Konversi abfarad ke petafarad (abF ke PF)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • petafarad [PF]
  • abfarad [abF]
Copy
_
Copy
  • petafarad [PF]
  • abfarad [abF]

Abfarad ke Petafarad (abF ke PF)

Abfarad (Simbol atau Singkatan: abF)

Abfarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Abfarad disingkat atau disimbolkan dengan abF. Nilai dari 1 abfarad setara dengan 1000000000 farad. Dalam hubungannya dengan petafarad, 1 abfarad setara dengan 0.000001 petafarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 abfarad sama dengan 1,000,000,000 farad

1 abfarad sama dengan 1e-9 exafarad

1 abfarad sama dengan 0.000001 petafarad

1 abfarad sama dengan 0.001 terafarad

1 abfarad sama dengan 1 gigafarad

1 abfarad sama dengan 1,000 megafarad

1 abfarad sama dengan 1,000,000 kilofarad

1 abfarad sama dengan 10,000,000 hektofarad

1 abfarad sama dengan 100,000,000 dekafarad

1 abfarad sama dengan 10,000,000,000 desifarad

1 abfarad sama dengan 100,000,000,000 centifarad

1 abfarad sama dengan 1,000,000,000,000 milifarad

1 abfarad sama dengan 1,000,000,000,000,000 mikrofarad

1 abfarad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 nanofarad

1 abfarad sama dengan 1e+21 pikofarad

1 abfarad sama dengan 1e+24 femtofarad

1 abfarad sama dengan 1e+27 attofarad

1 abfarad sama dengan 1,000,000,000 coulomb/volt

1 abfarad sama dengan 1 EMU of capacitance

1 abfarad sama dengan 898,760,000,000,000,000,000 statfarad

1 abfarad sama dengan 898,760,000,000,000,000,000 ESU of capacitance

Petafarad (Simbol atau Singkatan: PF)

Petafarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Petafarad disingkat atau disimbolkan dengan PF. Nilai dari 1 petafarad setara dengan 1000000000000000 farad. Dalam hubungannya dengan abfarad, 1 petafarad setara dengan 1000000 abfarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 petafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000 farad

1 petafarad sama dengan 0.001 exafarad

1 petafarad sama dengan 1,000 terafarad

1 petafarad sama dengan 1,000,000 gigafarad

1 petafarad sama dengan 1,000,000,000 megafarad

1 petafarad sama dengan 1,000,000,000,000 kilofarad

1 petafarad sama dengan 10,000,000,000,000 hektofarad

1 petafarad sama dengan 100,000,000,000,000 dekafarad

1 petafarad sama dengan 10,000,000,000,000,000 desifarad

1 petafarad sama dengan 100,000,000,000,000,000 centifarad

1 petafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 milifarad

1 petafarad sama dengan 1e+21 mikrofarad

1 petafarad sama dengan 1e+24 nanofarad

1 petafarad sama dengan 1e+27 pikofarad

1 petafarad sama dengan 1e+30 femtofarad

1 petafarad sama dengan 1e+33 attofarad

1 petafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000 coulomb/volt

1 petafarad sama dengan 1,000,000 abfarad

1 petafarad sama dengan 1,000,000 EMU of capacitance

1 petafarad sama dengan 8.9876e+26 statfarad

1 petafarad sama dengan 8.9876e+26 ESU of capacitance

Cara Konversi Abfarad ke Petafarad (abF ke PF):

Tabel Konversi Abfarad ke Petafarad (abF ke PF)

abfarad (abF) petafarad (PF)
0.01 abF 1e-8 PF
0.1 abF 1e-7 PF
1 abF 0.000001 PF
2 abF 0.000002 PF
3 abF 0.000003 PF
4 abF 0.000004 PF
5 abF 0.000005 PF
6 abF 0.000006 PF
7 abF 0.000007 PF
8 abF 0.000008 PF
9 abF 0.000009 PF
10 abF 0.00001 PF
20 abF 0.00002 PF
25 abF 0.000025 PF
50 abF 0.00005 PF
75 abF 0.000075 PF
100 abF 0.0001 PF
250 abF 0.00025 PF
500 abF 0.0005 PF
750 abF 0.00075 PF
1,000 abF 0.001 PF
100,000 abF 0.1 PF
1,000,000,000 abF 1,000 PF
1,000,000,000,000 abF 1,000,000 PF

Tabel Konversi Petafarad ke Abfarad (PF ke abF)

petafarad (PF) abfarad (abF)
0.01 PF 10,000 abF
0.1 PF 100,000 abF
1 PF 1,000,000 abF
2 PF 2,000,000 abF
3 PF 3,000,000 abF
4 PF 4,000,000 abF
5 PF 5,000,000 abF
6 PF 6,000,000 abF
7 PF 7,000,000 abF
8 PF 8,000,000 abF
9 PF 9,000,000 abF
10 PF 10,000,000 abF
20 PF 20,000,000 abF
25 PF 25,000,000 abF
50 PF 50,000,000 abF
75 PF 75,000,000 abF
100 PF 100,000,000 abF
250 PF 250,000,000 abF
500 PF 500,000,000 abF
750 PF 750,000,000 abF
1,000 PF 1,000,000,000 abF
100,000 PF 100,000,000,000 abF
1,000,000,000 PF 1,000,000,000,000,000 abF
1,000,000,000,000 PF 1,000,000,000,000,000,000 abF

Langkah-langkah Konversi Abfarad ke Petafarad (abF ke PF)

  1. Contoh Soal: Konversi 25 abfarad ke petafarad (25 abF ke PF).
  2. 1 abfarad setara dengan 0.000001 petafarad (1 abF setara dengan 0.000001 PF).
  3. 25 abfarad (abF) setara dengan 25 dikalikan dengan 0.000001 petafarad (PF).
  4. Diperoleh 25 abfarad setara dengan 0.000025 petafarad (25 abF setara dengan 0.000025 PF).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸