Konversi abfarad ke dekafarad (abF ke daF)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • dekafarad [daF]
  • abfarad [abF]
Copy
_
Copy
  • dekafarad [daF]
  • abfarad [abF]

Abfarad ke Dekafarad (abF ke daF)

Abfarad (Simbol atau Singkatan: abF)

Abfarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Abfarad disingkat atau disimbolkan dengan abF. Nilai dari 1 abfarad setara dengan 1000000000 farad. Dalam hubungannya dengan dekafarad, 1 abfarad setara dengan 100000000 dekafarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 abfarad sama dengan 1,000,000,000 farad

1 abfarad sama dengan 1e-9 exafarad

1 abfarad sama dengan 0.000001 petafarad

1 abfarad sama dengan 0.001 terafarad

1 abfarad sama dengan 1 gigafarad

1 abfarad sama dengan 1,000 megafarad

1 abfarad sama dengan 1,000,000 kilofarad

1 abfarad sama dengan 10,000,000 hektofarad

1 abfarad sama dengan 100,000,000 dekafarad

1 abfarad sama dengan 10,000,000,000 desifarad

1 abfarad sama dengan 100,000,000,000 centifarad

1 abfarad sama dengan 1,000,000,000,000 milifarad

1 abfarad sama dengan 1,000,000,000,000,000 mikrofarad

1 abfarad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 nanofarad

1 abfarad sama dengan 1e+21 pikofarad

1 abfarad sama dengan 1e+24 femtofarad

1 abfarad sama dengan 1e+27 attofarad

1 abfarad sama dengan 1,000,000,000 coulomb/volt

1 abfarad sama dengan 1 EMU of capacitance

1 abfarad sama dengan 898,760,000,000,000,000,000 statfarad

1 abfarad sama dengan 898,760,000,000,000,000,000 ESU of capacitance

Dekafarad (Simbol atau Singkatan: daF)

Dekafarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Dekafarad disingkat atau disimbolkan dengan daF. Nilai dari 1 dekafarad setara dengan 10 farad. Dalam hubungannya dengan abfarad, 1 dekafarad setara dengan 1e-8 abfarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 dekafarad sama dengan 10 farad

1 dekafarad sama dengan 1e-17 exafarad

1 dekafarad sama dengan 1e-14 petafarad

1 dekafarad sama dengan 1e-11 terafarad

1 dekafarad sama dengan 1e-8 gigafarad

1 dekafarad sama dengan 0.00001 megafarad

1 dekafarad sama dengan 0.01 kilofarad

1 dekafarad sama dengan 0.1 hektofarad

1 dekafarad sama dengan 100 desifarad

1 dekafarad sama dengan 1,000 centifarad

1 dekafarad sama dengan 10,000 milifarad

1 dekafarad sama dengan 10,000,000 mikrofarad

1 dekafarad sama dengan 10,000,000,000 nanofarad

1 dekafarad sama dengan 10,000,000,000,000 pikofarad

1 dekafarad sama dengan 10,000,000,000,000,000 femtofarad

1 dekafarad sama dengan 10,000,000,000,000,000,000 attofarad

1 dekafarad sama dengan 10 coulomb/volt

1 dekafarad sama dengan 1e-8 abfarad

1 dekafarad sama dengan 1e-8 EMU of capacitance

1 dekafarad sama dengan 8,987,600,000,000 statfarad

1 dekafarad sama dengan 8,987,600,000,000 ESU of capacitance

Cara Konversi Abfarad ke Dekafarad (abF ke daF):

Tabel Konversi Abfarad ke Dekafarad (abF ke daF)

abfarad (abF) dekafarad (daF)
0.01 abF 1,000,000 daF
0.1 abF 10,000,000 daF
1 abF 100,000,000 daF
2 abF 200,000,000 daF
3 abF 300,000,000 daF
4 abF 400,000,000 daF
5 abF 500,000,000 daF
6 abF 600,000,000 daF
7 abF 700,000,000 daF
8 abF 800,000,000 daF
9 abF 900,000,000 daF
10 abF 1,000,000,000 daF
20 abF 2,000,000,000 daF
25 abF 2,500,000,000 daF
50 abF 5,000,000,000 daF
75 abF 7,500,000,000 daF
100 abF 10,000,000,000 daF
250 abF 25,000,000,000 daF
500 abF 50,000,000,000 daF
750 abF 75,000,000,000 daF
1,000 abF 100,000,000,000 daF
100,000 abF 10,000,000,000,000 daF
1,000,000,000 abF 100,000,000,000,000,000 daF
1,000,000,000,000 abF 100,000,000,000,000,000,000 daF

Tabel Konversi Dekafarad ke Abfarad (daF ke abF)

dekafarad (daF) abfarad (abF)
0.01 daF 1e-10 abF
0.1 daF 1e-9 abF
1 daF 1e-8 abF
2 daF 2e-8 abF
3 daF 3e-8 abF
4 daF 4e-8 abF
5 daF 5e-8 abF
6 daF 6e-8 abF
7 daF 7e-8 abF
8 daF 8e-8 abF
9 daF 9e-8 abF
10 daF 1e-7 abF
20 daF 2e-7 abF
25 daF 2.5e-7 abF
50 daF 5e-7 abF
75 daF 7.5e-7 abF
100 daF 0.000001 abF
250 daF 0.0000025 abF
500 daF 0.000005 abF
750 daF 0.0000075 abF
1,000 daF 0.00001 abF
100,000 daF 0.001 abF
1,000,000,000 daF 10 abF
1,000,000,000,000 daF 10,000 abF

Langkah-langkah Konversi Abfarad ke Dekafarad (abF ke daF)

  1. Contoh Soal: Konversi 25 abfarad ke dekafarad (25 abF ke daF).
  2. 1 abfarad setara dengan 100000000 dekafarad (1 abF setara dengan 100000000 daF).
  3. 25 abfarad (abF) setara dengan 25 dikalikan dengan 100000000 dekafarad (daF).
  4. Diperoleh 25 abfarad setara dengan 2500000000 dekafarad (25 abF setara dengan 2500000000 daF).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸