Konversi pikofarad ke gigafarad (pF ke GF)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • gigafarad [GF]
  • pikofarad [pF]
Copy
_
Copy
  • gigafarad [GF]
  • pikofarad [pF]

Pikofarad ke Gigafarad (pF ke GF)

Pikofarad (Simbol atau Singkatan: pF)

Pikofarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Pikofarad disingkat atau disimbolkan dengan pF. Nilai dari 1 pikofarad setara dengan 1e-12 farad. Dalam hubungannya dengan gigafarad, 1 pikofarad setara dengan 1e-21 gigafarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 pikofarad sama dengan 1e-12 farad

1 pikofarad sama dengan 1e-30 exafarad

1 pikofarad sama dengan 1e-27 petafarad

1 pikofarad sama dengan 1e-24 terafarad

1 pikofarad sama dengan 1e-21 gigafarad

1 pikofarad sama dengan 1e-18 megafarad

1 pikofarad sama dengan 1e-15 kilofarad

1 pikofarad sama dengan 1e-14 hektofarad

1 pikofarad sama dengan 1e-13 dekafarad

1 pikofarad sama dengan 1e-11 desifarad

1 pikofarad sama dengan 1e-10 centifarad

1 pikofarad sama dengan 1e-9 milifarad

1 pikofarad sama dengan 0.000001 mikrofarad

1 pikofarad sama dengan 0.001 nanofarad

1 pikofarad sama dengan 1,000 femtofarad

1 pikofarad sama dengan 1,000,000 attofarad

1 pikofarad sama dengan 1e-12 coulomb/volt

1 pikofarad sama dengan 1e-21 abfarad

1 pikofarad sama dengan 1e-21 EMU of capacitance

1 pikofarad sama dengan 0.89876 statfarad

1 pikofarad sama dengan 0.89876 ESU of capacitance

Gigafarad (Simbol atau Singkatan: GF)

Gigafarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Gigafarad disingkat atau disimbolkan dengan GF. Nilai dari 1 gigafarad setara dengan 1000000000 farad. Dalam hubungannya dengan pikofarad, 1 gigafarad setara dengan 1e+21 pikofarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 gigafarad sama dengan 1,000,000,000 farad

1 gigafarad sama dengan 1e-9 exafarad

1 gigafarad sama dengan 0.000001 petafarad

1 gigafarad sama dengan 0.001 terafarad

1 gigafarad sama dengan 1,000 megafarad

1 gigafarad sama dengan 1,000,000 kilofarad

1 gigafarad sama dengan 10,000,000 hektofarad

1 gigafarad sama dengan 100,000,000 dekafarad

1 gigafarad sama dengan 10,000,000,000 desifarad

1 gigafarad sama dengan 100,000,000,000 centifarad

1 gigafarad sama dengan 1,000,000,000,000 milifarad

1 gigafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000 mikrofarad

1 gigafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 nanofarad

1 gigafarad sama dengan 1e+21 pikofarad

1 gigafarad sama dengan 1e+24 femtofarad

1 gigafarad sama dengan 1e+27 attofarad

1 gigafarad sama dengan 1,000,000,000 coulomb/volt

1 gigafarad sama dengan 1 abfarad

1 gigafarad sama dengan 1 EMU of capacitance

1 gigafarad sama dengan 898,760,000,000,000,000,000 statfarad

1 gigafarad sama dengan 898,760,000,000,000,000,000 ESU of capacitance

Cara Konversi Pikofarad ke Gigafarad (pF ke GF):

Tabel Konversi Pikofarad ke Gigafarad (pF ke GF)

pikofarad (pF) gigafarad (GF)
0.01 pF 1e-23 GF
0.1 pF 1e-22 GF
1 pF 1e-21 GF
2 pF 2e-21 GF
3 pF 3e-21 GF
4 pF 4e-21 GF
5 pF 5e-21 GF
6 pF 6e-21 GF
7 pF 7e-21 GF
8 pF 8e-21 GF
9 pF 9e-21 GF
10 pF 1e-20 GF
20 pF 2e-20 GF
25 pF 2.5e-20 GF
50 pF 5e-20 GF
75 pF 7.5e-20 GF
100 pF 1e-19 GF
250 pF 2.5e-19 GF
500 pF 5e-19 GF
750 pF 7.5e-19 GF
1,000 pF 1e-18 GF
100,000 pF 1e-16 GF
1,000,000,000 pF 1e-12 GF
1,000,000,000,000 pF 1e-9 GF

Tabel Konversi Gigafarad ke Pikofarad (GF ke pF)

gigafarad (GF) pikofarad (pF)
0.01 GF 10,000,000,000,000,000,000 pF
0.1 GF 100,000,000,000,000,000,000 pF
1 GF 1e+21 pF
2 GF 2e+21 pF
3 GF 3e+21 pF
4 GF 4e+21 pF
5 GF 5e+21 pF
6 GF 6e+21 pF
7 GF 7e+21 pF
8 GF 8e+21 pF
9 GF 9e+21 pF
10 GF 1e+22 pF
20 GF 2e+22 pF
25 GF 2.5e+22 pF
50 GF 5e+22 pF
75 GF 7.5e+22 pF
100 GF 1e+23 pF
250 GF 2.5e+23 pF
500 GF 5e+23 pF
750 GF 7.5e+23 pF
1,000 GF 1e+24 pF
100,000 GF 1e+26 pF
1,000,000,000 GF 1e+30 pF
1,000,000,000,000 GF 1e+33 pF

Langkah-langkah Konversi Pikofarad ke Gigafarad (pF ke GF)

  1. Contoh Soal: Konversi 25 pikofarad ke gigafarad (25 pF ke GF).
  2. 1 pikofarad setara dengan 1e-21 gigafarad (1 pF setara dengan 1e-21 GF).
  3. 25 pikofarad (pF) setara dengan 25 dikalikan dengan 1e-21 gigafarad (GF).
  4. Diperoleh 25 pikofarad setara dengan 2.5e-20 gigafarad (25 pF setara dengan 2.5e-20 GF).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸