Konversi abfarad ke hektofarad (abF ke hF)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • hektofarad [hF]
  • abfarad [abF]
Copy
_
Copy
  • hektofarad [hF]
  • abfarad [abF]

Abfarad ke Hektofarad (abF ke hF)

Abfarad (Simbol atau Singkatan: abF)

Abfarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Abfarad disingkat atau disimbolkan dengan abF. Nilai dari 1 abfarad setara dengan 1000000000 farad. Dalam hubungannya dengan hektofarad, 1 abfarad setara dengan 10000000 hektofarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 abfarad sama dengan 1,000,000,000 farad

1 abfarad sama dengan 1e-9 exafarad

1 abfarad sama dengan 0.000001 petafarad

1 abfarad sama dengan 0.001 terafarad

1 abfarad sama dengan 1 gigafarad

1 abfarad sama dengan 1,000 megafarad

1 abfarad sama dengan 1,000,000 kilofarad

1 abfarad sama dengan 10,000,000 hektofarad

1 abfarad sama dengan 100,000,000 dekafarad

1 abfarad sama dengan 10,000,000,000 desifarad

1 abfarad sama dengan 100,000,000,000 centifarad

1 abfarad sama dengan 1,000,000,000,000 milifarad

1 abfarad sama dengan 1,000,000,000,000,000 mikrofarad

1 abfarad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 nanofarad

1 abfarad sama dengan 1e+21 pikofarad

1 abfarad sama dengan 1e+24 femtofarad

1 abfarad sama dengan 1e+27 attofarad

1 abfarad sama dengan 1,000,000,000 coulomb/volt

1 abfarad sama dengan 1 EMU of capacitance

1 abfarad sama dengan 898,760,000,000,000,000,000 statfarad

1 abfarad sama dengan 898,760,000,000,000,000,000 ESU of capacitance

Hektofarad (Simbol atau Singkatan: hF)

Hektofarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Hektofarad disingkat atau disimbolkan dengan hF. Nilai dari 1 hektofarad setara dengan 100 farad. Dalam hubungannya dengan abfarad, 1 hektofarad setara dengan 1e-7 abfarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 hektofarad sama dengan 100 farad

1 hektofarad sama dengan 1e-16 exafarad

1 hektofarad sama dengan 1e-13 petafarad

1 hektofarad sama dengan 1e-10 terafarad

1 hektofarad sama dengan 1e-7 gigafarad

1 hektofarad sama dengan 0.0001 megafarad

1 hektofarad sama dengan 0.1 kilofarad

1 hektofarad sama dengan 10 dekafarad

1 hektofarad sama dengan 1,000 desifarad

1 hektofarad sama dengan 10,000 centifarad

1 hektofarad sama dengan 100,000 milifarad

1 hektofarad sama dengan 100,000,000 mikrofarad

1 hektofarad sama dengan 100,000,000,000 nanofarad

1 hektofarad sama dengan 100,000,000,000,000 pikofarad

1 hektofarad sama dengan 100,000,000,000,000,000 femtofarad

1 hektofarad sama dengan 100,000,000,000,000,000,000 attofarad

1 hektofarad sama dengan 100 coulomb/volt

1 hektofarad sama dengan 1e-7 abfarad

1 hektofarad sama dengan 1e-7 EMU of capacitance

1 hektofarad sama dengan 89,876,000,000,000 statfarad

1 hektofarad sama dengan 89,876,000,000,000 ESU of capacitance

Cara Konversi Abfarad ke Hektofarad (abF ke hF):

Tabel Konversi Abfarad ke Hektofarad (abF ke hF)

abfarad (abF) hektofarad (hF)
0.01 abF 100,000 hF
0.1 abF 1,000,000 hF
1 abF 10,000,000 hF
2 abF 20,000,000 hF
3 abF 30,000,000 hF
4 abF 40,000,000 hF
5 abF 50,000,000 hF
6 abF 60,000,000 hF
7 abF 70,000,000 hF
8 abF 80,000,000 hF
9 abF 90,000,000 hF
10 abF 100,000,000 hF
20 abF 200,000,000 hF
25 abF 250,000,000 hF
50 abF 500,000,000 hF
75 abF 750,000,000 hF
100 abF 1,000,000,000 hF
250 abF 2,500,000,000 hF
500 abF 5,000,000,000 hF
750 abF 7,500,000,000 hF
1,000 abF 10,000,000,000 hF
100,000 abF 1,000,000,000,000 hF
1,000,000,000 abF 10,000,000,000,000,000 hF
1,000,000,000,000 abF 10,000,000,000,000,000,000 hF

Tabel Konversi Hektofarad ke Abfarad (hF ke abF)

hektofarad (hF) abfarad (abF)
0.01 hF 1e-9 abF
0.1 hF 1e-8 abF
1 hF 1e-7 abF
2 hF 2e-7 abF
3 hF 3e-7 abF
4 hF 4e-7 abF
5 hF 5e-7 abF
6 hF 6e-7 abF
7 hF 7e-7 abF
8 hF 8e-7 abF
9 hF 9e-7 abF
10 hF 0.000001 abF
20 hF 0.000002 abF
25 hF 0.0000025 abF
50 hF 0.000005 abF
75 hF 0.0000075 abF
100 hF 0.00001 abF
250 hF 0.000025 abF
500 hF 0.00005 abF
750 hF 0.000075 abF
1,000 hF 0.0001 abF
100,000 hF 0.01 abF
1,000,000,000 hF 100 abF
1,000,000,000,000 hF 100,000 abF

Langkah-langkah Konversi Abfarad ke Hektofarad (abF ke hF)

  1. Contoh Soal: Konversi 25 abfarad ke hektofarad (25 abF ke hF).
  2. 1 abfarad setara dengan 10000000 hektofarad (1 abF setara dengan 10000000 hF).
  3. 25 abfarad (abF) setara dengan 25 dikalikan dengan 10000000 hektofarad (hF).
  4. Diperoleh 25 abfarad setara dengan 250000000 hektofarad (25 abF setara dengan 250000000 hF).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸