Konversi milifarad ke terafarad (mF ke TF)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • terafarad [TF]
  • milifarad [mF]
Copy
_
Copy
  • terafarad [TF]
  • milifarad [mF]

Milifarad ke Terafarad (mF ke TF)

Milifarad (Simbol atau Singkatan: mF)

Milifarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Milifarad disingkat atau disimbolkan dengan mF. Nilai dari 1 milifarad setara dengan 0.001 farad. Dalam hubungannya dengan terafarad, 1 milifarad setara dengan 1e-15 terafarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 milifarad sama dengan 0.001 farad

1 milifarad sama dengan 1e-21 exafarad

1 milifarad sama dengan 1e-18 petafarad

1 milifarad sama dengan 1e-15 terafarad

1 milifarad sama dengan 1e-12 gigafarad

1 milifarad sama dengan 1e-9 megafarad

1 milifarad sama dengan 0.000001 kilofarad

1 milifarad sama dengan 0.00001 hektofarad

1 milifarad sama dengan 0.0001 dekafarad

1 milifarad sama dengan 0.01 desifarad

1 milifarad sama dengan 0.1 centifarad

1 milifarad sama dengan 1,000 mikrofarad

1 milifarad sama dengan 1,000,000 nanofarad

1 milifarad sama dengan 1,000,000,000 pikofarad

1 milifarad sama dengan 1,000,000,000,000 femtofarad

1 milifarad sama dengan 1,000,000,000,000,000 attofarad

1 milifarad sama dengan 0.001 coulomb/volt

1 milifarad sama dengan 1e-12 abfarad

1 milifarad sama dengan 1e-12 EMU of capacitance

1 milifarad sama dengan 898,760,000 statfarad

1 milifarad sama dengan 898,760,000 ESU of capacitance

Terafarad (Simbol atau Singkatan: TF)

Terafarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Terafarad disingkat atau disimbolkan dengan TF. Nilai dari 1 terafarad setara dengan 1000000000000 farad. Dalam hubungannya dengan milifarad, 1 terafarad setara dengan 1000000000000000 milifarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 terafarad sama dengan 1,000,000,000,000 farad

1 terafarad sama dengan 0.000001 exafarad

1 terafarad sama dengan 0.001 petafarad

1 terafarad sama dengan 1,000 gigafarad

1 terafarad sama dengan 1,000,000 megafarad

1 terafarad sama dengan 1,000,000,000 kilofarad

1 terafarad sama dengan 10,000,000,000 hektofarad

1 terafarad sama dengan 100,000,000,000 dekafarad

1 terafarad sama dengan 10,000,000,000,000 desifarad

1 terafarad sama dengan 100,000,000,000,000 centifarad

1 terafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000 milifarad

1 terafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 mikrofarad

1 terafarad sama dengan 1e+21 nanofarad

1 terafarad sama dengan 1e+24 pikofarad

1 terafarad sama dengan 1e+27 femtofarad

1 terafarad sama dengan 1e+30 attofarad

1 terafarad sama dengan 1,000,000,000,000 coulomb/volt

1 terafarad sama dengan 1,000 abfarad

1 terafarad sama dengan 1,000 EMU of capacitance

1 terafarad sama dengan 8.9876e+23 statfarad

1 terafarad sama dengan 8.9876e+23 ESU of capacitance

Cara Konversi Milifarad ke Terafarad (mF ke TF):

Tabel Konversi Milifarad ke Terafarad (mF ke TF)

milifarad (mF) terafarad (TF)
0.01 mF 1e-17 TF
0.1 mF 1e-16 TF
1 mF 1e-15 TF
2 mF 2e-15 TF
3 mF 3e-15 TF
4 mF 4e-15 TF
5 mF 5e-15 TF
6 mF 6e-15 TF
7 mF 7e-15 TF
8 mF 8e-15 TF
9 mF 9e-15 TF
10 mF 1e-14 TF
20 mF 2e-14 TF
25 mF 2.5e-14 TF
50 mF 5e-14 TF
75 mF 7.5e-14 TF
100 mF 1e-13 TF
250 mF 2.5e-13 TF
500 mF 5e-13 TF
750 mF 7.5e-13 TF
1,000 mF 1e-12 TF
100,000 mF 1e-10 TF
1,000,000,000 mF 0.000001 TF
1,000,000,000,000 mF 0.001 TF

Tabel Konversi Terafarad ke Milifarad (TF ke mF)

terafarad (TF) milifarad (mF)
0.01 TF 10,000,000,000,000 mF
0.1 TF 100,000,000,000,000 mF
1 TF 1,000,000,000,000,000 mF
2 TF 2,000,000,000,000,000 mF
3 TF 3,000,000,000,000,000 mF
4 TF 4,000,000,000,000,000 mF
5 TF 5,000,000,000,000,000 mF
6 TF 6,000,000,000,000,000 mF
7 TF 7,000,000,000,000,000 mF
8 TF 8,000,000,000,000,000 mF
9 TF 9,000,000,000,000,000 mF
10 TF 10,000,000,000,000,000 mF
20 TF 20,000,000,000,000,000 mF
25 TF 25,000,000,000,000,000 mF
50 TF 50,000,000,000,000,000 mF
75 TF 75,000,000,000,000,000 mF
100 TF 100,000,000,000,000,000 mF
250 TF 250,000,000,000,000,000 mF
500 TF 500,000,000,000,000,000 mF
750 TF 750,000,000,000,000,000 mF
1,000 TF 1,000,000,000,000,000,000 mF
100,000 TF 100,000,000,000,000,000,000 mF
1,000,000,000 TF 1e+24 mF
1,000,000,000,000 TF 1e+27 mF

Langkah-langkah Konversi Milifarad ke Terafarad (mF ke TF)

  1. Contoh Soal: Konversi 25 milifarad ke terafarad (25 mF ke TF).
  2. 1 milifarad setara dengan 1e-15 terafarad (1 mF setara dengan 1e-15 TF).
  3. 25 milifarad (mF) setara dengan 25 dikalikan dengan 1e-15 terafarad (TF).
  4. Diperoleh 25 milifarad setara dengan 2.5e-14 terafarad (25 mF setara dengan 2.5e-14 TF).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸