Konversi abfarad ke kilofarad (abF ke kF)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • kilofarad [kF]
  • abfarad [abF]
Copy
_
Copy
  • kilofarad [kF]
  • abfarad [abF]

Abfarad ke Kilofarad (abF ke kF)

Abfarad (Simbol atau Singkatan: abF)

Abfarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Abfarad disingkat atau disimbolkan dengan abF. Nilai dari 1 abfarad setara dengan 1000000000 farad. Dalam hubungannya dengan kilofarad, 1 abfarad setara dengan 1000000 kilofarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 abfarad sama dengan 1,000,000,000 farad

1 abfarad sama dengan 1e-9 exafarad

1 abfarad sama dengan 0.000001 petafarad

1 abfarad sama dengan 0.001 terafarad

1 abfarad sama dengan 1 gigafarad

1 abfarad sama dengan 1,000 megafarad

1 abfarad sama dengan 1,000,000 kilofarad

1 abfarad sama dengan 10,000,000 hektofarad

1 abfarad sama dengan 100,000,000 dekafarad

1 abfarad sama dengan 10,000,000,000 desifarad

1 abfarad sama dengan 100,000,000,000 centifarad

1 abfarad sama dengan 1,000,000,000,000 milifarad

1 abfarad sama dengan 1,000,000,000,000,000 mikrofarad

1 abfarad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 nanofarad

1 abfarad sama dengan 1e+21 pikofarad

1 abfarad sama dengan 1e+24 femtofarad

1 abfarad sama dengan 1e+27 attofarad

1 abfarad sama dengan 1,000,000,000 coulomb/volt

1 abfarad sama dengan 1 EMU of capacitance

1 abfarad sama dengan 898,760,000,000,000,000,000 statfarad

1 abfarad sama dengan 898,760,000,000,000,000,000 ESU of capacitance

Kilofarad (Simbol atau Singkatan: kF)

Kilofarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Kilofarad disingkat atau disimbolkan dengan kF. Nilai dari 1 kilofarad setara dengan 1000 farad. Dalam hubungannya dengan abfarad, 1 kilofarad setara dengan 0.000001 abfarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kilofarad sama dengan 1,000 farad

1 kilofarad sama dengan 1e-15 exafarad

1 kilofarad sama dengan 1e-12 petafarad

1 kilofarad sama dengan 1e-9 terafarad

1 kilofarad sama dengan 0.000001 gigafarad

1 kilofarad sama dengan 0.001 megafarad

1 kilofarad sama dengan 10 hektofarad

1 kilofarad sama dengan 100 dekafarad

1 kilofarad sama dengan 10,000 desifarad

1 kilofarad sama dengan 100,000 centifarad

1 kilofarad sama dengan 1,000,000 milifarad

1 kilofarad sama dengan 1,000,000,000 mikrofarad

1 kilofarad sama dengan 1,000,000,000,000 nanofarad

1 kilofarad sama dengan 1,000,000,000,000,000 pikofarad

1 kilofarad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 femtofarad

1 kilofarad sama dengan 1e+21 attofarad

1 kilofarad sama dengan 1,000 coulomb/volt

1 kilofarad sama dengan 0.000001 abfarad

1 kilofarad sama dengan 0.000001 EMU of capacitance

1 kilofarad sama dengan 898,760,000,000,000 statfarad

1 kilofarad sama dengan 898,760,000,000,000 ESU of capacitance

Cara Konversi Abfarad ke Kilofarad (abF ke kF):

Tabel Konversi Abfarad ke Kilofarad (abF ke kF)

abfarad (abF) kilofarad (kF)
0.01 abF 10,000 kF
0.1 abF 100,000 kF
1 abF 1,000,000 kF
2 abF 2,000,000 kF
3 abF 3,000,000 kF
4 abF 4,000,000 kF
5 abF 5,000,000 kF
6 abF 6,000,000 kF
7 abF 7,000,000 kF
8 abF 8,000,000 kF
9 abF 9,000,000 kF
10 abF 10,000,000 kF
20 abF 20,000,000 kF
25 abF 25,000,000 kF
50 abF 50,000,000 kF
75 abF 75,000,000 kF
100 abF 100,000,000 kF
250 abF 250,000,000 kF
500 abF 500,000,000 kF
750 abF 750,000,000 kF
1,000 abF 1,000,000,000 kF
100,000 abF 100,000,000,000 kF
1,000,000,000 abF 1,000,000,000,000,000 kF
1,000,000,000,000 abF 1,000,000,000,000,000,000 kF

Tabel Konversi Kilofarad ke Abfarad (kF ke abF)

kilofarad (kF) abfarad (abF)
0.01 kF 1e-8 abF
0.1 kF 1e-7 abF
1 kF 0.000001 abF
2 kF 0.000002 abF
3 kF 0.000003 abF
4 kF 0.000004 abF
5 kF 0.000005 abF
6 kF 0.000006 abF
7 kF 0.000007 abF
8 kF 0.000008 abF
9 kF 0.000009 abF
10 kF 0.00001 abF
20 kF 0.00002 abF
25 kF 0.000025 abF
50 kF 0.00005 abF
75 kF 0.000075 abF
100 kF 0.0001 abF
250 kF 0.00025 abF
500 kF 0.0005 abF
750 kF 0.00075 abF
1,000 kF 0.001 abF
100,000 kF 0.1 abF
1,000,000,000 kF 1,000 abF
1,000,000,000,000 kF 1,000,000 abF

Langkah-langkah Konversi Abfarad ke Kilofarad (abF ke kF)

  1. Contoh Soal: Konversi 25 abfarad ke kilofarad (25 abF ke kF).
  2. 1 abfarad setara dengan 1000000 kilofarad (1 abF setara dengan 1000000 kF).
  3. 25 abfarad (abF) setara dengan 25 dikalikan dengan 1000000 kilofarad (kF).
  4. Diperoleh 25 abfarad setara dengan 25000000 kilofarad (25 abF setara dengan 25000000 kF).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸