Konversi milifarad ke nanofarad (mF ke nF)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • milifarad [mF]
  • nanofarad [nF]
Copy
_
Copy
  • milifarad [mF]
  • nanofarad [nF]

Milifarad ke Nanofarad (mF ke nF)

Milifarad (Simbol atau Singkatan: mF)

Milifarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Milifarad disingkat atau disimbolkan dengan mF. Nilai dari 1 milifarad setara dengan 0.001 farad. Dalam hubungannya dengan nanofarad, 1 milifarad setara dengan 1000000 nanofarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 milifarad sama dengan 0.001 farad

1 milifarad sama dengan 1e-21 exafarad

1 milifarad sama dengan 1e-18 petafarad

1 milifarad sama dengan 1e-15 terafarad

1 milifarad sama dengan 1e-12 gigafarad

1 milifarad sama dengan 1e-9 megafarad

1 milifarad sama dengan 0.000001 kilofarad

1 milifarad sama dengan 0.00001 hektofarad

1 milifarad sama dengan 0.0001 dekafarad

1 milifarad sama dengan 0.01 desifarad

1 milifarad sama dengan 0.1 centifarad

1 milifarad sama dengan 1,000 mikrofarad

1 milifarad sama dengan 1,000,000 nanofarad

1 milifarad sama dengan 1,000,000,000 pikofarad

1 milifarad sama dengan 1,000,000,000,000 femtofarad

1 milifarad sama dengan 1,000,000,000,000,000 attofarad

1 milifarad sama dengan 0.001 coulomb/volt

1 milifarad sama dengan 1e-12 abfarad

1 milifarad sama dengan 1e-12 EMU of capacitance

1 milifarad sama dengan 898,760,000 statfarad

1 milifarad sama dengan 898,760,000 ESU of capacitance

Nanofarad (Simbol atau Singkatan: nF)

Nanofarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Nanofarad disingkat atau disimbolkan dengan nF. Nilai dari 1 nanofarad setara dengan 1e-9 farad. Dalam hubungannya dengan milifarad, 1 nanofarad setara dengan 0.000001 milifarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 nanofarad sama dengan 1e-9 farad

1 nanofarad sama dengan 1e-27 exafarad

1 nanofarad sama dengan 1e-24 petafarad

1 nanofarad sama dengan 1e-21 terafarad

1 nanofarad sama dengan 1e-18 gigafarad

1 nanofarad sama dengan 1e-15 megafarad

1 nanofarad sama dengan 1e-12 kilofarad

1 nanofarad sama dengan 1e-11 hektofarad

1 nanofarad sama dengan 1e-10 dekafarad

1 nanofarad sama dengan 1e-8 desifarad

1 nanofarad sama dengan 1e-7 centifarad

1 nanofarad sama dengan 0.000001 milifarad

1 nanofarad sama dengan 0.001 mikrofarad

1 nanofarad sama dengan 1,000 pikofarad

1 nanofarad sama dengan 1,000,000 femtofarad

1 nanofarad sama dengan 1,000,000,000 attofarad

1 nanofarad sama dengan 1e-9 coulomb/volt

1 nanofarad sama dengan 1e-18 abfarad

1 nanofarad sama dengan 1e-18 EMU of capacitance

1 nanofarad sama dengan 898.76 statfarad

1 nanofarad sama dengan 898.76 ESU of capacitance

Cara Konversi Milifarad ke Nanofarad (mF ke nF):

Tabel Konversi Milifarad ke Nanofarad (mF ke nF)

milifarad (mF) nanofarad (nF)
0.01 mF 10,000 nF
0.1 mF 100,000 nF
1 mF 1,000,000 nF
2 mF 2,000,000 nF
3 mF 3,000,000 nF
4 mF 4,000,000 nF
5 mF 5,000,000 nF
6 mF 6,000,000 nF
7 mF 7,000,000 nF
8 mF 8,000,000 nF
9 mF 9,000,000 nF
10 mF 10,000,000 nF
20 mF 20,000,000 nF
25 mF 25,000,000 nF
50 mF 50,000,000 nF
75 mF 75,000,000 nF
100 mF 100,000,000 nF
250 mF 250,000,000 nF
500 mF 500,000,000 nF
750 mF 750,000,000 nF
1,000 mF 1,000,000,000 nF
100,000 mF 100,000,000,000 nF
1,000,000,000 mF 1,000,000,000,000,000 nF
1,000,000,000,000 mF 1,000,000,000,000,000,000 nF

Tabel Konversi Nanofarad ke Milifarad (nF ke mF)

nanofarad (nF) milifarad (mF)
0.01 nF 1e-8 mF
0.1 nF 1e-7 mF
1 nF 0.000001 mF
2 nF 0.000002 mF
3 nF 0.000003 mF
4 nF 0.000004 mF
5 nF 0.000005 mF
6 nF 0.000006 mF
7 nF 0.000007 mF
8 nF 0.000008 mF
9 nF 0.000009 mF
10 nF 0.00001 mF
20 nF 0.00002 mF
25 nF 0.000025 mF
50 nF 0.00005 mF
75 nF 0.000075 mF
100 nF 0.0001 mF
250 nF 0.00025 mF
500 nF 0.0005 mF
750 nF 0.00075 mF
1,000 nF 0.001 mF
100,000 nF 0.1 mF
1,000,000,000 nF 1,000 mF
1,000,000,000,000 nF 1,000,000 mF

Langkah-langkah Konversi Milifarad ke Nanofarad (mF ke nF)

  1. Contoh Soal: Konversi 25 milifarad ke nanofarad (25 mF ke nF).
  2. 1 milifarad setara dengan 1000000 nanofarad (1 mF setara dengan 1000000 nF).
  3. 25 milifarad (mF) setara dengan 25 dikalikan dengan 1000000 nanofarad (nF).
  4. Diperoleh 25 milifarad setara dengan 25000000 nanofarad (25 mF setara dengan 25000000 nF).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸