Konversi terafarad ke kilofarad (TF ke kF)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • terafarad [TF]
  • kilofarad [kF]
Copy
_
Copy
  • terafarad [TF]
  • kilofarad [kF]

Terafarad ke Kilofarad (TF ke kF)

Terafarad (Simbol atau Singkatan: TF)

Terafarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Terafarad disingkat atau disimbolkan dengan TF. Nilai dari 1 terafarad setara dengan 1000000000000 farad. Dalam hubungannya dengan kilofarad, 1 terafarad setara dengan 1000000000 kilofarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 terafarad sama dengan 1,000,000,000,000 farad

1 terafarad sama dengan 0.000001 exafarad

1 terafarad sama dengan 0.001 petafarad

1 terafarad sama dengan 1,000 gigafarad

1 terafarad sama dengan 1,000,000 megafarad

1 terafarad sama dengan 1,000,000,000 kilofarad

1 terafarad sama dengan 10,000,000,000 hektofarad

1 terafarad sama dengan 100,000,000,000 dekafarad

1 terafarad sama dengan 10,000,000,000,000 desifarad

1 terafarad sama dengan 100,000,000,000,000 centifarad

1 terafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000 milifarad

1 terafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 mikrofarad

1 terafarad sama dengan 1e+21 nanofarad

1 terafarad sama dengan 1e+24 pikofarad

1 terafarad sama dengan 1e+27 femtofarad

1 terafarad sama dengan 1e+30 attofarad

1 terafarad sama dengan 1,000,000,000,000 coulomb/volt

1 terafarad sama dengan 1,000 abfarad

1 terafarad sama dengan 1,000 EMU of capacitance

1 terafarad sama dengan 8.9876e+23 statfarad

1 terafarad sama dengan 8.9876e+23 ESU of capacitance

Kilofarad (Simbol atau Singkatan: kF)

Kilofarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Kilofarad disingkat atau disimbolkan dengan kF. Nilai dari 1 kilofarad setara dengan 1000 farad. Dalam hubungannya dengan terafarad, 1 kilofarad setara dengan 1e-9 terafarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kilofarad sama dengan 1,000 farad

1 kilofarad sama dengan 1e-15 exafarad

1 kilofarad sama dengan 1e-12 petafarad

1 kilofarad sama dengan 1e-9 terafarad

1 kilofarad sama dengan 0.000001 gigafarad

1 kilofarad sama dengan 0.001 megafarad

1 kilofarad sama dengan 10 hektofarad

1 kilofarad sama dengan 100 dekafarad

1 kilofarad sama dengan 10,000 desifarad

1 kilofarad sama dengan 100,000 centifarad

1 kilofarad sama dengan 1,000,000 milifarad

1 kilofarad sama dengan 1,000,000,000 mikrofarad

1 kilofarad sama dengan 1,000,000,000,000 nanofarad

1 kilofarad sama dengan 1,000,000,000,000,000 pikofarad

1 kilofarad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 femtofarad

1 kilofarad sama dengan 1e+21 attofarad

1 kilofarad sama dengan 1,000 coulomb/volt

1 kilofarad sama dengan 0.000001 abfarad

1 kilofarad sama dengan 0.000001 EMU of capacitance

1 kilofarad sama dengan 898,760,000,000,000 statfarad

1 kilofarad sama dengan 898,760,000,000,000 ESU of capacitance

Cara Konversi Terafarad ke Kilofarad (TF ke kF):

Tabel Konversi Terafarad ke Kilofarad (TF ke kF)

terafarad (TF) kilofarad (kF)
0.01 TF 10,000,000 kF
0.1 TF 100,000,000 kF
1 TF 1,000,000,000 kF
2 TF 2,000,000,000 kF
3 TF 3,000,000,000 kF
4 TF 4,000,000,000 kF
5 TF 5,000,000,000 kF
6 TF 6,000,000,000 kF
7 TF 7,000,000,000 kF
8 TF 8,000,000,000 kF
9 TF 9,000,000,000 kF
10 TF 10,000,000,000 kF
20 TF 20,000,000,000 kF
25 TF 25,000,000,000 kF
50 TF 50,000,000,000 kF
75 TF 75,000,000,000 kF
100 TF 100,000,000,000 kF
250 TF 250,000,000,000 kF
500 TF 500,000,000,000 kF
750 TF 750,000,000,000 kF
1,000 TF 1,000,000,000,000 kF
100,000 TF 100,000,000,000,000 kF
1,000,000,000 TF 1,000,000,000,000,000,000 kF
1,000,000,000,000 TF 1e+21 kF

Tabel Konversi Kilofarad ke Terafarad (kF ke TF)

kilofarad (kF) terafarad (TF)
0.01 kF 1e-11 TF
0.1 kF 1e-10 TF
1 kF 1e-9 TF
2 kF 2e-9 TF
3 kF 3e-9 TF
4 kF 4e-9 TF
5 kF 5e-9 TF
6 kF 6e-9 TF
7 kF 7e-9 TF
8 kF 8e-9 TF
9 kF 9e-9 TF
10 kF 1e-8 TF
20 kF 2e-8 TF
25 kF 2.5e-8 TF
50 kF 5e-8 TF
75 kF 7.5e-8 TF
100 kF 1e-7 TF
250 kF 2.5e-7 TF
500 kF 5e-7 TF
750 kF 7.5e-7 TF
1,000 kF 0.000001 TF
100,000 kF 0.0001 TF
1,000,000,000 kF 1 TF
1,000,000,000,000 kF 1,000 TF

Langkah-langkah Konversi Terafarad ke Kilofarad (TF ke kF)

  1. Contoh Soal: Konversi 25 terafarad ke kilofarad (25 TF ke kF).
  2. 1 terafarad setara dengan 1000000000 kilofarad (1 TF setara dengan 1000000000 kF).
  3. 25 terafarad (TF) setara dengan 25 dikalikan dengan 1000000000 kilofarad (kF).
  4. Diperoleh 25 terafarad setara dengan 25000000000 kilofarad (25 TF setara dengan 25000000000 kF).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸