Konversi terafarad ke coulomb/volt (TF ke C/V)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • terafarad [TF]
  • coulomb/volt [C/V]
Copy
_
Copy
  • terafarad [TF]
  • coulomb/volt [C/V]

Terafarad ke Coulomb/volt (TF ke C/V)

Terafarad (Simbol atau Singkatan: TF)

Terafarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Terafarad disingkat atau disimbolkan dengan TF. Nilai dari 1 terafarad setara dengan 1000000000000 farad. Dalam hubungannya dengan coulomb/volt, 1 terafarad setara dengan 1000000000000 coulomb/volt.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 terafarad sama dengan 1,000,000,000,000 farad

1 terafarad sama dengan 0.000001 exafarad

1 terafarad sama dengan 0.001 petafarad

1 terafarad sama dengan 1,000 gigafarad

1 terafarad sama dengan 1,000,000 megafarad

1 terafarad sama dengan 1,000,000,000 kilofarad

1 terafarad sama dengan 10,000,000,000 hektofarad

1 terafarad sama dengan 100,000,000,000 dekafarad

1 terafarad sama dengan 10,000,000,000,000 desifarad

1 terafarad sama dengan 100,000,000,000,000 centifarad

1 terafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000 milifarad

1 terafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 mikrofarad

1 terafarad sama dengan 1e+21 nanofarad

1 terafarad sama dengan 1e+24 pikofarad

1 terafarad sama dengan 1e+27 femtofarad

1 terafarad sama dengan 1e+30 attofarad

1 terafarad sama dengan 1,000,000,000,000 coulomb/volt

1 terafarad sama dengan 1,000 abfarad

1 terafarad sama dengan 1,000 EMU of capacitance

1 terafarad sama dengan 8.9876e+23 statfarad

1 terafarad sama dengan 8.9876e+23 ESU of capacitance

Coulomb/volt (Simbol atau Singkatan: C/V)

Coulomb/volt adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Coulomb/volt disingkat atau disimbolkan dengan C/V. Nilai dari 1 coulomb/volt setara dengan 1 farad. Dalam hubungannya dengan terafarad, 1 coulomb/volt setara dengan 1e-12 terafarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 coulomb/volt sama dengan 1 farad

1 coulomb/volt sama dengan 1e-18 exafarad

1 coulomb/volt sama dengan 1e-15 petafarad

1 coulomb/volt sama dengan 1e-12 terafarad

1 coulomb/volt sama dengan 1e-9 gigafarad

1 coulomb/volt sama dengan 0.000001 megafarad

1 coulomb/volt sama dengan 0.001 kilofarad

1 coulomb/volt sama dengan 0.01 hektofarad

1 coulomb/volt sama dengan 0.1 dekafarad

1 coulomb/volt sama dengan 10 desifarad

1 coulomb/volt sama dengan 100 centifarad

1 coulomb/volt sama dengan 1,000 milifarad

1 coulomb/volt sama dengan 1,000,000 mikrofarad

1 coulomb/volt sama dengan 1,000,000,000 nanofarad

1 coulomb/volt sama dengan 1,000,000,000,000 pikofarad

1 coulomb/volt sama dengan 1,000,000,000,000,000 femtofarad

1 coulomb/volt sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 attofarad

1 coulomb/volt sama dengan 1e-9 abfarad

1 coulomb/volt sama dengan 1e-9 EMU of capacitance

1 coulomb/volt sama dengan 898,760,000,000 statfarad

1 coulomb/volt sama dengan 898,760,000,000 ESU of capacitance

Cara Konversi Terafarad ke Coulomb/volt (TF ke C/V):

Tabel Konversi Terafarad ke Coulomb/volt (TF ke C/V)

terafarad (TF) coulomb/volt (C/V)
0.01 TF 10,000,000,000 C/V
0.1 TF 100,000,000,000 C/V
1 TF 1,000,000,000,000 C/V
2 TF 2,000,000,000,000 C/V
3 TF 3,000,000,000,000 C/V
4 TF 4,000,000,000,000 C/V
5 TF 5,000,000,000,000 C/V
6 TF 6,000,000,000,000 C/V
7 TF 7,000,000,000,000 C/V
8 TF 8,000,000,000,000 C/V
9 TF 9,000,000,000,000 C/V
10 TF 10,000,000,000,000 C/V
20 TF 20,000,000,000,000 C/V
25 TF 25,000,000,000,000 C/V
50 TF 50,000,000,000,000 C/V
75 TF 75,000,000,000,000 C/V
100 TF 100,000,000,000,000 C/V
250 TF 250,000,000,000,000 C/V
500 TF 500,000,000,000,000 C/V
750 TF 750,000,000,000,000 C/V
1,000 TF 1,000,000,000,000,000 C/V
100,000 TF 100,000,000,000,000,000 C/V
1,000,000,000 TF 1e+21 C/V
1,000,000,000,000 TF 1e+24 C/V

Tabel Konversi Coulomb/volt ke Terafarad (C/V ke TF)

coulomb/volt (C/V) terafarad (TF)
0.01 C/V 1e-14 TF
0.1 C/V 1e-13 TF
1 C/V 1e-12 TF
2 C/V 2e-12 TF
3 C/V 3e-12 TF
4 C/V 4e-12 TF
5 C/V 5e-12 TF
6 C/V 6e-12 TF
7 C/V 7e-12 TF
8 C/V 8e-12 TF
9 C/V 9e-12 TF
10 C/V 1e-11 TF
20 C/V 2e-11 TF
25 C/V 2.5e-11 TF
50 C/V 5e-11 TF
75 C/V 7.5e-11 TF
100 C/V 1e-10 TF
250 C/V 2.5e-10 TF
500 C/V 5e-10 TF
750 C/V 7.5e-10 TF
1,000 C/V 1e-9 TF
100,000 C/V 1e-7 TF
1,000,000,000 C/V 0.001 TF
1,000,000,000,000 C/V 1 TF

Langkah-langkah Konversi Terafarad ke Coulomb/volt (TF ke C/V)

  1. Contoh Soal: Konversi 25 terafarad ke coulomb/volt (25 TF ke C/V).
  2. 1 terafarad setara dengan 1000000000000 coulomb/volt (1 TF setara dengan 1000000000000 C/V).
  3. 25 terafarad (TF) setara dengan 25 dikalikan dengan 1000000000000 coulomb/volt (C/V).
  4. Diperoleh 25 terafarad setara dengan 25000000000000 coulomb/volt (25 TF setara dengan 25000000000000 C/V).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸