Konversi terafarad ke megafarad (TF ke MF)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • terafarad [TF]
  • megafarad [MF]
Copy
_
Copy
  • terafarad [TF]
  • megafarad [MF]

Terafarad ke Megafarad (TF ke MF)

Terafarad (Simbol atau Singkatan: TF)

Terafarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Terafarad disingkat atau disimbolkan dengan TF. Nilai dari 1 terafarad setara dengan 1000000000000 farad. Dalam hubungannya dengan megafarad, 1 terafarad setara dengan 1000000 megafarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 terafarad sama dengan 1,000,000,000,000 farad

1 terafarad sama dengan 0.000001 exafarad

1 terafarad sama dengan 0.001 petafarad

1 terafarad sama dengan 1,000 gigafarad

1 terafarad sama dengan 1,000,000 megafarad

1 terafarad sama dengan 1,000,000,000 kilofarad

1 terafarad sama dengan 10,000,000,000 hektofarad

1 terafarad sama dengan 100,000,000,000 dekafarad

1 terafarad sama dengan 10,000,000,000,000 desifarad

1 terafarad sama dengan 100,000,000,000,000 centifarad

1 terafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000 milifarad

1 terafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 mikrofarad

1 terafarad sama dengan 1e+21 nanofarad

1 terafarad sama dengan 1e+24 pikofarad

1 terafarad sama dengan 1e+27 femtofarad

1 terafarad sama dengan 1e+30 attofarad

1 terafarad sama dengan 1,000,000,000,000 coulomb/volt

1 terafarad sama dengan 1,000 abfarad

1 terafarad sama dengan 1,000 EMU of capacitance

1 terafarad sama dengan 8.9876e+23 statfarad

1 terafarad sama dengan 8.9876e+23 ESU of capacitance

Megafarad (Simbol atau Singkatan: MF)

Megafarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Megafarad disingkat atau disimbolkan dengan MF. Nilai dari 1 megafarad setara dengan 1000000 farad. Dalam hubungannya dengan terafarad, 1 megafarad setara dengan 0.000001 terafarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 megafarad sama dengan 1,000,000 farad

1 megafarad sama dengan 1e-12 exafarad

1 megafarad sama dengan 1e-9 petafarad

1 megafarad sama dengan 0.000001 terafarad

1 megafarad sama dengan 0.001 gigafarad

1 megafarad sama dengan 1,000 kilofarad

1 megafarad sama dengan 10,000 hektofarad

1 megafarad sama dengan 100,000 dekafarad

1 megafarad sama dengan 10,000,000 desifarad

1 megafarad sama dengan 100,000,000 centifarad

1 megafarad sama dengan 1,000,000,000 milifarad

1 megafarad sama dengan 1,000,000,000,000 mikrofarad

1 megafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000 nanofarad

1 megafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 pikofarad

1 megafarad sama dengan 1e+21 femtofarad

1 megafarad sama dengan 1e+24 attofarad

1 megafarad sama dengan 1,000,000 coulomb/volt

1 megafarad sama dengan 0.001 abfarad

1 megafarad sama dengan 0.001 EMU of capacitance

1 megafarad sama dengan 898,760,000,000,000,000 statfarad

1 megafarad sama dengan 898,760,000,000,000,000 ESU of capacitance

Cara Konversi Terafarad ke Megafarad (TF ke MF):

Tabel Konversi Terafarad ke Megafarad (TF ke MF)

terafarad (TF) megafarad (MF)
0.01 TF 10,000 MF
0.1 TF 100,000 MF
1 TF 1,000,000 MF
2 TF 2,000,000 MF
3 TF 3,000,000 MF
4 TF 4,000,000 MF
5 TF 5,000,000 MF
6 TF 6,000,000 MF
7 TF 7,000,000 MF
8 TF 8,000,000 MF
9 TF 9,000,000 MF
10 TF 10,000,000 MF
20 TF 20,000,000 MF
25 TF 25,000,000 MF
50 TF 50,000,000 MF
75 TF 75,000,000 MF
100 TF 100,000,000 MF
250 TF 250,000,000 MF
500 TF 500,000,000 MF
750 TF 750,000,000 MF
1,000 TF 1,000,000,000 MF
100,000 TF 100,000,000,000 MF
1,000,000,000 TF 1,000,000,000,000,000 MF
1,000,000,000,000 TF 1,000,000,000,000,000,000 MF

Tabel Konversi Megafarad ke Terafarad (MF ke TF)

megafarad (MF) terafarad (TF)
0.01 MF 1e-8 TF
0.1 MF 1e-7 TF
1 MF 0.000001 TF
2 MF 0.000002 TF
3 MF 0.000003 TF
4 MF 0.000004 TF
5 MF 0.000005 TF
6 MF 0.000006 TF
7 MF 0.000007 TF
8 MF 0.000008 TF
9 MF 0.000009 TF
10 MF 0.00001 TF
20 MF 0.00002 TF
25 MF 0.000025 TF
50 MF 0.00005 TF
75 MF 0.000075 TF
100 MF 0.0001 TF
250 MF 0.00025 TF
500 MF 0.0005 TF
750 MF 0.00075 TF
1,000 MF 0.001 TF
100,000 MF 0.1 TF
1,000,000,000 MF 1,000 TF
1,000,000,000,000 MF 1,000,000 TF

Langkah-langkah Konversi Terafarad ke Megafarad (TF ke MF)

  1. Contoh Soal: Konversi 25 terafarad ke megafarad (25 TF ke MF).
  2. 1 terafarad setara dengan 1000000 megafarad (1 TF setara dengan 1000000 MF).
  3. 25 terafarad (TF) setara dengan 25 dikalikan dengan 1000000 megafarad (MF).
  4. Diperoleh 25 terafarad setara dengan 25000000 megafarad (25 TF setara dengan 25000000 MF).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸