Konversi EMU of capacitance ke farad (abF ke F)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • farad [F]
  • EMU of capacitance [abF]
Copy
_
Copy
  • farad [F]
  • EMU of capacitance [abF]

EMU of capacitance ke Farad (abF ke F)

EMU of capacitance (Simbol atau Singkatan: abF)

EMU of capacitance adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. EMU of capacitance disingkat atau disimbolkan dengan abF. Nilai dari 1 EMU of capacitance setara dengan 1000000000 farad. Dalam hubungannya dengan farad, 1 EMU of capacitance setara dengan 1000000000 farad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 EMU of capacitance sama dengan 1,000,000,000 farad

1 EMU of capacitance sama dengan 1e-9 exafarad

1 EMU of capacitance sama dengan 0.000001 petafarad

1 EMU of capacitance sama dengan 0.001 terafarad

1 EMU of capacitance sama dengan 1 gigafarad

1 EMU of capacitance sama dengan 1,000 megafarad

1 EMU of capacitance sama dengan 1,000,000 kilofarad

1 EMU of capacitance sama dengan 10,000,000 hektofarad

1 EMU of capacitance sama dengan 100,000,000 dekafarad

1 EMU of capacitance sama dengan 10,000,000,000 desifarad

1 EMU of capacitance sama dengan 100,000,000,000 centifarad

1 EMU of capacitance sama dengan 1,000,000,000,000 milifarad

1 EMU of capacitance sama dengan 1,000,000,000,000,000 mikrofarad

1 EMU of capacitance sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 nanofarad

1 EMU of capacitance sama dengan 1e+21 pikofarad

1 EMU of capacitance sama dengan 1e+24 femtofarad

1 EMU of capacitance sama dengan 1e+27 attofarad

1 EMU of capacitance sama dengan 1,000,000,000 coulomb/volt

1 EMU of capacitance sama dengan 1 abfarad

1 EMU of capacitance sama dengan 898,760,000,000,000,000,000 statfarad

1 EMU of capacitance sama dengan 898,760,000,000,000,000,000 ESU of capacitance

Farad (Simbol atau Singkatan: F)

Farad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Farad disingkat atau disimbolkan dengan F. Nilai dari 1 farad setara dengan 1 farad. Dalam hubungannya dengan EMU of capacitance, 1 farad setara dengan 1e-9 EMU of capacitance.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 farad sama dengan 1e-18 exafarad

1 farad sama dengan 1e-15 petafarad

1 farad sama dengan 1e-12 terafarad

1 farad sama dengan 1e-9 gigafarad

1 farad sama dengan 0.000001 megafarad

1 farad sama dengan 0.001 kilofarad

1 farad sama dengan 0.01 hektofarad

1 farad sama dengan 0.1 dekafarad

1 farad sama dengan 10 desifarad

1 farad sama dengan 100 centifarad

1 farad sama dengan 1,000 milifarad

1 farad sama dengan 1,000,000 mikrofarad

1 farad sama dengan 1,000,000,000 nanofarad

1 farad sama dengan 1,000,000,000,000 pikofarad

1 farad sama dengan 1,000,000,000,000,000 femtofarad

1 farad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 attofarad

1 farad sama dengan 1 coulomb/volt

1 farad sama dengan 1e-9 abfarad

1 farad sama dengan 1e-9 EMU of capacitance

1 farad sama dengan 898,760,000,000 statfarad

1 farad sama dengan 898,760,000,000 ESU of capacitance

Cara Konversi EMU of capacitance ke Farad (abF ke F):

Tabel Konversi EMU of capacitance ke Farad (abF ke F)

EMU of capacitance (abF) farad (F)
0.01 abF 10,000,000 F
0.1 abF 100,000,000 F
1 abF 1,000,000,000 F
2 abF 2,000,000,000 F
3 abF 3,000,000,000 F
4 abF 4,000,000,000 F
5 abF 5,000,000,000 F
6 abF 6,000,000,000 F
7 abF 7,000,000,000 F
8 abF 8,000,000,000 F
9 abF 9,000,000,000 F
10 abF 10,000,000,000 F
20 abF 20,000,000,000 F
25 abF 25,000,000,000 F
50 abF 50,000,000,000 F
75 abF 75,000,000,000 F
100 abF 100,000,000,000 F
250 abF 250,000,000,000 F
500 abF 500,000,000,000 F
750 abF 750,000,000,000 F
1,000 abF 1,000,000,000,000 F
100,000 abF 100,000,000,000,000 F
1,000,000,000 abF 1,000,000,000,000,000,000 F
1,000,000,000,000 abF 1e+21 F

Tabel Konversi Farad ke EMU of capacitance (F ke abF)

farad (F) EMU of capacitance (abF)
0.01 F 1e-11 abF
0.1 F 1e-10 abF
1 F 1e-9 abF
2 F 2e-9 abF
3 F 3e-9 abF
4 F 4e-9 abF
5 F 5e-9 abF
6 F 6e-9 abF
7 F 7e-9 abF
8 F 8e-9 abF
9 F 9e-9 abF
10 F 1e-8 abF
20 F 2e-8 abF
25 F 2.5e-8 abF
50 F 5e-8 abF
75 F 7.5e-8 abF
100 F 1e-7 abF
250 F 2.5e-7 abF
500 F 5e-7 abF
750 F 7.5e-7 abF
1,000 F 0.000001 abF
100,000 F 0.0001 abF
1,000,000,000 F 1 abF
1,000,000,000,000 F 1,000 abF

Langkah-langkah Konversi EMU of capacitance ke Farad (abF ke F)

  1. Contoh Soal: Konversi 25 EMU of capacitance ke farad (25 abF ke F).
  2. 1 EMU of capacitance setara dengan 1000000000 farad (1 abF setara dengan 1000000000 F).
  3. 25 EMU of capacitance (abF) setara dengan 25 dikalikan dengan 1000000000 farad (F).
  4. Diperoleh 25 EMU of capacitance setara dengan 25000000000 farad (25 abF setara dengan 25000000000 F).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸