Konversi abfarad ke ESU of capacitance (abF ke statF)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • abfarad [abF]
  • ESU of capacitance [statF]
Copy
_
Copy
  • abfarad [abF]
  • ESU of capacitance [statF]

Abfarad ke ESU of capacitance (abF ke statF)

Abfarad (Simbol atau Singkatan: abF)

Abfarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Abfarad disingkat atau disimbolkan dengan abF. Nilai dari 1 abfarad setara dengan 1000000000 farad. Dalam hubungannya dengan ESU of capacitance, 1 abfarad setara dengan 898760000000000000000 ESU of capacitance.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 abfarad sama dengan 1,000,000,000 farad

1 abfarad sama dengan 1e-9 exafarad

1 abfarad sama dengan 0.000001 petafarad

1 abfarad sama dengan 0.001 terafarad

1 abfarad sama dengan 1 gigafarad

1 abfarad sama dengan 1,000 megafarad

1 abfarad sama dengan 1,000,000 kilofarad

1 abfarad sama dengan 10,000,000 hektofarad

1 abfarad sama dengan 100,000,000 dekafarad

1 abfarad sama dengan 10,000,000,000 desifarad

1 abfarad sama dengan 100,000,000,000 centifarad

1 abfarad sama dengan 1,000,000,000,000 milifarad

1 abfarad sama dengan 1,000,000,000,000,000 mikrofarad

1 abfarad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 nanofarad

1 abfarad sama dengan 1e+21 pikofarad

1 abfarad sama dengan 1e+24 femtofarad

1 abfarad sama dengan 1e+27 attofarad

1 abfarad sama dengan 1,000,000,000 coulomb/volt

1 abfarad sama dengan 1 EMU of capacitance

1 abfarad sama dengan 898,760,000,000,000,000,000 statfarad

1 abfarad sama dengan 898,760,000,000,000,000,000 ESU of capacitance

ESU of capacitance (Simbol atau Singkatan: statF)

ESU of capacitance adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. ESU of capacitance disingkat atau disimbolkan dengan statF. Nilai dari 1 ESU of capacitance setara dengan 1.1127e-12 farad. Dalam hubungannya dengan abfarad, 1 ESU of capacitance setara dengan 1.1127e-21 abfarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 ESU of capacitance sama dengan 1.1127e-12 farad

1 ESU of capacitance sama dengan 1.1127e-30 exafarad

1 ESU of capacitance sama dengan 1.1127e-27 petafarad

1 ESU of capacitance sama dengan 1.1127e-24 terafarad

1 ESU of capacitance sama dengan 1.1127e-21 gigafarad

1 ESU of capacitance sama dengan 1.1127e-18 megafarad

1 ESU of capacitance sama dengan 1.1127e-15 kilofarad

1 ESU of capacitance sama dengan 1.1127e-14 hektofarad

1 ESU of capacitance sama dengan 1.1127e-13 dekafarad

1 ESU of capacitance sama dengan 1.1127e-11 desifarad

1 ESU of capacitance sama dengan 1.1127e-10 centifarad

1 ESU of capacitance sama dengan 1.1127e-9 milifarad

1 ESU of capacitance sama dengan 0.0000011127 mikrofarad

1 ESU of capacitance sama dengan 0.0011127 nanofarad

1 ESU of capacitance sama dengan 1.1127 pikofarad

1 ESU of capacitance sama dengan 1,112.7 femtofarad

1 ESU of capacitance sama dengan 1,112,700 attofarad

1 ESU of capacitance sama dengan 1.1127e-12 coulomb/volt

1 ESU of capacitance sama dengan 1.1127e-21 abfarad

1 ESU of capacitance sama dengan 1.1127e-21 EMU of capacitance

1 ESU of capacitance sama dengan 1 statfarad

Cara Konversi Abfarad ke ESU of capacitance (abF ke statF):

Tabel Konversi Abfarad ke ESU of capacitance (abF ke statF)

abfarad (abF) ESU of capacitance (statF)
0.01 abF 8,987,600,000,000,000,000 statF
0.1 abF 89,876,000,000,000,000,000 statF
1 abF 898,760,000,000,000,000,000 statF
2 abF 1.7975e+21 statF
3 abF 2.6963e+21 statF
4 abF 3.595e+21 statF
5 abF 4.4938e+21 statF
6 abF 5.3925e+21 statF
7 abF 6.2913e+21 statF
8 abF 7.19e+21 statF
9 abF 8.0888e+21 statF
10 abF 8.9876e+21 statF
20 abF 1.7975e+22 statF
25 abF 2.2469e+22 statF
50 abF 4.4938e+22 statF
75 abF 6.7407e+22 statF
100 abF 8.9876e+22 statF
250 abF 2.2469e+23 statF
500 abF 4.4938e+23 statF
750 abF 6.7407e+23 statF
1,000 abF 8.9876e+23 statF
100,000 abF 8.9876e+25 statF
1,000,000,000 abF 8.9876e+29 statF
1,000,000,000,000 abF 8.9876e+32 statF

Tabel Konversi ESU of capacitance ke Abfarad (statF ke abF)

ESU of capacitance (statF) abfarad (abF)
0.01 statF 1.1127e-23 abF
0.1 statF 1.1127e-22 abF
1 statF 1.1127e-21 abF
2 statF 2.2253e-21 abF
3 statF 3.338e-21 abF
4 statF 4.4506e-21 abF
5 statF 5.5633e-21 abF
6 statF 6.6759e-21 abF
7 statF 7.7886e-21 abF
8 statF 8.9012e-21 abF
9 statF 1.0014e-20 abF
10 statF 1.1127e-20 abF
20 statF 2.2253e-20 abF
25 statF 2.7816e-20 abF
50 statF 5.5633e-20 abF
75 statF 8.3449e-20 abF
100 statF 1.1127e-19 abF
250 statF 2.7816e-19 abF
500 statF 5.5633e-19 abF
750 statF 8.3449e-19 abF
1,000 statF 1.1127e-18 abF
100,000 statF 1.1127e-16 abF
1,000,000,000 statF 1.1127e-12 abF
1,000,000,000,000 statF 1.1127e-9 abF

Langkah-langkah Konversi Abfarad ke ESU of capacitance (abF ke statF)

  1. Contoh Soal: Konversi 25 abfarad ke ESU of capacitance (25 abF ke statF).
  2. 1 abfarad setara dengan 898760000000000000000 ESU of capacitance (1 abF setara dengan 898760000000000000000 statF).
  3. 25 abfarad (abF) setara dengan 25 dikalikan dengan 898760000000000000000 ESU of capacitance (statF).
  4. Diperoleh 25 abfarad setara dengan 2.2469e+22 ESU of capacitance (25 abF setara dengan 2.2469e+22 statF).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸