Konversi milifarad ke abfarad (mF ke abF)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • milifarad [mF]
  • abfarad [abF]
Copy
_
Copy
  • milifarad [mF]
  • abfarad [abF]

Milifarad ke Abfarad (mF ke abF)

Milifarad (Simbol atau Singkatan: mF)

Milifarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Milifarad disingkat atau disimbolkan dengan mF. Nilai dari 1 milifarad setara dengan 0.001 farad. Dalam hubungannya dengan abfarad, 1 milifarad setara dengan 1e-12 abfarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 milifarad sama dengan 0.001 farad

1 milifarad sama dengan 1e-21 exafarad

1 milifarad sama dengan 1e-18 petafarad

1 milifarad sama dengan 1e-15 terafarad

1 milifarad sama dengan 1e-12 gigafarad

1 milifarad sama dengan 1e-9 megafarad

1 milifarad sama dengan 0.000001 kilofarad

1 milifarad sama dengan 0.00001 hektofarad

1 milifarad sama dengan 0.0001 dekafarad

1 milifarad sama dengan 0.01 desifarad

1 milifarad sama dengan 0.1 centifarad

1 milifarad sama dengan 1,000 mikrofarad

1 milifarad sama dengan 1,000,000 nanofarad

1 milifarad sama dengan 1,000,000,000 pikofarad

1 milifarad sama dengan 1,000,000,000,000 femtofarad

1 milifarad sama dengan 1,000,000,000,000,000 attofarad

1 milifarad sama dengan 0.001 coulomb/volt

1 milifarad sama dengan 1e-12 abfarad

1 milifarad sama dengan 1e-12 EMU of capacitance

1 milifarad sama dengan 898,760,000 statfarad

1 milifarad sama dengan 898,760,000 ESU of capacitance

Abfarad (Simbol atau Singkatan: abF)

Abfarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Abfarad disingkat atau disimbolkan dengan abF. Nilai dari 1 abfarad setara dengan 1000000000 farad. Dalam hubungannya dengan milifarad, 1 abfarad setara dengan 1000000000000 milifarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 abfarad sama dengan 1,000,000,000 farad

1 abfarad sama dengan 1e-9 exafarad

1 abfarad sama dengan 0.000001 petafarad

1 abfarad sama dengan 0.001 terafarad

1 abfarad sama dengan 1 gigafarad

1 abfarad sama dengan 1,000 megafarad

1 abfarad sama dengan 1,000,000 kilofarad

1 abfarad sama dengan 10,000,000 hektofarad

1 abfarad sama dengan 100,000,000 dekafarad

1 abfarad sama dengan 10,000,000,000 desifarad

1 abfarad sama dengan 100,000,000,000 centifarad

1 abfarad sama dengan 1,000,000,000,000 milifarad

1 abfarad sama dengan 1,000,000,000,000,000 mikrofarad

1 abfarad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 nanofarad

1 abfarad sama dengan 1e+21 pikofarad

1 abfarad sama dengan 1e+24 femtofarad

1 abfarad sama dengan 1e+27 attofarad

1 abfarad sama dengan 1,000,000,000 coulomb/volt

1 abfarad sama dengan 1 EMU of capacitance

1 abfarad sama dengan 898,760,000,000,000,000,000 statfarad

1 abfarad sama dengan 898,760,000,000,000,000,000 ESU of capacitance

Cara Konversi Milifarad ke Abfarad (mF ke abF):

Tabel Konversi Milifarad ke Abfarad (mF ke abF)

milifarad (mF) abfarad (abF)
0.01 mF 1e-14 abF
0.1 mF 1e-13 abF
1 mF 1e-12 abF
2 mF 2e-12 abF
3 mF 3e-12 abF
4 mF 4e-12 abF
5 mF 5e-12 abF
6 mF 6e-12 abF
7 mF 7e-12 abF
8 mF 8e-12 abF
9 mF 9e-12 abF
10 mF 1e-11 abF
20 mF 2e-11 abF
25 mF 2.5e-11 abF
50 mF 5e-11 abF
75 mF 7.5e-11 abF
100 mF 1e-10 abF
250 mF 2.5e-10 abF
500 mF 5e-10 abF
750 mF 7.5e-10 abF
1,000 mF 1e-9 abF
100,000 mF 1e-7 abF
1,000,000,000 mF 0.001 abF
1,000,000,000,000 mF 1 abF

Tabel Konversi Abfarad ke Milifarad (abF ke mF)

abfarad (abF) milifarad (mF)
0.01 abF 10,000,000,000 mF
0.1 abF 100,000,000,000 mF
1 abF 1,000,000,000,000 mF
2 abF 2,000,000,000,000 mF
3 abF 3,000,000,000,000 mF
4 abF 4,000,000,000,000 mF
5 abF 5,000,000,000,000 mF
6 abF 6,000,000,000,000 mF
7 abF 7,000,000,000,000 mF
8 abF 8,000,000,000,000 mF
9 abF 9,000,000,000,000 mF
10 abF 10,000,000,000,000 mF
20 abF 20,000,000,000,000 mF
25 abF 25,000,000,000,000 mF
50 abF 50,000,000,000,000 mF
75 abF 75,000,000,000,000 mF
100 abF 100,000,000,000,000 mF
250 abF 250,000,000,000,000 mF
500 abF 500,000,000,000,000 mF
750 abF 750,000,000,000,000 mF
1,000 abF 1,000,000,000,000,000 mF
100,000 abF 100,000,000,000,000,000 mF
1,000,000,000 abF 1e+21 mF
1,000,000,000,000 abF 1e+24 mF

Langkah-langkah Konversi Milifarad ke Abfarad (mF ke abF)

  1. Contoh Soal: Konversi 25 milifarad ke abfarad (25 mF ke abF).
  2. 1 milifarad setara dengan 1e-12 abfarad (1 mF setara dengan 1e-12 abF).
  3. 25 milifarad (mF) setara dengan 25 dikalikan dengan 1e-12 abfarad (abF).
  4. Diperoleh 25 milifarad setara dengan 2.5e-11 abfarad (25 mF setara dengan 2.5e-11 abF).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸