Konversi terafarad ke abfarad (TF ke abF)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • terafarad [TF]
  • abfarad [abF]
Copy
_
Copy
  • terafarad [TF]
  • abfarad [abF]

Terafarad ke Abfarad (TF ke abF)

Terafarad (Simbol atau Singkatan: TF)

Terafarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Terafarad disingkat atau disimbolkan dengan TF. Nilai dari 1 terafarad setara dengan 1000000000000 farad. Dalam hubungannya dengan abfarad, 1 terafarad setara dengan 1000 abfarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 terafarad sama dengan 1,000,000,000,000 farad

1 terafarad sama dengan 0.000001 exafarad

1 terafarad sama dengan 0.001 petafarad

1 terafarad sama dengan 1,000 gigafarad

1 terafarad sama dengan 1,000,000 megafarad

1 terafarad sama dengan 1,000,000,000 kilofarad

1 terafarad sama dengan 10,000,000,000 hektofarad

1 terafarad sama dengan 100,000,000,000 dekafarad

1 terafarad sama dengan 10,000,000,000,000 desifarad

1 terafarad sama dengan 100,000,000,000,000 centifarad

1 terafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000 milifarad

1 terafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 mikrofarad

1 terafarad sama dengan 1e+21 nanofarad

1 terafarad sama dengan 1e+24 pikofarad

1 terafarad sama dengan 1e+27 femtofarad

1 terafarad sama dengan 1e+30 attofarad

1 terafarad sama dengan 1,000,000,000,000 coulomb/volt

1 terafarad sama dengan 1,000 abfarad

1 terafarad sama dengan 1,000 EMU of capacitance

1 terafarad sama dengan 8.9876e+23 statfarad

1 terafarad sama dengan 8.9876e+23 ESU of capacitance

Abfarad (Simbol atau Singkatan: abF)

Abfarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Abfarad disingkat atau disimbolkan dengan abF. Nilai dari 1 abfarad setara dengan 1000000000 farad. Dalam hubungannya dengan terafarad, 1 abfarad setara dengan 0.001 terafarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 abfarad sama dengan 1,000,000,000 farad

1 abfarad sama dengan 1e-9 exafarad

1 abfarad sama dengan 0.000001 petafarad

1 abfarad sama dengan 0.001 terafarad

1 abfarad sama dengan 1 gigafarad

1 abfarad sama dengan 1,000 megafarad

1 abfarad sama dengan 1,000,000 kilofarad

1 abfarad sama dengan 10,000,000 hektofarad

1 abfarad sama dengan 100,000,000 dekafarad

1 abfarad sama dengan 10,000,000,000 desifarad

1 abfarad sama dengan 100,000,000,000 centifarad

1 abfarad sama dengan 1,000,000,000,000 milifarad

1 abfarad sama dengan 1,000,000,000,000,000 mikrofarad

1 abfarad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 nanofarad

1 abfarad sama dengan 1e+21 pikofarad

1 abfarad sama dengan 1e+24 femtofarad

1 abfarad sama dengan 1e+27 attofarad

1 abfarad sama dengan 1,000,000,000 coulomb/volt

1 abfarad sama dengan 1 EMU of capacitance

1 abfarad sama dengan 898,760,000,000,000,000,000 statfarad

1 abfarad sama dengan 898,760,000,000,000,000,000 ESU of capacitance

Cara Konversi Terafarad ke Abfarad (TF ke abF):

Tabel Konversi Terafarad ke Abfarad (TF ke abF)

terafarad (TF) abfarad (abF)
0.01 TF 10 abF
0.1 TF 100 abF
1 TF 1,000 abF
2 TF 2,000 abF
3 TF 3,000 abF
4 TF 4,000 abF
5 TF 5,000 abF
6 TF 6,000 abF
7 TF 7,000 abF
8 TF 8,000 abF
9 TF 9,000 abF
10 TF 10,000 abF
20 TF 20,000 abF
25 TF 25,000 abF
50 TF 50,000 abF
75 TF 75,000 abF
100 TF 100,000 abF
250 TF 250,000 abF
500 TF 500,000 abF
750 TF 750,000 abF
1,000 TF 1,000,000 abF
100,000 TF 100,000,000 abF
1,000,000,000 TF 1,000,000,000,000 abF
1,000,000,000,000 TF 1,000,000,000,000,000 abF

Tabel Konversi Abfarad ke Terafarad (abF ke TF)

abfarad (abF) terafarad (TF)
0.01 abF 0.00001 TF
0.1 abF 0.0001 TF
1 abF 0.001 TF
2 abF 0.002 TF
3 abF 0.003 TF
4 abF 0.004 TF
5 abF 0.005 TF
6 abF 0.006 TF
7 abF 0.007 TF
8 abF 0.008 TF
9 abF 0.009 TF
10 abF 0.01 TF
20 abF 0.02 TF
25 abF 0.025 TF
50 abF 0.05 TF
75 abF 0.075 TF
100 abF 0.1 TF
250 abF 0.25 TF
500 abF 0.5 TF
750 abF 0.75 TF
1,000 abF 1 TF
100,000 abF 100 TF
1,000,000,000 abF 1,000,000 TF
1,000,000,000,000 abF 1,000,000,000 TF

Langkah-langkah Konversi Terafarad ke Abfarad (TF ke abF)

  1. Contoh Soal: Konversi 25 terafarad ke abfarad (25 TF ke abF).
  2. 1 terafarad setara dengan 1000 abfarad (1 TF setara dengan 1000 abF).
  3. 25 terafarad (TF) setara dengan 25 dikalikan dengan 1000 abfarad (abF).
  4. Diperoleh 25 terafarad setara dengan 25000 abfarad (25 TF setara dengan 25000 abF).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸