Konversi terafarad ke desifarad (TF ke dF)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • terafarad [TF]
  • desifarad [dF]
Copy
_
Copy
  • terafarad [TF]
  • desifarad [dF]

Terafarad ke Desifarad (TF ke dF)

Terafarad (Simbol atau Singkatan: TF)

Terafarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Terafarad disingkat atau disimbolkan dengan TF. Nilai dari 1 terafarad setara dengan 1000000000000 farad. Dalam hubungannya dengan desifarad, 1 terafarad setara dengan 10000000000000 desifarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 terafarad sama dengan 1,000,000,000,000 farad

1 terafarad sama dengan 0.000001 exafarad

1 terafarad sama dengan 0.001 petafarad

1 terafarad sama dengan 1,000 gigafarad

1 terafarad sama dengan 1,000,000 megafarad

1 terafarad sama dengan 1,000,000,000 kilofarad

1 terafarad sama dengan 10,000,000,000 hektofarad

1 terafarad sama dengan 100,000,000,000 dekafarad

1 terafarad sama dengan 10,000,000,000,000 desifarad

1 terafarad sama dengan 100,000,000,000,000 centifarad

1 terafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000 milifarad

1 terafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 mikrofarad

1 terafarad sama dengan 1e+21 nanofarad

1 terafarad sama dengan 1e+24 pikofarad

1 terafarad sama dengan 1e+27 femtofarad

1 terafarad sama dengan 1e+30 attofarad

1 terafarad sama dengan 1,000,000,000,000 coulomb/volt

1 terafarad sama dengan 1,000 abfarad

1 terafarad sama dengan 1,000 EMU of capacitance

1 terafarad sama dengan 8.9876e+23 statfarad

1 terafarad sama dengan 8.9876e+23 ESU of capacitance

Desifarad (Simbol atau Singkatan: dF)

Desifarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Desifarad disingkat atau disimbolkan dengan dF. Nilai dari 1 desifarad setara dengan 0.1 farad. Dalam hubungannya dengan terafarad, 1 desifarad setara dengan 1e-13 terafarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 desifarad sama dengan 0.1 farad

1 desifarad sama dengan 1e-19 exafarad

1 desifarad sama dengan 1e-16 petafarad

1 desifarad sama dengan 1e-13 terafarad

1 desifarad sama dengan 1e-10 gigafarad

1 desifarad sama dengan 1e-7 megafarad

1 desifarad sama dengan 0.0001 kilofarad

1 desifarad sama dengan 0.001 hektofarad

1 desifarad sama dengan 0.01 dekafarad

1 desifarad sama dengan 10 centifarad

1 desifarad sama dengan 100 milifarad

1 desifarad sama dengan 100,000 mikrofarad

1 desifarad sama dengan 100,000,000 nanofarad

1 desifarad sama dengan 100,000,000,000 pikofarad

1 desifarad sama dengan 100,000,000,000,000 femtofarad

1 desifarad sama dengan 100,000,000,000,000,000 attofarad

1 desifarad sama dengan 0.1 coulomb/volt

1 desifarad sama dengan 1e-10 abfarad

1 desifarad sama dengan 1e-10 EMU of capacitance

1 desifarad sama dengan 89,876,000,000 statfarad

1 desifarad sama dengan 89,876,000,000 ESU of capacitance

Cara Konversi Terafarad ke Desifarad (TF ke dF):

Tabel Konversi Terafarad ke Desifarad (TF ke dF)

terafarad (TF) desifarad (dF)
0.01 TF 100,000,000,000 dF
0.1 TF 1,000,000,000,000 dF
1 TF 10,000,000,000,000 dF
2 TF 20,000,000,000,000 dF
3 TF 30,000,000,000,000 dF
4 TF 40,000,000,000,000 dF
5 TF 50,000,000,000,000 dF
6 TF 60,000,000,000,000 dF
7 TF 70,000,000,000,000 dF
8 TF 80,000,000,000,000 dF
9 TF 90,000,000,000,000 dF
10 TF 100,000,000,000,000 dF
20 TF 200,000,000,000,000 dF
25 TF 250,000,000,000,000 dF
50 TF 500,000,000,000,000 dF
75 TF 750,000,000,000,000 dF
100 TF 1,000,000,000,000,000 dF
250 TF 2,500,000,000,000,000 dF
500 TF 5,000,000,000,000,000 dF
750 TF 7,500,000,000,000,000 dF
1,000 TF 10,000,000,000,000,000 dF
100,000 TF 1,000,000,000,000,000,000 dF
1,000,000,000 TF 1e+22 dF
1,000,000,000,000 TF 1e+25 dF

Tabel Konversi Desifarad ke Terafarad (dF ke TF)

desifarad (dF) terafarad (TF)
0.01 dF 1e-15 TF
0.1 dF 1e-14 TF
1 dF 1e-13 TF
2 dF 2e-13 TF
3 dF 3e-13 TF
4 dF 4e-13 TF
5 dF 5e-13 TF
6 dF 6e-13 TF
7 dF 7e-13 TF
8 dF 8e-13 TF
9 dF 9e-13 TF
10 dF 1e-12 TF
20 dF 2e-12 TF
25 dF 2.5e-12 TF
50 dF 5e-12 TF
75 dF 7.5e-12 TF
100 dF 1e-11 TF
250 dF 2.5e-11 TF
500 dF 5e-11 TF
750 dF 7.5e-11 TF
1,000 dF 1e-10 TF
100,000 dF 1e-8 TF
1,000,000,000 dF 0.0001 TF
1,000,000,000,000 dF 0.1 TF

Langkah-langkah Konversi Terafarad ke Desifarad (TF ke dF)

  1. Contoh Soal: Konversi 25 terafarad ke desifarad (25 TF ke dF).
  2. 1 terafarad setara dengan 10000000000000 desifarad (1 TF setara dengan 10000000000000 dF).
  3. 25 terafarad (TF) setara dengan 25 dikalikan dengan 10000000000000 desifarad (dF).
  4. Diperoleh 25 terafarad setara dengan 250000000000000 desifarad (25 TF setara dengan 250000000000000 dF).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸