Konversi milifarad ke megafarad (mF ke MF)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • megafarad [MF]
  • milifarad [mF]
Copy
_
Copy
  • megafarad [MF]
  • milifarad [mF]

Milifarad ke Megafarad (mF ke MF)

Milifarad (Simbol atau Singkatan: mF)

Milifarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Milifarad disingkat atau disimbolkan dengan mF. Nilai dari 1 milifarad setara dengan 0.001 farad. Dalam hubungannya dengan megafarad, 1 milifarad setara dengan 1e-9 megafarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 milifarad sama dengan 0.001 farad

1 milifarad sama dengan 1e-21 exafarad

1 milifarad sama dengan 1e-18 petafarad

1 milifarad sama dengan 1e-15 terafarad

1 milifarad sama dengan 1e-12 gigafarad

1 milifarad sama dengan 1e-9 megafarad

1 milifarad sama dengan 0.000001 kilofarad

1 milifarad sama dengan 0.00001 hektofarad

1 milifarad sama dengan 0.0001 dekafarad

1 milifarad sama dengan 0.01 desifarad

1 milifarad sama dengan 0.1 centifarad

1 milifarad sama dengan 1,000 mikrofarad

1 milifarad sama dengan 1,000,000 nanofarad

1 milifarad sama dengan 1,000,000,000 pikofarad

1 milifarad sama dengan 1,000,000,000,000 femtofarad

1 milifarad sama dengan 1,000,000,000,000,000 attofarad

1 milifarad sama dengan 0.001 coulomb/volt

1 milifarad sama dengan 1e-12 abfarad

1 milifarad sama dengan 1e-12 EMU of capacitance

1 milifarad sama dengan 898,760,000 statfarad

1 milifarad sama dengan 898,760,000 ESU of capacitance

Megafarad (Simbol atau Singkatan: MF)

Megafarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Megafarad disingkat atau disimbolkan dengan MF. Nilai dari 1 megafarad setara dengan 1000000 farad. Dalam hubungannya dengan milifarad, 1 megafarad setara dengan 1000000000 milifarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 megafarad sama dengan 1,000,000 farad

1 megafarad sama dengan 1e-12 exafarad

1 megafarad sama dengan 1e-9 petafarad

1 megafarad sama dengan 0.000001 terafarad

1 megafarad sama dengan 0.001 gigafarad

1 megafarad sama dengan 1,000 kilofarad

1 megafarad sama dengan 10,000 hektofarad

1 megafarad sama dengan 100,000 dekafarad

1 megafarad sama dengan 10,000,000 desifarad

1 megafarad sama dengan 100,000,000 centifarad

1 megafarad sama dengan 1,000,000,000 milifarad

1 megafarad sama dengan 1,000,000,000,000 mikrofarad

1 megafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000 nanofarad

1 megafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 pikofarad

1 megafarad sama dengan 1e+21 femtofarad

1 megafarad sama dengan 1e+24 attofarad

1 megafarad sama dengan 1,000,000 coulomb/volt

1 megafarad sama dengan 0.001 abfarad

1 megafarad sama dengan 0.001 EMU of capacitance

1 megafarad sama dengan 898,760,000,000,000,000 statfarad

1 megafarad sama dengan 898,760,000,000,000,000 ESU of capacitance

Cara Konversi Milifarad ke Megafarad (mF ke MF):

Tabel Konversi Milifarad ke Megafarad (mF ke MF)

milifarad (mF) megafarad (MF)
0.01 mF 1e-11 MF
0.1 mF 1e-10 MF
1 mF 1e-9 MF
2 mF 2e-9 MF
3 mF 3e-9 MF
4 mF 4e-9 MF
5 mF 5e-9 MF
6 mF 6e-9 MF
7 mF 7e-9 MF
8 mF 8e-9 MF
9 mF 9e-9 MF
10 mF 1e-8 MF
20 mF 2e-8 MF
25 mF 2.5e-8 MF
50 mF 5e-8 MF
75 mF 7.5e-8 MF
100 mF 1e-7 MF
250 mF 2.5e-7 MF
500 mF 5e-7 MF
750 mF 7.5e-7 MF
1,000 mF 0.000001 MF
100,000 mF 0.0001 MF
1,000,000,000 mF 1 MF
1,000,000,000,000 mF 1,000 MF

Tabel Konversi Megafarad ke Milifarad (MF ke mF)

megafarad (MF) milifarad (mF)
0.01 MF 10,000,000 mF
0.1 MF 100,000,000 mF
1 MF 1,000,000,000 mF
2 MF 2,000,000,000 mF
3 MF 3,000,000,000 mF
4 MF 4,000,000,000 mF
5 MF 5,000,000,000 mF
6 MF 6,000,000,000 mF
7 MF 7,000,000,000 mF
8 MF 8,000,000,000 mF
9 MF 9,000,000,000 mF
10 MF 10,000,000,000 mF
20 MF 20,000,000,000 mF
25 MF 25,000,000,000 mF
50 MF 50,000,000,000 mF
75 MF 75,000,000,000 mF
100 MF 100,000,000,000 mF
250 MF 250,000,000,000 mF
500 MF 500,000,000,000 mF
750 MF 750,000,000,000 mF
1,000 MF 1,000,000,000,000 mF
100,000 MF 100,000,000,000,000 mF
1,000,000,000 MF 1,000,000,000,000,000,000 mF
1,000,000,000,000 MF 1e+21 mF

Langkah-langkah Konversi Milifarad ke Megafarad (mF ke MF)

  1. Contoh Soal: Konversi 25 milifarad ke megafarad (25 mF ke MF).
  2. 1 milifarad setara dengan 1e-9 megafarad (1 mF setara dengan 1e-9 MF).
  3. 25 milifarad (mF) setara dengan 25 dikalikan dengan 1e-9 megafarad (MF).
  4. Diperoleh 25 milifarad setara dengan 2.5e-8 megafarad (25 mF setara dengan 2.5e-8 MF).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸