Konversi terafarad ke pikofarad (TF ke pF)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • terafarad [TF]
  • pikofarad [pF]
Copy
_
Copy
  • terafarad [TF]
  • pikofarad [pF]

Terafarad ke Pikofarad (TF ke pF)

Terafarad (Simbol atau Singkatan: TF)

Terafarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Terafarad disingkat atau disimbolkan dengan TF. Nilai dari 1 terafarad setara dengan 1000000000000 farad. Dalam hubungannya dengan pikofarad, 1 terafarad setara dengan 1e+24 pikofarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 terafarad sama dengan 1,000,000,000,000 farad

1 terafarad sama dengan 0.000001 exafarad

1 terafarad sama dengan 0.001 petafarad

1 terafarad sama dengan 1,000 gigafarad

1 terafarad sama dengan 1,000,000 megafarad

1 terafarad sama dengan 1,000,000,000 kilofarad

1 terafarad sama dengan 10,000,000,000 hektofarad

1 terafarad sama dengan 100,000,000,000 dekafarad

1 terafarad sama dengan 10,000,000,000,000 desifarad

1 terafarad sama dengan 100,000,000,000,000 centifarad

1 terafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000 milifarad

1 terafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 mikrofarad

1 terafarad sama dengan 1e+21 nanofarad

1 terafarad sama dengan 1e+24 pikofarad

1 terafarad sama dengan 1e+27 femtofarad

1 terafarad sama dengan 1e+30 attofarad

1 terafarad sama dengan 1,000,000,000,000 coulomb/volt

1 terafarad sama dengan 1,000 abfarad

1 terafarad sama dengan 1,000 EMU of capacitance

1 terafarad sama dengan 8.9876e+23 statfarad

1 terafarad sama dengan 8.9876e+23 ESU of capacitance

Pikofarad (Simbol atau Singkatan: pF)

Pikofarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Pikofarad disingkat atau disimbolkan dengan pF. Nilai dari 1 pikofarad setara dengan 1e-12 farad. Dalam hubungannya dengan terafarad, 1 pikofarad setara dengan 1e-24 terafarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 pikofarad sama dengan 1e-12 farad

1 pikofarad sama dengan 1e-30 exafarad

1 pikofarad sama dengan 1e-27 petafarad

1 pikofarad sama dengan 1e-24 terafarad

1 pikofarad sama dengan 1e-21 gigafarad

1 pikofarad sama dengan 1e-18 megafarad

1 pikofarad sama dengan 1e-15 kilofarad

1 pikofarad sama dengan 1e-14 hektofarad

1 pikofarad sama dengan 1e-13 dekafarad

1 pikofarad sama dengan 1e-11 desifarad

1 pikofarad sama dengan 1e-10 centifarad

1 pikofarad sama dengan 1e-9 milifarad

1 pikofarad sama dengan 0.000001 mikrofarad

1 pikofarad sama dengan 0.001 nanofarad

1 pikofarad sama dengan 1,000 femtofarad

1 pikofarad sama dengan 1,000,000 attofarad

1 pikofarad sama dengan 1e-12 coulomb/volt

1 pikofarad sama dengan 1e-21 abfarad

1 pikofarad sama dengan 1e-21 EMU of capacitance

1 pikofarad sama dengan 0.89876 statfarad

1 pikofarad sama dengan 0.89876 ESU of capacitance

Cara Konversi Terafarad ke Pikofarad (TF ke pF):

Tabel Konversi Terafarad ke Pikofarad (TF ke pF)

terafarad (TF) pikofarad (pF)
0.01 TF 1e+22 pF
0.1 TF 1e+23 pF
1 TF 1e+24 pF
2 TF 2e+24 pF
3 TF 3e+24 pF
4 TF 4e+24 pF
5 TF 5e+24 pF
6 TF 6e+24 pF
7 TF 7e+24 pF
8 TF 8e+24 pF
9 TF 9e+24 pF
10 TF 1e+25 pF
20 TF 2e+25 pF
25 TF 2.5e+25 pF
50 TF 5e+25 pF
75 TF 7.5e+25 pF
100 TF 1e+26 pF
250 TF 2.5e+26 pF
500 TF 5e+26 pF
750 TF 7.5e+26 pF
1,000 TF 1e+27 pF
100,000 TF 1e+29 pF
1,000,000,000 TF 1e+33 pF
1,000,000,000,000 TF 1e+36 pF

Tabel Konversi Pikofarad ke Terafarad (pF ke TF)

pikofarad (pF) terafarad (TF)
0.01 pF 1e-26 TF
0.1 pF 1e-25 TF
1 pF 1e-24 TF
2 pF 2e-24 TF
3 pF 3e-24 TF
4 pF 4e-24 TF
5 pF 5e-24 TF
6 pF 6e-24 TF
7 pF 7e-24 TF
8 pF 8e-24 TF
9 pF 9e-24 TF
10 pF 1e-23 TF
20 pF 2e-23 TF
25 pF 2.5e-23 TF
50 pF 5e-23 TF
75 pF 7.5e-23 TF
100 pF 1e-22 TF
250 pF 2.5e-22 TF
500 pF 5e-22 TF
750 pF 7.5e-22 TF
1,000 pF 1e-21 TF
100,000 pF 1e-19 TF
1,000,000,000 pF 1e-15 TF
1,000,000,000,000 pF 1e-12 TF

Langkah-langkah Konversi Terafarad ke Pikofarad (TF ke pF)

  1. Contoh Soal: Konversi 25 terafarad ke pikofarad (25 TF ke pF).
  2. 1 terafarad setara dengan 1e+24 pikofarad (1 TF setara dengan 1e+24 pF).
  3. 25 terafarad (TF) setara dengan 25 dikalikan dengan 1e+24 pikofarad (pF).
  4. Diperoleh 25 terafarad setara dengan 2.5e+25 pikofarad (25 TF setara dengan 2.5e+25 pF).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸