Konversi pikofarad ke milifarad (pF ke mF)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • milifarad [mF]
  • pikofarad [pF]
Copy
_
Copy
  • milifarad [mF]
  • pikofarad [pF]

Pikofarad ke Milifarad (pF ke mF)

Pikofarad (Simbol atau Singkatan: pF)

Pikofarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Pikofarad disingkat atau disimbolkan dengan pF. Nilai dari 1 pikofarad setara dengan 1e-12 farad. Dalam hubungannya dengan milifarad, 1 pikofarad setara dengan 1e-9 milifarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 pikofarad sama dengan 1e-12 farad

1 pikofarad sama dengan 1e-30 exafarad

1 pikofarad sama dengan 1e-27 petafarad

1 pikofarad sama dengan 1e-24 terafarad

1 pikofarad sama dengan 1e-21 gigafarad

1 pikofarad sama dengan 1e-18 megafarad

1 pikofarad sama dengan 1e-15 kilofarad

1 pikofarad sama dengan 1e-14 hektofarad

1 pikofarad sama dengan 1e-13 dekafarad

1 pikofarad sama dengan 1e-11 desifarad

1 pikofarad sama dengan 1e-10 centifarad

1 pikofarad sama dengan 1e-9 milifarad

1 pikofarad sama dengan 0.000001 mikrofarad

1 pikofarad sama dengan 0.001 nanofarad

1 pikofarad sama dengan 1,000 femtofarad

1 pikofarad sama dengan 1,000,000 attofarad

1 pikofarad sama dengan 1e-12 coulomb/volt

1 pikofarad sama dengan 1e-21 abfarad

1 pikofarad sama dengan 1e-21 EMU of capacitance

1 pikofarad sama dengan 0.89876 statfarad

1 pikofarad sama dengan 0.89876 ESU of capacitance

Milifarad (Simbol atau Singkatan: mF)

Milifarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Milifarad disingkat atau disimbolkan dengan mF. Nilai dari 1 milifarad setara dengan 0.001 farad. Dalam hubungannya dengan pikofarad, 1 milifarad setara dengan 1000000000 pikofarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 milifarad sama dengan 0.001 farad

1 milifarad sama dengan 1e-21 exafarad

1 milifarad sama dengan 1e-18 petafarad

1 milifarad sama dengan 1e-15 terafarad

1 milifarad sama dengan 1e-12 gigafarad

1 milifarad sama dengan 1e-9 megafarad

1 milifarad sama dengan 0.000001 kilofarad

1 milifarad sama dengan 0.00001 hektofarad

1 milifarad sama dengan 0.0001 dekafarad

1 milifarad sama dengan 0.01 desifarad

1 milifarad sama dengan 0.1 centifarad

1 milifarad sama dengan 1,000 mikrofarad

1 milifarad sama dengan 1,000,000 nanofarad

1 milifarad sama dengan 1,000,000,000 pikofarad

1 milifarad sama dengan 1,000,000,000,000 femtofarad

1 milifarad sama dengan 1,000,000,000,000,000 attofarad

1 milifarad sama dengan 0.001 coulomb/volt

1 milifarad sama dengan 1e-12 abfarad

1 milifarad sama dengan 1e-12 EMU of capacitance

1 milifarad sama dengan 898,760,000 statfarad

1 milifarad sama dengan 898,760,000 ESU of capacitance

Cara Konversi Pikofarad ke Milifarad (pF ke mF):

Tabel Konversi Pikofarad ke Milifarad (pF ke mF)

pikofarad (pF) milifarad (mF)
0.01 pF 1e-11 mF
0.1 pF 1e-10 mF
1 pF 1e-9 mF
2 pF 2e-9 mF
3 pF 3e-9 mF
4 pF 4e-9 mF
5 pF 5e-9 mF
6 pF 6e-9 mF
7 pF 7e-9 mF
8 pF 8e-9 mF
9 pF 9e-9 mF
10 pF 1e-8 mF
20 pF 2e-8 mF
25 pF 2.5e-8 mF
50 pF 5e-8 mF
75 pF 7.5e-8 mF
100 pF 1e-7 mF
250 pF 2.5e-7 mF
500 pF 5e-7 mF
750 pF 7.5e-7 mF
1,000 pF 0.000001 mF
100,000 pF 0.0001 mF
1,000,000,000 pF 1 mF
1,000,000,000,000 pF 1,000 mF

Tabel Konversi Milifarad ke Pikofarad (mF ke pF)

milifarad (mF) pikofarad (pF)
0.01 mF 10,000,000 pF
0.1 mF 100,000,000 pF
1 mF 1,000,000,000 pF
2 mF 2,000,000,000 pF
3 mF 3,000,000,000 pF
4 mF 4,000,000,000 pF
5 mF 5,000,000,000 pF
6 mF 6,000,000,000 pF
7 mF 7,000,000,000 pF
8 mF 8,000,000,000 pF
9 mF 9,000,000,000 pF
10 mF 10,000,000,000 pF
20 mF 20,000,000,000 pF
25 mF 25,000,000,000 pF
50 mF 50,000,000,000 pF
75 mF 75,000,000,000 pF
100 mF 100,000,000,000 pF
250 mF 250,000,000,000 pF
500 mF 500,000,000,000 pF
750 mF 750,000,000,000 pF
1,000 mF 1,000,000,000,000 pF
100,000 mF 100,000,000,000,000 pF
1,000,000,000 mF 1,000,000,000,000,000,000 pF
1,000,000,000,000 mF 1e+21 pF

Langkah-langkah Konversi Pikofarad ke Milifarad (pF ke mF)

  1. Contoh Soal: Konversi 25 pikofarad ke milifarad (25 pF ke mF).
  2. 1 pikofarad setara dengan 1e-9 milifarad (1 pF setara dengan 1e-9 mF).
  3. 25 pikofarad (pF) setara dengan 25 dikalikan dengan 1e-9 milifarad (mF).
  4. Diperoleh 25 pikofarad setara dengan 2.5e-8 milifarad (25 pF setara dengan 2.5e-8 mF).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸