Konversi farad ke nanofarad (F ke nF)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • farad [F]
  • nanofarad [nF]
Copy
_
Copy
  • farad [F]
  • nanofarad [nF]

Farad ke Nanofarad (F ke nF)

Farad (Simbol atau Singkatan: F)

Farad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Farad disingkat atau disimbolkan dengan F. Nilai dari 1 farad setara dengan 1 farad. Dalam hubungannya dengan nanofarad, 1 farad setara dengan 1000000000 nanofarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 farad sama dengan 1e-18 exafarad

1 farad sama dengan 1e-15 petafarad

1 farad sama dengan 1e-12 terafarad

1 farad sama dengan 1e-9 gigafarad

1 farad sama dengan 0.000001 megafarad

1 farad sama dengan 0.001 kilofarad

1 farad sama dengan 0.01 hektofarad

1 farad sama dengan 0.1 dekafarad

1 farad sama dengan 10 desifarad

1 farad sama dengan 100 centifarad

1 farad sama dengan 1,000 milifarad

1 farad sama dengan 1,000,000 mikrofarad

1 farad sama dengan 1,000,000,000 nanofarad

1 farad sama dengan 1,000,000,000,000 pikofarad

1 farad sama dengan 1,000,000,000,000,000 femtofarad

1 farad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 attofarad

1 farad sama dengan 1 coulomb/volt

1 farad sama dengan 1e-9 abfarad

1 farad sama dengan 1e-9 EMU of capacitance

1 farad sama dengan 898,760,000,000 statfarad

1 farad sama dengan 898,760,000,000 ESU of capacitance

Nanofarad (Simbol atau Singkatan: nF)

Nanofarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Nanofarad disingkat atau disimbolkan dengan nF. Nilai dari 1 nanofarad setara dengan 1e-9 farad. Dalam hubungannya dengan farad, 1 nanofarad setara dengan 1e-9 farad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 nanofarad sama dengan 1e-9 farad

1 nanofarad sama dengan 1e-27 exafarad

1 nanofarad sama dengan 1e-24 petafarad

1 nanofarad sama dengan 1e-21 terafarad

1 nanofarad sama dengan 1e-18 gigafarad

1 nanofarad sama dengan 1e-15 megafarad

1 nanofarad sama dengan 1e-12 kilofarad

1 nanofarad sama dengan 1e-11 hektofarad

1 nanofarad sama dengan 1e-10 dekafarad

1 nanofarad sama dengan 1e-8 desifarad

1 nanofarad sama dengan 1e-7 centifarad

1 nanofarad sama dengan 0.000001 milifarad

1 nanofarad sama dengan 0.001 mikrofarad

1 nanofarad sama dengan 1,000 pikofarad

1 nanofarad sama dengan 1,000,000 femtofarad

1 nanofarad sama dengan 1,000,000,000 attofarad

1 nanofarad sama dengan 1e-9 coulomb/volt

1 nanofarad sama dengan 1e-18 abfarad

1 nanofarad sama dengan 1e-18 EMU of capacitance

1 nanofarad sama dengan 898.76 statfarad

1 nanofarad sama dengan 898.76 ESU of capacitance

Cara Konversi Farad ke Nanofarad (F ke nF):

Tabel Konversi Farad ke Nanofarad (F ke nF)

farad (F) nanofarad (nF)
0.01 F 10,000,000 nF
0.1 F 100,000,000 nF
1 F 1,000,000,000 nF
2 F 2,000,000,000 nF
3 F 3,000,000,000 nF
4 F 4,000,000,000 nF
5 F 5,000,000,000 nF
6 F 6,000,000,000 nF
7 F 7,000,000,000 nF
8 F 8,000,000,000 nF
9 F 9,000,000,000 nF
10 F 10,000,000,000 nF
20 F 20,000,000,000 nF
25 F 25,000,000,000 nF
50 F 50,000,000,000 nF
75 F 75,000,000,000 nF
100 F 100,000,000,000 nF
250 F 250,000,000,000 nF
500 F 500,000,000,000 nF
750 F 750,000,000,000 nF
1,000 F 1,000,000,000,000 nF
100,000 F 100,000,000,000,000 nF
1,000,000,000 F 1,000,000,000,000,000,000 nF
1,000,000,000,000 F 1e+21 nF

Tabel Konversi Nanofarad ke Farad (nF ke F)

nanofarad (nF) farad (F)
0.01 nF 1e-11 F
0.1 nF 1e-10 F
1 nF 1e-9 F
2 nF 2e-9 F
3 nF 3e-9 F
4 nF 4e-9 F
5 nF 5e-9 F
6 nF 6e-9 F
7 nF 7e-9 F
8 nF 8e-9 F
9 nF 9e-9 F
10 nF 1e-8 F
20 nF 2e-8 F
25 nF 2.5e-8 F
50 nF 5e-8 F
75 nF 7.5e-8 F
100 nF 1e-7 F
250 nF 2.5e-7 F
500 nF 5e-7 F
750 nF 7.5e-7 F
1,000 nF 0.000001 F
100,000 nF 0.0001 F
1,000,000,000 nF 1 F
1,000,000,000,000 nF 1,000 F

Langkah-langkah Konversi Farad ke Nanofarad (F ke nF)

  1. Contoh Soal: Konversi 25 farad ke nanofarad (25 F ke nF).
  2. 1 farad setara dengan 1000000000 nanofarad (1 F setara dengan 1000000000 nF).
  3. 25 farad (F) setara dengan 25 dikalikan dengan 1000000000 nanofarad (nF).
  4. Diperoleh 25 farad setara dengan 25000000000 nanofarad (25 F setara dengan 25000000000 nF).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸