Konversi terafarad ke femtofarad (TF ke fF)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • terafarad [TF]
  • femtofarad [fF]
Copy
_
Copy
  • terafarad [TF]
  • femtofarad [fF]

Terafarad ke Femtofarad (TF ke fF)

Terafarad (Simbol atau Singkatan: TF)

Terafarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Terafarad disingkat atau disimbolkan dengan TF. Nilai dari 1 terafarad setara dengan 1000000000000 farad. Dalam hubungannya dengan femtofarad, 1 terafarad setara dengan 1e+27 femtofarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 terafarad sama dengan 1,000,000,000,000 farad

1 terafarad sama dengan 0.000001 exafarad

1 terafarad sama dengan 0.001 petafarad

1 terafarad sama dengan 1,000 gigafarad

1 terafarad sama dengan 1,000,000 megafarad

1 terafarad sama dengan 1,000,000,000 kilofarad

1 terafarad sama dengan 10,000,000,000 hektofarad

1 terafarad sama dengan 100,000,000,000 dekafarad

1 terafarad sama dengan 10,000,000,000,000 desifarad

1 terafarad sama dengan 100,000,000,000,000 centifarad

1 terafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000 milifarad

1 terafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 mikrofarad

1 terafarad sama dengan 1e+21 nanofarad

1 terafarad sama dengan 1e+24 pikofarad

1 terafarad sama dengan 1e+27 femtofarad

1 terafarad sama dengan 1e+30 attofarad

1 terafarad sama dengan 1,000,000,000,000 coulomb/volt

1 terafarad sama dengan 1,000 abfarad

1 terafarad sama dengan 1,000 EMU of capacitance

1 terafarad sama dengan 8.9876e+23 statfarad

1 terafarad sama dengan 8.9876e+23 ESU of capacitance

Femtofarad (Simbol atau Singkatan: fF)

Femtofarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Femtofarad disingkat atau disimbolkan dengan fF. Nilai dari 1 femtofarad setara dengan 1e-15 farad. Dalam hubungannya dengan terafarad, 1 femtofarad setara dengan 1e-27 terafarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 femtofarad sama dengan 1e-15 farad

1 femtofarad sama dengan 1e-33 exafarad

1 femtofarad sama dengan 1e-30 petafarad

1 femtofarad sama dengan 1e-27 terafarad

1 femtofarad sama dengan 1e-24 gigafarad

1 femtofarad sama dengan 1e-21 megafarad

1 femtofarad sama dengan 1e-18 kilofarad

1 femtofarad sama dengan 1e-17 hektofarad

1 femtofarad sama dengan 1e-16 dekafarad

1 femtofarad sama dengan 1e-14 desifarad

1 femtofarad sama dengan 1e-13 centifarad

1 femtofarad sama dengan 1e-12 milifarad

1 femtofarad sama dengan 1e-9 mikrofarad

1 femtofarad sama dengan 0.000001 nanofarad

1 femtofarad sama dengan 0.001 pikofarad

1 femtofarad sama dengan 1,000 attofarad

1 femtofarad sama dengan 1e-15 coulomb/volt

1 femtofarad sama dengan 1e-24 abfarad

1 femtofarad sama dengan 1e-24 EMU of capacitance

1 femtofarad sama dengan 0.00089876 statfarad

1 femtofarad sama dengan 0.00089876 ESU of capacitance

Cara Konversi Terafarad ke Femtofarad (TF ke fF):

Tabel Konversi Terafarad ke Femtofarad (TF ke fF)

terafarad (TF) femtofarad (fF)
0.01 TF 1e+25 fF
0.1 TF 1e+26 fF
1 TF 1e+27 fF
2 TF 2e+27 fF
3 TF 3e+27 fF
4 TF 4e+27 fF
5 TF 5e+27 fF
6 TF 6e+27 fF
7 TF 7e+27 fF
8 TF 8e+27 fF
9 TF 9e+27 fF
10 TF 1e+28 fF
20 TF 2e+28 fF
25 TF 2.5e+28 fF
50 TF 5e+28 fF
75 TF 7.5e+28 fF
100 TF 1e+29 fF
250 TF 2.5e+29 fF
500 TF 5e+29 fF
750 TF 7.5e+29 fF
1,000 TF 1e+30 fF
100,000 TF 1e+32 fF
1,000,000,000 TF 1e+36 fF
1,000,000,000,000 TF 1e+39 fF

Tabel Konversi Femtofarad ke Terafarad (fF ke TF)

femtofarad (fF) terafarad (TF)
0.01 fF 1e-29 TF
0.1 fF 1e-28 TF
1 fF 1e-27 TF
2 fF 2e-27 TF
3 fF 3e-27 TF
4 fF 4e-27 TF
5 fF 5e-27 TF
6 fF 6e-27 TF
7 fF 7e-27 TF
8 fF 8e-27 TF
9 fF 9e-27 TF
10 fF 1e-26 TF
20 fF 2e-26 TF
25 fF 2.5e-26 TF
50 fF 5e-26 TF
75 fF 7.5e-26 TF
100 fF 1e-25 TF
250 fF 2.5e-25 TF
500 fF 5e-25 TF
750 fF 7.5e-25 TF
1,000 fF 1e-24 TF
100,000 fF 1e-22 TF
1,000,000,000 fF 1e-18 TF
1,000,000,000,000 fF 1e-15 TF

Langkah-langkah Konversi Terafarad ke Femtofarad (TF ke fF)

  1. Contoh Soal: Konversi 25 terafarad ke femtofarad (25 TF ke fF).
  2. 1 terafarad setara dengan 1e+27 femtofarad (1 TF setara dengan 1e+27 fF).
  3. 25 terafarad (TF) setara dengan 25 dikalikan dengan 1e+27 femtofarad (fF).
  4. Diperoleh 25 terafarad setara dengan 2.5e+28 femtofarad (25 TF setara dengan 2.5e+28 fF).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸