Konversi farad ke coulomb/volt (F ke C/V)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • farad [F]
  • coulomb/volt [C/V]
Copy
_
Copy
  • farad [F]
  • coulomb/volt [C/V]

Farad ke Coulomb/volt (F ke C/V)

Farad (Simbol atau Singkatan: F)

Farad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Farad disingkat atau disimbolkan dengan F. Nilai dari 1 farad setara dengan 1 farad. Dalam hubungannya dengan coulomb/volt, 1 farad setara dengan 1 coulomb/volt.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 farad sama dengan 1e-18 exafarad

1 farad sama dengan 1e-15 petafarad

1 farad sama dengan 1e-12 terafarad

1 farad sama dengan 1e-9 gigafarad

1 farad sama dengan 0.000001 megafarad

1 farad sama dengan 0.001 kilofarad

1 farad sama dengan 0.01 hektofarad

1 farad sama dengan 0.1 dekafarad

1 farad sama dengan 10 desifarad

1 farad sama dengan 100 centifarad

1 farad sama dengan 1,000 milifarad

1 farad sama dengan 1,000,000 mikrofarad

1 farad sama dengan 1,000,000,000 nanofarad

1 farad sama dengan 1,000,000,000,000 pikofarad

1 farad sama dengan 1,000,000,000,000,000 femtofarad

1 farad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 attofarad

1 farad sama dengan 1 coulomb/volt

1 farad sama dengan 1e-9 abfarad

1 farad sama dengan 1e-9 EMU of capacitance

1 farad sama dengan 898,760,000,000 statfarad

1 farad sama dengan 898,760,000,000 ESU of capacitance

Coulomb/volt (Simbol atau Singkatan: C/V)

Coulomb/volt adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Coulomb/volt disingkat atau disimbolkan dengan C/V. Nilai dari 1 coulomb/volt setara dengan 1 farad. Dalam hubungannya dengan farad, 1 coulomb/volt setara dengan 1 farad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 coulomb/volt sama dengan 1 farad

1 coulomb/volt sama dengan 1e-18 exafarad

1 coulomb/volt sama dengan 1e-15 petafarad

1 coulomb/volt sama dengan 1e-12 terafarad

1 coulomb/volt sama dengan 1e-9 gigafarad

1 coulomb/volt sama dengan 0.000001 megafarad

1 coulomb/volt sama dengan 0.001 kilofarad

1 coulomb/volt sama dengan 0.01 hektofarad

1 coulomb/volt sama dengan 0.1 dekafarad

1 coulomb/volt sama dengan 10 desifarad

1 coulomb/volt sama dengan 100 centifarad

1 coulomb/volt sama dengan 1,000 milifarad

1 coulomb/volt sama dengan 1,000,000 mikrofarad

1 coulomb/volt sama dengan 1,000,000,000 nanofarad

1 coulomb/volt sama dengan 1,000,000,000,000 pikofarad

1 coulomb/volt sama dengan 1,000,000,000,000,000 femtofarad

1 coulomb/volt sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 attofarad

1 coulomb/volt sama dengan 1e-9 abfarad

1 coulomb/volt sama dengan 1e-9 EMU of capacitance

1 coulomb/volt sama dengan 898,760,000,000 statfarad

1 coulomb/volt sama dengan 898,760,000,000 ESU of capacitance

Cara Konversi Farad ke Coulomb/volt (F ke C/V):

Tabel Konversi Farad ke Coulomb/volt (F ke C/V)

farad (F) coulomb/volt (C/V)
0.01 F 0.01 C/V
0.1 F 0.1 C/V
1 F 1 C/V
2 F 2 C/V
3 F 3 C/V
4 F 4 C/V
5 F 5 C/V
6 F 6 C/V
7 F 7 C/V
8 F 8 C/V
9 F 9 C/V
10 F 10 C/V
20 F 20 C/V
25 F 25 C/V
50 F 50 C/V
75 F 75 C/V
100 F 100 C/V
250 F 250 C/V
500 F 500 C/V
750 F 750 C/V
1,000 F 1,000 C/V
100,000 F 100,000 C/V
1,000,000,000 F 1,000,000,000 C/V
1,000,000,000,000 F 1,000,000,000,000 C/V

Tabel Konversi Coulomb/volt ke Farad (C/V ke F)

coulomb/volt (C/V) farad (F)
0.01 C/V 0.01 F
0.1 C/V 0.1 F
1 C/V 1 F
2 C/V 2 F
3 C/V 3 F
4 C/V 4 F
5 C/V 5 F
6 C/V 6 F
7 C/V 7 F
8 C/V 8 F
9 C/V 9 F
10 C/V 10 F
20 C/V 20 F
25 C/V 25 F
50 C/V 50 F
75 C/V 75 F
100 C/V 100 F
250 C/V 250 F
500 C/V 500 F
750 C/V 750 F
1,000 C/V 1,000 F
100,000 C/V 100,000 F
1,000,000,000 C/V 1,000,000,000 F
1,000,000,000,000 C/V 1,000,000,000,000 F

Langkah-langkah Konversi Farad ke Coulomb/volt (F ke C/V)

  1. Contoh Soal: Konversi 25 farad ke coulomb/volt (25 F ke C/V).
  2. 1 farad setara dengan 1 coulomb/volt (1 F setara dengan 1 C/V).
  3. 25 farad (F) setara dengan 25 dikalikan dengan 1 coulomb/volt (C/V).
  4. Diperoleh 25 farad setara dengan 25 coulomb/volt (25 F setara dengan 25 C/V).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸