Konversi abfarad ke nanofarad (abF ke nF)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • nanofarad [nF]
  • abfarad [abF]
Copy
_
Copy
  • nanofarad [nF]
  • abfarad [abF]

Abfarad ke Nanofarad (abF ke nF)

Abfarad (Simbol atau Singkatan: abF)

Abfarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Abfarad disingkat atau disimbolkan dengan abF. Nilai dari 1 abfarad setara dengan 1000000000 farad. Dalam hubungannya dengan nanofarad, 1 abfarad setara dengan 1000000000000000000 nanofarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 abfarad sama dengan 1,000,000,000 farad

1 abfarad sama dengan 1e-9 exafarad

1 abfarad sama dengan 0.000001 petafarad

1 abfarad sama dengan 0.001 terafarad

1 abfarad sama dengan 1 gigafarad

1 abfarad sama dengan 1,000 megafarad

1 abfarad sama dengan 1,000,000 kilofarad

1 abfarad sama dengan 10,000,000 hektofarad

1 abfarad sama dengan 100,000,000 dekafarad

1 abfarad sama dengan 10,000,000,000 desifarad

1 abfarad sama dengan 100,000,000,000 centifarad

1 abfarad sama dengan 1,000,000,000,000 milifarad

1 abfarad sama dengan 1,000,000,000,000,000 mikrofarad

1 abfarad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 nanofarad

1 abfarad sama dengan 1e+21 pikofarad

1 abfarad sama dengan 1e+24 femtofarad

1 abfarad sama dengan 1e+27 attofarad

1 abfarad sama dengan 1,000,000,000 coulomb/volt

1 abfarad sama dengan 1 EMU of capacitance

1 abfarad sama dengan 898,760,000,000,000,000,000 statfarad

1 abfarad sama dengan 898,760,000,000,000,000,000 ESU of capacitance

Nanofarad (Simbol atau Singkatan: nF)

Nanofarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Nanofarad disingkat atau disimbolkan dengan nF. Nilai dari 1 nanofarad setara dengan 1e-9 farad. Dalam hubungannya dengan abfarad, 1 nanofarad setara dengan 1e-18 abfarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 nanofarad sama dengan 1e-9 farad

1 nanofarad sama dengan 1e-27 exafarad

1 nanofarad sama dengan 1e-24 petafarad

1 nanofarad sama dengan 1e-21 terafarad

1 nanofarad sama dengan 1e-18 gigafarad

1 nanofarad sama dengan 1e-15 megafarad

1 nanofarad sama dengan 1e-12 kilofarad

1 nanofarad sama dengan 1e-11 hektofarad

1 nanofarad sama dengan 1e-10 dekafarad

1 nanofarad sama dengan 1e-8 desifarad

1 nanofarad sama dengan 1e-7 centifarad

1 nanofarad sama dengan 0.000001 milifarad

1 nanofarad sama dengan 0.001 mikrofarad

1 nanofarad sama dengan 1,000 pikofarad

1 nanofarad sama dengan 1,000,000 femtofarad

1 nanofarad sama dengan 1,000,000,000 attofarad

1 nanofarad sama dengan 1e-9 coulomb/volt

1 nanofarad sama dengan 1e-18 abfarad

1 nanofarad sama dengan 1e-18 EMU of capacitance

1 nanofarad sama dengan 898.76 statfarad

1 nanofarad sama dengan 898.76 ESU of capacitance

Cara Konversi Abfarad ke Nanofarad (abF ke nF):

Tabel Konversi Abfarad ke Nanofarad (abF ke nF)

abfarad (abF) nanofarad (nF)
0.01 abF 10,000,000,000,000,000 nF
0.1 abF 100,000,000,000,000,000 nF
1 abF 1,000,000,000,000,000,000 nF
2 abF 2,000,000,000,000,000,000 nF
3 abF 3,000,000,000,000,000,000 nF
4 abF 4,000,000,000,000,000,000 nF
5 abF 5,000,000,000,000,000,000 nF
6 abF 6,000,000,000,000,000,000 nF
7 abF 7,000,000,000,000,000,000 nF
8 abF 8,000,000,000,000,000,000 nF
9 abF 9,000,000,000,000,000,000 nF
10 abF 10,000,000,000,000,000,000 nF
20 abF 20,000,000,000,000,000,000 nF
25 abF 25,000,000,000,000,000,000 nF
50 abF 50,000,000,000,000,000,000 nF
75 abF 75,000,000,000,000,000,000 nF
100 abF 100,000,000,000,000,000,000 nF
250 abF 250,000,000,000,000,000,000 nF
500 abF 500,000,000,000,000,000,000 nF
750 abF 750,000,000,000,000,000,000 nF
1,000 abF 1e+21 nF
100,000 abF 1e+23 nF
1,000,000,000 abF 1e+27 nF
1,000,000,000,000 abF 1e+30 nF

Tabel Konversi Nanofarad ke Abfarad (nF ke abF)

nanofarad (nF) abfarad (abF)
0.01 nF 1e-20 abF
0.1 nF 1e-19 abF
1 nF 1e-18 abF
2 nF 2e-18 abF
3 nF 3e-18 abF
4 nF 4e-18 abF
5 nF 5e-18 abF
6 nF 6e-18 abF
7 nF 7e-18 abF
8 nF 8e-18 abF
9 nF 9e-18 abF
10 nF 1e-17 abF
20 nF 2e-17 abF
25 nF 2.5e-17 abF
50 nF 5e-17 abF
75 nF 7.5e-17 abF
100 nF 1e-16 abF
250 nF 2.5e-16 abF
500 nF 5e-16 abF
750 nF 7.5e-16 abF
1,000 nF 1e-15 abF
100,000 nF 1e-13 abF
1,000,000,000 nF 1e-9 abF
1,000,000,000,000 nF 0.000001 abF

Langkah-langkah Konversi Abfarad ke Nanofarad (abF ke nF)

  1. Contoh Soal: Konversi 25 abfarad ke nanofarad (25 abF ke nF).
  2. 1 abfarad setara dengan 1000000000000000000 nanofarad (1 abF setara dengan 1000000000000000000 nF).
  3. 25 abfarad (abF) setara dengan 25 dikalikan dengan 1000000000000000000 nanofarad (nF).
  4. Diperoleh 25 abfarad setara dengan 25000000000000000000 nanofarad (25 abF setara dengan 25000000000000000000 nF).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸