 milifarad sama dengan 0.001 coulomb/volt

1 milifarad sama dengan 1e-12 abfarad

1 milifarad sama dengan 1e-12 EMU of capacitance

1 milifarad sama dengan 898,760,000 statfarad

1 milifarad sama dengan 898,760,000 ESU of capacitance

Farad (Simbol atau Singkatan: F)

Farad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Farad disingkat atau disimbolkan dengan F. Nilai dari 1 farad setara dengan 1 farad. Dalam hubungannya dengan milifarad, 1 farad setara dengan 1000 milifarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 farad sama dengan 1e-18 exafarad

1 farad sama dengan 1e-15 petafarad

1 farad sama dengan 1e-12 terafarad

1 farad sama dengan 1e-9 gigafarad

1 farad sama dengan 0.000001 megafarad

1 farad sama dengan 0.001 kilofarad

1 farad sama dengan 0.01 hektofarad

1 farad sama dengan 0.1 dekafarad

1 farad sama dengan 10 desifarad

1 farad sama dengan 100 centifarad

1 farad sama dengan 1,000 milifarad

1 farad sama dengan 1,000,000 mikrofarad

1 farad sama dengan 1,000,000,000 nanofarad

1 farad sama dengan 1,000,000,000,000 pikofarad

1 farad sama dengan 1,000,000,000,000,000 femtofarad

1 farad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 attofarad

1 farad sama dengan 1 coulomb/volt

1 farad sama dengan 1e-9 abfarad

1 farad sama dengan 1e-9 EMU of capacitance

1 farad sama dengan 898,760,000,000 statfarad

1 farad sama dengan 898,760,000,000 ESU of capacitance

Cara Konversi Milifarad ke Farad (mF ke F):

Tabel Konversi Milifarad ke Farad (mF ke F)

milifarad (mF) farad (F)
0.01 mF 0.00001 F
0.1 mF 0.0001 F
1 mF 0.001 F
2 mF 0.002 F
3 mF 0.003 F
4 mF 0.004 F
5 mF 0.005 F
6 mF 0.006 F
7 mF 0.007 F
8 mF 0.008 F
9 mF 0.009 F
10 mF 0.01 F
20 mF 0.02 F
25 mF 0.025 F
50 mF 0.05 F
75 mF 0.075 F
100 mF 0.1 F
250 mF 0.25 F
500 mF 0.5 F
750 mF 0.75 F
1,000 mF 1 F
100,000 mF 100 F
1,000,000,000 mF 1,000,000 F
1,000,000,000,000 mF 1,000,000,000 F

Tabel Konversi Farad ke Milifarad (F ke mF)

farad (F) milifarad (mF)
0.01 F 10 mF
0.1 F 100 mF
1 F 1,000 mF
2 F 2,000 mF
3 F 3,000 mF
4 F 4,000 mF
5 F 5,000 mF
6 F 6,000 mF
7 F 7,000 mF
8 F 8,000 mF
9 F 9,000 mF
10 F 10,000 mF
20 F 20,000 mF
25 F 25,000 mF
50 F 50,000 mF
75 F 75,000 mF
100 F 100,000 mF
250 F 250,000 mF
500 F 500,000 mF
750 F 750,000 mF
1,000 F 1,000,000 mF
100,000 F 100,000,000 mF
1,000,000,000 F 1,000,000,000,000 mF
1,000,000,000,000 F 1,000,000,000,000,000 mF

Langkah-langkah Konversi Milifarad ke Farad (mF ke F)

  1. Contoh Soal: Konversi 25 milifarad ke farad (25 mF ke F).
  2. 1 milifarad setara dengan 0.001 farad (1 mF setara dengan 0.001 F).
  3. 25 milifarad (mF) setara dengan 25 dikalikan dengan 0.001 farad (F).
  4. Diperoleh 25 milifarad setara dengan 0.025 farad (25 mF setara dengan 0.025 F).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸