Konversi terafarad ke centifarad (TF ke cF)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • terafarad [TF]
  • centifarad [cF]
Copy
_
Copy
  • terafarad [TF]
  • centifarad [cF]

Terafarad ke Centifarad (TF ke cF)

Terafarad (Simbol atau Singkatan: TF)

Terafarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Terafarad disingkat atau disimbolkan dengan TF. Nilai dari 1 terafarad setara dengan 1000000000000 farad. Dalam hubungannya dengan centifarad, 1 terafarad setara dengan 100000000000000 centifarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 terafarad sama dengan 1,000,000,000,000 farad

1 terafarad sama dengan 0.000001 exafarad

1 terafarad sama dengan 0.001 petafarad

1 terafarad sama dengan 1,000 gigafarad

1 terafarad sama dengan 1,000,000 megafarad

1 terafarad sama dengan 1,000,000,000 kilofarad

1 terafarad sama dengan 10,000,000,000 hektofarad

1 terafarad sama dengan 100,000,000,000 dekafarad

1 terafarad sama dengan 10,000,000,000,000 desifarad

1 terafarad sama dengan 100,000,000,000,000 centifarad

1 terafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000 milifarad

1 terafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 mikrofarad

1 terafarad sama dengan 1e+21 nanofarad

1 terafarad sama dengan 1e+24 pikofarad

1 terafarad sama dengan 1e+27 femtofarad

1 terafarad sama dengan 1e+30 attofarad

1 terafarad sama dengan 1,000,000,000,000 coulomb/volt

1 terafarad sama dengan 1,000 abfarad

1 terafarad sama dengan 1,000 EMU of capacitance

1 terafarad sama dengan 8.9876e+23 statfarad

1 terafarad sama dengan 8.9876e+23 ESU of capacitance

Centifarad (Simbol atau Singkatan: cF)

Centifarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Centifarad disingkat atau disimbolkan dengan cF. Nilai dari 1 centifarad setara dengan 0.01 farad. Dalam hubungannya dengan terafarad, 1 centifarad setara dengan 1e-14 terafarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 centifarad sama dengan 0.01 farad

1 centifarad sama dengan 1e-20 exafarad

1 centifarad sama dengan 1e-17 petafarad

1 centifarad sama dengan 1e-14 terafarad

1 centifarad sama dengan 1e-11 gigafarad

1 centifarad sama dengan 1e-8 megafarad

1 centifarad sama dengan 0.00001 kilofarad

1 centifarad sama dengan 0.0001 hektofarad

1 centifarad sama dengan 0.001 dekafarad

1 centifarad sama dengan 0.1 desifarad

1 centifarad sama dengan 10 milifarad

1 centifarad sama dengan 10,000 mikrofarad

1 centifarad sama dengan 10,000,000 nanofarad

1 centifarad sama dengan 10,000,000,000 pikofarad

1 centifarad sama dengan 10,000,000,000,000 femtofarad

1 centifarad sama dengan 10,000,000,000,000,000 attofarad

1 centifarad sama dengan 0.01 coulomb/volt

1 centifarad sama dengan 1e-11 abfarad

1 centifarad sama dengan 1e-11 EMU of capacitance

1 centifarad sama dengan 8,987,600,000 statfarad

1 centifarad sama dengan 8,987,600,000 ESU of capacitance

Cara Konversi Terafarad ke Centifarad (TF ke cF):

Tabel Konversi Terafarad ke Centifarad (TF ke cF)

terafarad (TF) centifarad (cF)
0.01 TF 1,000,000,000,000 cF
0.1 TF 10,000,000,000,000 cF
1 TF 100,000,000,000,000 cF
2 TF 200,000,000,000,000 cF
3 TF 300,000,000,000,000 cF
4 TF 400,000,000,000,000 cF
5 TF 500,000,000,000,000 cF
6 TF 600,000,000,000,000 cF
7 TF 700,000,000,000,000 cF
8 TF 800,000,000,000,000 cF
9 TF 900,000,000,000,000 cF
10 TF 1,000,000,000,000,000 cF
20 TF 2,000,000,000,000,000 cF
25 TF 2,500,000,000,000,000 cF
50 TF 5,000,000,000,000,000 cF
75 TF 7,500,000,000,000,000 cF
100 TF 10,000,000,000,000,000 cF
250 TF 25,000,000,000,000,000 cF
500 TF 50,000,000,000,000,000 cF
750 TF 75,000,000,000,000,000 cF
1,000 TF 100,000,000,000,000,000 cF
100,000 TF 10,000,000,000,000,000,000 cF
1,000,000,000 TF 1e+23 cF
1,000,000,000,000 TF 1e+26 cF

Tabel Konversi Centifarad ke Terafarad (cF ke TF)

centifarad (cF) terafarad (TF)
0.01 cF 1e-16 TF
0.1 cF 1e-15 TF
1 cF 1e-14 TF
2 cF 2e-14 TF
3 cF 3e-14 TF
4 cF 4e-14 TF
5 cF 5e-14 TF
6 cF 6e-14 TF
7 cF 7e-14 TF
8 cF 8e-14 TF
9 cF 9e-14 TF
10 cF 1e-13 TF
20 cF 2e-13 TF
25 cF 2.5e-13 TF
50 cF 5e-13 TF
75 cF 7.5e-13 TF
100 cF 1e-12 TF
250 cF 2.5e-12 TF
500 cF 5e-12 TF
750 cF 7.5e-12 TF
1,000 cF 1e-11 TF
100,000 cF 1e-9 TF
1,000,000,000 cF 0.00001 TF
1,000,000,000,000 cF 0.01 TF

Langkah-langkah Konversi Terafarad ke Centifarad (TF ke cF)

  1. Contoh Soal: Konversi 25 terafarad ke centifarad (25 TF ke cF).
  2. 1 terafarad setara dengan 100000000000000 centifarad (1 TF setara dengan 100000000000000 cF).
  3. 25 terafarad (TF) setara dengan 25 dikalikan dengan 100000000000000 centifarad (cF).
  4. Diperoleh 25 terafarad setara dengan 2500000000000000 centifarad (25 TF setara dengan 2500000000000000 cF).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸