Konversi abfarad ke statfarad (abF ke statF)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • abfarad [abF]
  • statfarad [statF]
Copy
_
Copy
  • abfarad [abF]
  • statfarad [statF]

Abfarad ke Statfarad (abF ke statF)

Abfarad (Simbol atau Singkatan: abF)

Abfarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Abfarad disingkat atau disimbolkan dengan abF. Nilai dari 1 abfarad setara dengan 1000000000 farad. Dalam hubungannya dengan statfarad, 1 abfarad setara dengan 898760000000000000000 statfarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 abfarad sama dengan 1,000,000,000 farad

1 abfarad sama dengan 1e-9 exafarad

1 abfarad sama dengan 0.000001 petafarad

1 abfarad sama dengan 0.001 terafarad

1 abfarad sama dengan 1 gigafarad

1 abfarad sama dengan 1,000 megafarad

1 abfarad sama dengan 1,000,000 kilofarad

1 abfarad sama dengan 10,000,000 hektofarad

1 abfarad sama dengan 100,000,000 dekafarad

1 abfarad sama dengan 10,000,000,000 desifarad

1 abfarad sama dengan 100,000,000,000 centifarad

1 abfarad sama dengan 1,000,000,000,000 milifarad

1 abfarad sama dengan 1,000,000,000,000,000 mikrofarad

1 abfarad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 nanofarad

1 abfarad sama dengan 1e+21 pikofarad

1 abfarad sama dengan 1e+24 femtofarad

1 abfarad sama dengan 1e+27 attofarad

1 abfarad sama dengan 1,000,000,000 coulomb/volt

1 abfarad sama dengan 1 EMU of capacitance

1 abfarad sama dengan 898,760,000,000,000,000,000 statfarad

1 abfarad sama dengan 898,760,000,000,000,000,000 ESU of capacitance

Statfarad (Simbol atau Singkatan: statF)

Statfarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Statfarad disingkat atau disimbolkan dengan statF. Nilai dari 1 statfarad setara dengan 1.1127e-12 farad. Dalam hubungannya dengan abfarad, 1 statfarad setara dengan 1.1127e-21 abfarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 statfarad sama dengan 1.1127e-12 farad

1 statfarad sama dengan 1.1127e-30 exafarad

1 statfarad sama dengan 1.1127e-27 petafarad

1 statfarad sama dengan 1.1127e-24 terafarad

1 statfarad sama dengan 1.1127e-21 gigafarad

1 statfarad sama dengan 1.1127e-18 megafarad

1 statfarad sama dengan 1.1127e-15 kilofarad

1 statfarad sama dengan 1.1127e-14 hektofarad

1 statfarad sama dengan 1.1127e-13 dekafarad

1 statfarad sama dengan 1.1127e-11 desifarad

1 statfarad sama dengan 1.1127e-10 centifarad

1 statfarad sama dengan 1.1127e-9 milifarad

1 statfarad sama dengan 0.0000011127 mikrofarad

1 statfarad sama dengan 0.0011127 nanofarad

1 statfarad sama dengan 1.1127 pikofarad

1 statfarad sama dengan 1,112.7 femtofarad

1 statfarad sama dengan 1,112,700 attofarad

1 statfarad sama dengan 1.1127e-12 coulomb/volt

1 statfarad sama dengan 1.1127e-21 abfarad

1 statfarad sama dengan 1.1127e-21 EMU of capacitance

1 statfarad sama dengan 1 ESU of capacitance

Cara Konversi Abfarad ke Statfarad (abF ke statF):

Tabel Konversi Abfarad ke Statfarad (abF ke statF)

abfarad (abF) statfarad (statF)
0.01 abF 8,987,600,000,000,000,000 statF
0.1 abF 89,876,000,000,000,000,000 statF
1 abF 898,760,000,000,000,000,000 statF
2 abF 1.7975e+21 statF
3 abF 2.6963e+21 statF
4 abF 3.595e+21 statF
5 abF 4.4938e+21 statF
6 abF 5.3925e+21 statF
7 abF 6.2913e+21 statF
8 abF 7.19e+21 statF
9 abF 8.0888e+21 statF
10 abF 8.9876e+21 statF
20 abF 1.7975e+22 statF
25 abF 2.2469e+22 statF
50 abF 4.4938e+22 statF
75 abF 6.7407e+22 statF
100 abF 8.9876e+22 statF
250 abF 2.2469e+23 statF
500 abF 4.4938e+23 statF
750 abF 6.7407e+23 statF
1,000 abF 8.9876e+23 statF
100,000 abF 8.9876e+25 statF
1,000,000,000 abF 8.9876e+29 statF
1,000,000,000,000 abF 8.9876e+32 statF

Tabel Konversi Statfarad ke Abfarad (statF ke abF)

statfarad (statF) abfarad (abF)
0.01 statF 1.1127e-23 abF
0.1 statF 1.1127e-22 abF
1 statF 1.1127e-21 abF
2 statF 2.2253e-21 abF
3 statF 3.338e-21 abF
4 statF 4.4506e-21 abF
5 statF 5.5633e-21 abF
6 statF 6.6759e-21 abF
7 statF 7.7886e-21 abF
8 statF 8.9012e-21 abF
9 statF 1.0014e-20 abF
10 statF 1.1127e-20 abF
20 statF 2.2253e-20 abF
25 statF 2.7816e-20 abF
50 statF 5.5633e-20 abF
75 statF 8.3449e-20 abF
100 statF 1.1127e-19 abF
250 statF 2.7816e-19 abF
500 statF 5.5633e-19 abF
750 statF 8.3449e-19 abF
1,000 statF 1.1127e-18 abF
100,000 statF 1.1127e-16 abF
1,000,000,000 statF 1.1127e-12 abF
1,000,000,000,000 statF 1.1127e-9 abF

Langkah-langkah Konversi Abfarad ke Statfarad (abF ke statF)

  1. Contoh Soal: Konversi 25 abfarad ke statfarad (25 abF ke statF).
  2. 1 abfarad setara dengan 898760000000000000000 statfarad (1 abF setara dengan 898760000000000000000 statF).
  3. 25 abfarad (abF) setara dengan 25 dikalikan dengan 898760000000000000000 statfarad (statF).
  4. Diperoleh 25 abfarad setara dengan 2.2469e+22 statfarad (25 abF setara dengan 2.2469e+22 statF).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸