Konversi abfarad ke megafarad (abF ke MF)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • megafarad [MF]
  • abfarad [abF]
Copy
_
Copy
  • megafarad [MF]
  • abfarad [abF]

Abfarad ke Megafarad (abF ke MF)

Abfarad (Simbol atau Singkatan: abF)

Abfarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Abfarad disingkat atau disimbolkan dengan abF. Nilai dari 1 abfarad setara dengan 1000000000 farad. Dalam hubungannya dengan megafarad, 1 abfarad setara dengan 1000 megafarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 abfarad sama dengan 1,000,000,000 farad

1 abfarad sama dengan 1e-9 exafarad

1 abfarad sama dengan 0.000001 petafarad

1 abfarad sama dengan 0.001 terafarad

1 abfarad sama dengan 1 gigafarad

1 abfarad sama dengan 1,000 megafarad

1 abfarad sama dengan 1,000,000 kilofarad

1 abfarad sama dengan 10,000,000 hektofarad

1 abfarad sama dengan 100,000,000 dekafarad

1 abfarad sama dengan 10,000,000,000 desifarad

1 abfarad sama dengan 100,000,000,000 centifarad

1 abfarad sama dengan 1,000,000,000,000 milifarad

1 abfarad sama dengan 1,000,000,000,000,000 mikrofarad

1 abfarad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 nanofarad

1 abfarad sama dengan 1e+21 pikofarad

1 abfarad sama dengan 1e+24 femtofarad

1 abfarad sama dengan 1e+27 attofarad

1 abfarad sama dengan 1,000,000,000 coulomb/volt

1 abfarad sama dengan 1 EMU of capacitance

1 abfarad sama dengan 898,760,000,000,000,000,000 statfarad

1 abfarad sama dengan 898,760,000,000,000,000,000 ESU of capacitance

Megafarad (Simbol atau Singkatan: MF)

Megafarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Megafarad disingkat atau disimbolkan dengan MF. Nilai dari 1 megafarad setara dengan 1000000 farad. Dalam hubungannya dengan abfarad, 1 megafarad setara dengan 0.001 abfarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 megafarad sama dengan 1,000,000 farad

1 megafarad sama dengan 1e-12 exafarad

1 megafarad sama dengan 1e-9 petafarad

1 megafarad sama dengan 0.000001 terafarad

1 megafarad sama dengan 0.001 gigafarad

1 megafarad sama dengan 1,000 kilofarad

1 megafarad sama dengan 10,000 hektofarad

1 megafarad sama dengan 100,000 dekafarad

1 megafarad sama dengan 10,000,000 desifarad

1 megafarad sama dengan 100,000,000 centifarad

1 megafarad sama dengan 1,000,000,000 milifarad

1 megafarad sama dengan 1,000,000,000,000 mikrofarad

1 megafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000 nanofarad

1 megafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 pikofarad

1 megafarad sama dengan 1e+21 femtofarad

1 megafarad sama dengan 1e+24 attofarad

1 megafarad sama dengan 1,000,000 coulomb/volt

1 megafarad sama dengan 0.001 abfarad

1 megafarad sama dengan 0.001 EMU of capacitance

1 megafarad sama dengan 898,760,000,000,000,000 statfarad

1 megafarad sama dengan 898,760,000,000,000,000 ESU of capacitance

Cara Konversi Abfarad ke Megafarad (abF ke MF):

Tabel Konversi Abfarad ke Megafarad (abF ke MF)

abfarad (abF) megafarad (MF)
0.01 abF 10 MF
0.1 abF 100 MF
1 abF 1,000 MF
2 abF 2,000 MF
3 abF 3,000 MF
4 abF 4,000 MF
5 abF 5,000 MF
6 abF 6,000 MF
7 abF 7,000 MF
8 abF 8,000 MF
9 abF 9,000 MF
10 abF 10,000 MF
20 abF 20,000 MF
25 abF 25,000 MF
50 abF 50,000 MF
75 abF 75,000 MF
100 abF 100,000 MF
250 abF 250,000 MF
500 abF 500,000 MF
750 abF 750,000 MF
1,000 abF 1,000,000 MF
100,000 abF 100,000,000 MF
1,000,000,000 abF 1,000,000,000,000 MF
1,000,000,000,000 abF 1,000,000,000,000,000 MF

Tabel Konversi Megafarad ke Abfarad (MF ke abF)

megafarad (MF) abfarad (abF)
0.01 MF 0.00001 abF
0.1 MF 0.0001 abF
1 MF 0.001 abF
2 MF 0.002 abF
3 MF 0.003 abF
4 MF 0.004 abF
5 MF 0.005 abF
6 MF 0.006 abF
7 MF 0.007 abF
8 MF 0.008 abF
9 MF 0.009 abF
10 MF 0.01 abF
20 MF 0.02 abF
25 MF 0.025 abF
50 MF 0.05 abF
75 MF 0.075 abF
100 MF 0.1 abF
250 MF 0.25 abF
500 MF 0.5 abF
750 MF 0.75 abF
1,000 MF 1 abF
100,000 MF 100 abF
1,000,000,000 MF 1,000,000 abF
1,000,000,000,000 MF 1,000,000,000 abF

Langkah-langkah Konversi Abfarad ke Megafarad (abF ke MF)

  1. Contoh Soal: Konversi 25 abfarad ke megafarad (25 abF ke MF).
  2. 1 abfarad setara dengan 1000 megafarad (1 abF setara dengan 1000 MF).
  3. 25 abfarad (abF) setara dengan 25 dikalikan dengan 1000 megafarad (MF).
  4. Diperoleh 25 abfarad setara dengan 25000 megafarad (25 abF setara dengan 25000 MF).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸