Konversi abfarad ke farad (abF ke F)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • farad [F]
  • abfarad [abF]
Copy
_
Copy
  • farad [F]
  • abfarad [abF]

Abfarad ke Farad (abF ke F)

Abfarad (Simbol atau Singkatan: abF)

Abfarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Abfarad disingkat atau disimbolkan dengan abF. Nilai dari 1 abfarad setara dengan 1000000000 farad. Dalam hubungannya dengan farad, 1 abfarad setara dengan 1000000000 farad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 abfarad sama dengan 1,000,000,000 farad

1 abfarad sama dengan 1e-9 exafarad

1 abfarad sama dengan 0.000001 petafarad

1 abfarad sama dengan 0.001 terafarad

1 abfarad sama dengan 1 gigafarad

1 abfarad sama dengan 1,000 megafarad

1 abfarad sama dengan 1,000,000 kilofarad

1 abfarad sama dengan 10,000,000 hektofarad

1 abfarad sama dengan 100,000,000 dekafarad

1 abfarad sama dengan 10,000,000,000 desifarad

1 abfarad sama dengan 100,000,000,000 centifarad

1 abfarad sama dengan 1,000,000,000,000 milifarad

1 abfarad sama dengan 1,000,000,000,000,000 mikrofarad

1 abfarad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 nanofarad

1 abfarad sama dengan 1e+21 pikofarad

1 abfarad sama dengan 1e+24 femtofarad

1 abfarad sama dengan 1e+27 attofarad

1 abfarad sama dengan 1,000,000,000 coulomb/volt

1 abfarad sama dengan 1 EMU of capacitance

1 abfarad sama dengan 898,760,000,000,000,000,000 statfarad

1 abfarad sama dengan 898,760,000,000,000,000,000 ESU of capacitance

Farad (Simbol atau Singkatan: F)

Farad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Farad disingkat atau disimbolkan dengan F. Nilai dari 1 farad setara dengan 1 farad. Dalam hubungannya dengan abfarad, 1 farad setara dengan 1e-9 abfarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 farad sama dengan 1e-18 exafarad

1 farad sama dengan 1e-15 petafarad

1 farad sama dengan 1e-12 terafarad

1 farad sama dengan 1e-9 gigafarad

1 farad sama dengan 0.000001 megafarad

1 farad sama dengan 0.001 kilofarad

1 farad sama dengan 0.01 hektofarad

1 farad sama dengan 0.1 dekafarad

1 farad sama dengan 10 desifarad

1 farad sama dengan 100 centifarad

1 farad sama dengan 1,000 milifarad

1 farad sama dengan 1,000,000 mikrofarad

1 farad sama dengan 1,000,000,000 nanofarad

1 farad sama dengan 1,000,000,000,000 pikofarad

1 farad sama dengan 1,000,000,000,000,000 femtofarad

1 farad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 attofarad

1 farad sama dengan 1 coulomb/volt

1 farad sama dengan 1e-9 abfarad

1 farad sama dengan 1e-9 EMU of capacitance

1 farad sama dengan 898,760,000,000 statfarad

1 farad sama dengan 898,760,000,000 ESU of capacitance

Cara Konversi Abfarad ke Farad (abF ke F):

Tabel Konversi Abfarad ke Farad (abF ke F)

abfarad (abF) farad (F)
0.01 abF 10,000,000 F
0.1 abF 100,000,000 F
1 abF 1,000,000,000 F
2 abF 2,000,000,000 F
3 abF 3,000,000,000 F
4 abF 4,000,000,000 F
5 abF 5,000,000,000 F
6 abF 6,000,000,000 F
7 abF 7,000,000,000 F
8 abF 8,000,000,000 F
9 abF 9,000,000,000 F
10 abF 10,000,000,000 F
20 abF 20,000,000,000 F
25 abF 25,000,000,000 F
50 abF 50,000,000,000 F
75 abF 75,000,000,000 F
100 abF 100,000,000,000 F
250 abF 250,000,000,000 F
500 abF 500,000,000,000 F
750 abF 750,000,000,000 F
1,000 abF 1,000,000,000,000 F
100,000 abF 100,000,000,000,000 F
1,000,000,000 abF 1,000,000,000,000,000,000 F
1,000,000,000,000 abF 1e+21 F

Tabel Konversi Farad ke Abfarad (F ke abF)

farad (F) abfarad (abF)
0.01 F 1e-11 abF
0.1 F 1e-10 abF
1 F 1e-9 abF
2 F 2e-9 abF
3 F 3e-9 abF
4 F 4e-9 abF
5 F 5e-9 abF
6 F 6e-9 abF
7 F 7e-9 abF
8 F 8e-9 abF
9 F 9e-9 abF
10 F 1e-8 abF
20 F 2e-8 abF
25 F 2.5e-8 abF
50 F 5e-8 abF
75 F 7.5e-8 abF
100 F 1e-7 abF
250 F 2.5e-7 abF
500 F 5e-7 abF
750 F 7.5e-7 abF
1,000 F 0.000001 abF
100,000 F 0.0001 abF
1,000,000,000 F 1 abF
1,000,000,000,000 F 1,000 abF

Langkah-langkah Konversi Abfarad ke Farad (abF ke F)

  1. Contoh Soal: Konversi 25 abfarad ke farad (25 abF ke F).
  2. 1 abfarad setara dengan 1000000000 farad (1 abF setara dengan 1000000000 F).
  3. 25 abfarad (abF) setara dengan 25 dikalikan dengan 1000000000 farad (F).
  4. Diperoleh 25 abfarad setara dengan 25000000000 farad (25 abF setara dengan 25000000000 F).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸