Konversi abfarad ke gigafarad (abF ke GF)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • gigafarad [GF]
  • abfarad [abF]
Copy
_
Copy
  • gigafarad [GF]
  • abfarad [abF]

Abfarad ke Gigafarad (abF ke GF)

Abfarad (Simbol atau Singkatan: abF)

Abfarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Abfarad disingkat atau disimbolkan dengan abF. Nilai dari 1 abfarad setara dengan 1000000000 farad. Dalam hubungannya dengan gigafarad, 1 abfarad setara dengan 1 gigafarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 abfarad sama dengan 1,000,000,000 farad

1 abfarad sama dengan 1e-9 exafarad

1 abfarad sama dengan 0.000001 petafarad

1 abfarad sama dengan 0.001 terafarad

1 abfarad sama dengan 1 gigafarad

1 abfarad sama dengan 1,000 megafarad

1 abfarad sama dengan 1,000,000 kilofarad

1 abfarad sama dengan 10,000,000 hektofarad

1 abfarad sama dengan 100,000,000 dekafarad

1 abfarad sama dengan 10,000,000,000 desifarad

1 abfarad sama dengan 100,000,000,000 centifarad

1 abfarad sama dengan 1,000,000,000,000 milifarad

1 abfarad sama dengan 1,000,000,000,000,000 mikrofarad

1 abfarad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 nanofarad

1 abfarad sama dengan 1e+21 pikofarad

1 abfarad sama dengan 1e+24 femtofarad

1 abfarad sama dengan 1e+27 attofarad

1 abfarad sama dengan 1,000,000,000 coulomb/volt

1 abfarad sama dengan 1 EMU of capacitance

1 abfarad sama dengan 898,760,000,000,000,000,000 statfarad

1 abfarad sama dengan 898,760,000,000,000,000,000 ESU of capacitance

Gigafarad (Simbol atau Singkatan: GF)

Gigafarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Gigafarad disingkat atau disimbolkan dengan GF. Nilai dari 1 gigafarad setara dengan 1000000000 farad. Dalam hubungannya dengan abfarad, 1 gigafarad setara dengan 1 abfarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 gigafarad sama dengan 1,000,000,000 farad

1 gigafarad sama dengan 1e-9 exafarad

1 gigafarad sama dengan 0.000001 petafarad

1 gigafarad sama dengan 0.001 terafarad

1 gigafarad sama dengan 1,000 megafarad

1 gigafarad sama dengan 1,000,000 kilofarad

1 gigafarad sama dengan 10,000,000 hektofarad

1 gigafarad sama dengan 100,000,000 dekafarad

1 gigafarad sama dengan 10,000,000,000 desifarad

1 gigafarad sama dengan 100,000,000,000 centifarad

1 gigafarad sama dengan 1,000,000,000,000 milifarad

1 gigafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000 mikrofarad

1 gigafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 nanofarad

1 gigafarad sama dengan 1e+21 pikofarad

1 gigafarad sama dengan 1e+24 femtofarad

1 gigafarad sama dengan 1e+27 attofarad

1 gigafarad sama dengan 1,000,000,000 coulomb/volt

1 gigafarad sama dengan 1 abfarad

1 gigafarad sama dengan 1 EMU of capacitance

1 gigafarad sama dengan 898,760,000,000,000,000,000 statfarad

1 gigafarad sama dengan 898,760,000,000,000,000,000 ESU of capacitance

Cara Konversi Abfarad ke Gigafarad (abF ke GF):

Tabel Konversi Abfarad ke Gigafarad (abF ke GF)

abfarad (abF) gigafarad (GF)
0.01 abF 0.01 GF
0.1 abF 0.1 GF
1 abF 1 GF
2 abF 2 GF
3 abF 3 GF
4 abF 4 GF
5 abF 5 GF
6 abF 6 GF
7 abF 7 GF
8 abF 8 GF
9 abF 9 GF
10 abF 10 GF
20 abF 20 GF
25 abF 25 GF
50 abF 50 GF
75 abF 75 GF
100 abF 100 GF
250 abF 250 GF
500 abF 500 GF
750 abF 750 GF
1,000 abF 1,000 GF
100,000 abF 100,000 GF
1,000,000,000 abF 1,000,000,000 GF
1,000,000,000,000 abF 1,000,000,000,000 GF

Tabel Konversi Gigafarad ke Abfarad (GF ke abF)

gigafarad (GF) abfarad (abF)
0.01 GF 0.01 abF
0.1 GF 0.1 abF
1 GF 1 abF
2 GF 2 abF
3 GF 3 abF
4 GF 4 abF
5 GF 5 abF
6 GF 6 abF
7 GF 7 abF
8 GF 8 abF
9 GF 9 abF
10 GF 10 abF
20 GF 20 abF
25 GF 25 abF
50 GF 50 abF
75 GF 75 abF
100 GF 100 abF
250 GF 250 abF
500 GF 500 abF
750 GF 750 abF
1,000 GF 1,000 abF
100,000 GF 100,000 abF
1,000,000,000 GF 1,000,000,000 abF
1,000,000,000,000 GF 1,000,000,000,000 abF

Langkah-langkah Konversi Abfarad ke Gigafarad (abF ke GF)

  1. Contoh Soal: Konversi 25 abfarad ke gigafarad (25 abF ke GF).
  2. 1 abfarad setara dengan 1 gigafarad (1 abF setara dengan 1 GF).
  3. 25 abfarad (abF) setara dengan 25 dikalikan dengan 1 gigafarad (GF).
  4. Diperoleh 25 abfarad setara dengan 25 gigafarad (25 abF setara dengan 25 GF).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸