Konversi farad ke milifarad (F ke mF)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • farad [F]
  • milifarad [mF]
Copy
_
Copy
  • farad [F]
  • milifarad [mF]

Farad ke Milifarad (F ke mF)

Farad (Simbol atau Singkatan: F)

Farad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Farad disingkat atau disimbolkan dengan F. Nilai dari 1 farad setara dengan 1 farad. Dalam hubungannya dengan milifarad, 1 farad setara dengan 1000 milifarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 farad sama dengan 1e-18 exafarad

1 farad sama dengan 1e-15 petafarad

1 farad sama dengan 1e-12 terafarad

1 farad sama dengan 1e-9 gigafarad

1 farad sama dengan 0.000001 megafarad

1 farad sama dengan 0.001 kilofarad

1 farad sama dengan 0.01 hektofarad

1 farad sama dengan 0.1 dekafarad

1 farad sama dengan 10 desifarad

1 farad sama dengan 100 centifarad

1 farad sama dengan 1,000 milifarad

1 farad sama dengan 1,000,000 mikrofarad

1 farad sama dengan 1,000,000,000 nanofarad

1 farad sama dengan 1,000,000,000,000 pikofarad

1 farad sama dengan 1,000,000,000,000,000 femtofarad

1 farad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 attofarad

1 farad sama dengan 1 coulomb/volt

1 farad sama dengan 1e-9 abfarad

1 farad sama dengan 1e-9 EMU of capacitance

1 farad sama dengan 898,760,000,000 statfarad

1 farad sama dengan 898,760,000,000 ESU of capacitance

Milifarad (Simbol atau Singkatan: mF)

Milifarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Milifarad disingkat atau disimbolkan dengan mF. Nilai dari 1 milifarad setara dengan 0.001 farad. Dalam hubungannya dengan farad, 1 milifarad setara dengan 0.001 farad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 milifarad sama dengan 0.001 farad

1 milifarad sama dengan 1e-21 exafarad

1 milifarad sama dengan 1e-18 petafarad

1 milifarad sama dengan 1e-15 terafarad

1 milifarad sama dengan 1e-12 gigafarad

1 milifarad sama dengan 1e-9 megafarad

1 milifarad sama dengan 0.000001 kilofarad

1 milifarad sama dengan 0.00001 hektofarad

1 milifarad sama dengan 0.0001 dekafarad

1 milifarad sama dengan 0.01 desifarad

1 milifarad sama dengan 0.1 centifarad

1 milifarad sama dengan 1,000 mikrofarad

1 milifarad sama dengan 1,000,000 nanofarad

1 milifarad sama dengan 1,000,000,000 pikofarad

1 milifarad sama dengan 1,000,000,000,000 femtofarad

1 milifarad sama dengan 1,000,000,000,000,000 attofarad

1 milifarad sama dengan 0.001 coulomb/volt

1 milifarad sama dengan 1e-12 abfarad

1 milifarad sama dengan 1e-12 EMU of capacitance

1 milifarad sama dengan 898,760,000 statfarad

1 milifarad sama dengan 898,760,000 ESU of capacitance

Cara Konversi Farad ke Milifarad (F ke mF):

Tabel Konversi Farad ke Milifarad (F ke mF)

farad (F) milifarad (mF)
0.01 F 10 mF
0.1 F 100 mF
1 F 1,000 mF
2 F 2,000 mF
3 F 3,000 mF
4 F 4,000 mF
5 F 5,000 mF
6 F 6,000 mF
7 F 7,000 mF
8 F 8,000 mF
9 F 9,000 mF
10 F 10,000 mF
20 F 20,000 mF
25 F 25,000 mF
50 F 50,000 mF
75 F 75,000 mF
100 F 100,000 mF
250 F 250,000 mF
500 F 500,000 mF
750 F 750,000 mF
1,000 F 1,000,000 mF
100,000 F 100,000,000 mF
1,000,000,000 F 1,000,000,000,000 mF
1,000,000,000,000 F 1,000,000,000,000,000 mF

Tabel Konversi Milifarad ke Farad (mF ke F)

milifarad (mF) farad (F)
0.01 mF 0.00001 F
0.1 mF 0.0001 F
1 mF 0.001 F
2 mF 0.002 F
3 mF 0.003 F
4 mF 0.004 F
5 mF 0.005 F
6 mF 0.006 F
7 mF 0.007 F
8 mF 0.008 F
9 mF 0.009 F
10 mF 0.01 F
20 mF 0.02 F
25 mF 0.025 F
50 mF 0.05 F
75 mF 0.075 F
100 mF 0.1 F
250 mF 0.25 F
500 mF 0.5 F
750 mF 0.75 F
1,000 mF 1 F
100,000 mF 100 F
1,000,000,000 mF 1,000,000 F
1,000,000,000,000 mF 1,000,000,000 F

Langkah-langkah Konversi Farad ke Milifarad (F ke mF)

  1. Contoh Soal: Konversi 25 farad ke milifarad (25 F ke mF).
  2. 1 farad setara dengan 1000 milifarad (1 F setara dengan 1000 mF).
  3. 25 farad (F) setara dengan 25 dikalikan dengan 1000 milifarad (mF).
  4. Diperoleh 25 farad setara dengan 25000 milifarad (25 F setara dengan 25000 mF).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸