Konversi farad ke femtofarad (F ke fF)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • farad [F]
  • femtofarad [fF]
Copy
_
Copy
  • farad [F]
  • femtofarad [fF]

Farad ke Femtofarad (F ke fF)

Farad (Simbol atau Singkatan: F)

Farad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Farad disingkat atau disimbolkan dengan F. Nilai dari 1 farad setara dengan 1 farad. Dalam hubungannya dengan femtofarad, 1 farad setara dengan 1000000000000000 femtofarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 farad sama dengan 1e-18 exafarad

1 farad sama dengan 1e-15 petafarad

1 farad sama dengan 1e-12 terafarad

1 farad sama dengan 1e-9 gigafarad

1 farad sama dengan 0.000001 megafarad

1 farad sama dengan 0.001 kilofarad

1 farad sama dengan 0.01 hektofarad

1 farad sama dengan 0.1 dekafarad

1 farad sama dengan 10 desifarad

1 farad sama dengan 100 centifarad

1 farad sama dengan 1,000 milifarad

1 farad sama dengan 1,000,000 mikrofarad

1 farad sama dengan 1,000,000,000 nanofarad

1 farad sama dengan 1,000,000,000,000 pikofarad

1 farad sama dengan 1,000,000,000,000,000 femtofarad

1 farad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 attofarad

1 farad sama dengan 1 coulomb/volt

1 farad sama dengan 1e-9 abfarad

1 farad sama dengan 1e-9 EMU of capacitance

1 farad sama dengan 898,760,000,000 statfarad

1 farad sama dengan 898,760,000,000 ESU of capacitance

Femtofarad (Simbol atau Singkatan: fF)

Femtofarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Femtofarad disingkat atau disimbolkan dengan fF. Nilai dari 1 femtofarad setara dengan 1e-15 farad. Dalam hubungannya dengan farad, 1 femtofarad setara dengan 1e-15 farad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 femtofarad sama dengan 1e-15 farad

1 femtofarad sama dengan 1e-33 exafarad

1 femtofarad sama dengan 1e-30 petafarad

1 femtofarad sama dengan 1e-27 terafarad

1 femtofarad sama dengan 1e-24 gigafarad

1 femtofarad sama dengan 1e-21 megafarad

1 femtofarad sama dengan 1e-18 kilofarad

1 femtofarad sama dengan 1e-17 hektofarad

1 femtofarad sama dengan 1e-16 dekafarad

1 femtofarad sama dengan 1e-14 desifarad

1 femtofarad sama dengan 1e-13 centifarad

1 femtofarad sama dengan 1e-12 milifarad

1 femtofarad sama dengan 1e-9 mikrofarad

1 femtofarad sama dengan 0.000001 nanofarad

1 femtofarad sama dengan 0.001 pikofarad

1 femtofarad sama dengan 1,000 attofarad

1 femtofarad sama dengan 1e-15 coulomb/volt

1 femtofarad sama dengan 1e-24 abfarad

1 femtofarad sama dengan 1e-24 EMU of capacitance

1 femtofarad sama dengan 0.00089876 statfarad

1 femtofarad sama dengan 0.00089876 ESU of capacitance

Cara Konversi Farad ke Femtofarad (F ke fF):

Tabel Konversi Farad ke Femtofarad (F ke fF)

farad (F) femtofarad (fF)
0.01 F 10,000,000,000,000 fF
0.1 F 100,000,000,000,000 fF
1 F 1,000,000,000,000,000 fF
2 F 2,000,000,000,000,000 fF
3 F 3,000,000,000,000,000 fF
4 F 4,000,000,000,000,000 fF
5 F 5,000,000,000,000,000 fF
6 F 6,000,000,000,000,000 fF
7 F 7,000,000,000,000,000 fF
8 F 8,000,000,000,000,000 fF
9 F 9,000,000,000,000,000 fF
10 F 10,000,000,000,000,000 fF
20 F 20,000,000,000,000,000 fF
25 F 25,000,000,000,000,000 fF
50 F 50,000,000,000,000,000 fF
75 F 75,000,000,000,000,000 fF
100 F 100,000,000,000,000,000 fF
250 F 250,000,000,000,000,000 fF
500 F 500,000,000,000,000,000 fF
750 F 750,000,000,000,000,000 fF
1,000 F 1,000,000,000,000,000,000 fF
100,000 F 100,000,000,000,000,000,000 fF
1,000,000,000 F 1e+24 fF
1,000,000,000,000 F 1e+27 fF

Tabel Konversi Femtofarad ke Farad (fF ke F)

femtofarad (fF) farad (F)
0.01 fF 1e-17 F
0.1 fF 1e-16 F
1 fF 1e-15 F
2 fF 2e-15 F
3 fF 3e-15 F
4 fF 4e-15 F
5 fF 5e-15 F
6 fF 6e-15 F
7 fF 7e-15 F
8 fF 8e-15 F
9 fF 9e-15 F
10 fF 1e-14 F
20 fF 2e-14 F
25 fF 2.5e-14 F
50 fF 5e-14 F
75 fF 7.5e-14 F
100 fF 1e-13 F
250 fF 2.5e-13 F
500 fF 5e-13 F
750 fF 7.5e-13 F
1,000 fF 1e-12 F
100,000 fF 1e-10 F
1,000,000,000 fF 0.000001 F
1,000,000,000,000 fF 0.001 F

Langkah-langkah Konversi Farad ke Femtofarad (F ke fF)

  1. Contoh Soal: Konversi 25 farad ke femtofarad (25 F ke fF).
  2. 1 farad setara dengan 1000000000000000 femtofarad (1 F setara dengan 1000000000000000 fF).
  3. 25 farad (F) setara dengan 25 dikalikan dengan 1000000000000000 femtofarad (fF).
  4. Diperoleh 25 farad setara dengan 25000000000000000 femtofarad (25 F setara dengan 25000000000000000 fF).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸