Konversi terafarad ke attofarad (TF ke aF)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • terafarad [TF]
  • attofarad [aF]
Copy
_
Copy
  • terafarad [TF]
  • attofarad [aF]

Terafarad ke Attofarad (TF ke aF)

Terafarad (Simbol atau Singkatan: TF)

Terafarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Terafarad disingkat atau disimbolkan dengan TF. Nilai dari 1 terafarad setara dengan 1000000000000 farad. Dalam hubungannya dengan attofarad, 1 terafarad setara dengan 1e+30 attofarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 terafarad sama dengan 1,000,000,000,000 farad

1 terafarad sama dengan 0.000001 exafarad

1 terafarad sama dengan 0.001 petafarad

1 terafarad sama dengan 1,000 gigafarad

1 terafarad sama dengan 1,000,000 megafarad

1 terafarad sama dengan 1,000,000,000 kilofarad

1 terafarad sama dengan 10,000,000,000 hektofarad

1 terafarad sama dengan 100,000,000,000 dekafarad

1 terafarad sama dengan 10,000,000,000,000 desifarad

1 terafarad sama dengan 100,000,000,000,000 centifarad

1 terafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000 milifarad

1 terafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 mikrofarad

1 terafarad sama dengan 1e+21 nanofarad

1 terafarad sama dengan 1e+24 pikofarad

1 terafarad sama dengan 1e+27 femtofarad

1 terafarad sama dengan 1e+30 attofarad

1 terafarad sama dengan 1,000,000,000,000 coulomb/volt

1 terafarad sama dengan 1,000 abfarad

1 terafarad sama dengan 1,000 EMU of capacitance

1 terafarad sama dengan 8.9876e+23 statfarad

1 terafarad sama dengan 8.9876e+23 ESU of capacitance

Attofarad (Simbol atau Singkatan: aF)

Attofarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Attofarad disingkat atau disimbolkan dengan aF. Nilai dari 1 attofarad setara dengan 1e-18 farad. Dalam hubungannya dengan terafarad, 1 attofarad setara dengan 1e-30 terafarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 attofarad sama dengan 1e-18 farad

1 attofarad sama dengan 1e-36 exafarad

1 attofarad sama dengan 1e-33 petafarad

1 attofarad sama dengan 1e-30 terafarad

1 attofarad sama dengan 1e-27 gigafarad

1 attofarad sama dengan 1e-24 megafarad

1 attofarad sama dengan 1e-21 kilofarad

1 attofarad sama dengan 1e-20 hektofarad

1 attofarad sama dengan 1e-19 dekafarad

1 attofarad sama dengan 1e-17 desifarad

1 attofarad sama dengan 1e-16 centifarad

1 attofarad sama dengan 1e-15 milifarad

1 attofarad sama dengan 1e-12 mikrofarad

1 attofarad sama dengan 1e-9 nanofarad

1 attofarad sama dengan 0.000001 pikofarad

1 attofarad sama dengan 0.001 femtofarad

1 attofarad sama dengan 1e-18 coulomb/volt

1 attofarad sama dengan 1e-27 abfarad

1 attofarad sama dengan 1e-27 EMU of capacitance

1 attofarad sama dengan 8.9876e-7 statfarad

1 attofarad sama dengan 8.9876e-7 ESU of capacitance

Cara Konversi Terafarad ke Attofarad (TF ke aF):

Tabel Konversi Terafarad ke Attofarad (TF ke aF)

terafarad (TF) attofarad (aF)
0.01 TF 1e+28 aF
0.1 TF 1e+29 aF
1 TF 1e+30 aF
2 TF 2e+30 aF
3 TF 3e+30 aF
4 TF 4e+30 aF
5 TF 5e+30 aF
6 TF 6e+30 aF
7 TF 7e+30 aF
8 TF 8e+30 aF
9 TF 9e+30 aF
10 TF 1e+31 aF
20 TF 2e+31 aF
25 TF 2.5e+31 aF
50 TF 5e+31 aF
75 TF 7.5e+31 aF
100 TF 1e+32 aF
250 TF 2.5e+32 aF
500 TF 5e+32 aF
750 TF 7.5e+32 aF
1,000 TF 1e+33 aF
100,000 TF 1e+35 aF
1,000,000,000 TF 1e+39 aF
1,000,000,000,000 TF 1e+42 aF

Tabel Konversi Attofarad ke Terafarad (aF ke TF)

attofarad (aF) terafarad (TF)
0.01 aF 1e-32 TF
0.1 aF 1e-31 TF
1 aF 1e-30 TF
2 aF 2e-30 TF
3 aF 3e-30 TF
4 aF 4e-30 TF
5 aF 5e-30 TF
6 aF 6e-30 TF
7 aF 7e-30 TF
8 aF 8e-30 TF
9 aF 9e-30 TF
10 aF 1e-29 TF
20 aF 2e-29 TF
25 aF 2.5e-29 TF
50 aF 5e-29 TF
75 aF 7.5e-29 TF
100 aF 1e-28 TF
250 aF 2.5e-28 TF
500 aF 5e-28 TF
750 aF 7.5e-28 TF
1,000 aF 1e-27 TF
100,000 aF 1e-25 TF
1,000,000,000 aF 1e-21 TF
1,000,000,000,000 aF 1e-18 TF

Langkah-langkah Konversi Terafarad ke Attofarad (TF ke aF)

  1. Contoh Soal: Konversi 25 terafarad ke attofarad (25 TF ke aF).
  2. 1 terafarad setara dengan 1e+30 attofarad (1 TF setara dengan 1e+30 aF).
  3. 25 terafarad (TF) setara dengan 25 dikalikan dengan 1e+30 attofarad (aF).
  4. Diperoleh 25 terafarad setara dengan 2.5e+31 attofarad (25 TF setara dengan 2.5e+31 aF).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸