Konversi farad ke mikrofarad (F ke µF)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • farad [F]
  • mikrofarad [µF]
Copy
_
Copy
  • farad [F]
  • mikrofarad [µF]

Farad ke Mikrofarad (F ke µF)

Farad (Simbol atau Singkatan: F)

Farad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Farad disingkat atau disimbolkan dengan F. Nilai dari 1 farad setara dengan 1 farad. Dalam hubungannya dengan mikrofarad, 1 farad setara dengan 1000000 mikrofarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 farad sama dengan 1e-18 exafarad

1 farad sama dengan 1e-15 petafarad

1 farad sama dengan 1e-12 terafarad

1 farad sama dengan 1e-9 gigafarad

1 farad sama dengan 0.000001 megafarad

1 farad sama dengan 0.001 kilofarad

1 farad sama dengan 0.01 hektofarad

1 farad sama dengan 0.1 dekafarad

1 farad sama dengan 10 desifarad

1 farad sama dengan 100 centifarad

1 farad sama dengan 1,000 milifarad

1 farad sama dengan 1,000,000 mikrofarad

1 farad sama dengan 1,000,000,000 nanofarad

1 farad sama dengan 1,000,000,000,000 pikofarad

1 farad sama dengan 1,000,000,000,000,000 femtofarad

1 farad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 attofarad

1 farad sama dengan 1 coulomb/volt

1 farad sama dengan 1e-9 abfarad

1 farad sama dengan 1e-9 EMU of capacitance

1 farad sama dengan 898,760,000,000 statfarad

1 farad sama dengan 898,760,000,000 ESU of capacitance

Mikrofarad (Simbol atau Singkatan: µF)

Mikrofarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Mikrofarad disingkat atau disimbolkan dengan µF. Nilai dari 1 mikrofarad setara dengan 0.000001 farad. Dalam hubungannya dengan farad, 1 mikrofarad setara dengan 0.000001 farad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 mikrofarad sama dengan 0.000001 farad

1 mikrofarad sama dengan 1e-24 exafarad

1 mikrofarad sama dengan 1e-21 petafarad

1 mikrofarad sama dengan 1e-18 terafarad

1 mikrofarad sama dengan 1e-15 gigafarad

1 mikrofarad sama dengan 1e-12 megafarad

1 mikrofarad sama dengan 1e-9 kilofarad

1 mikrofarad sama dengan 1e-8 hektofarad

1 mikrofarad sama dengan 1e-7 dekafarad

1 mikrofarad sama dengan 0.00001 desifarad

1 mikrofarad sama dengan 0.0001 centifarad

1 mikrofarad sama dengan 0.001 milifarad

1 mikrofarad sama dengan 1,000 nanofarad

1 mikrofarad sama dengan 1,000,000 pikofarad

1 mikrofarad sama dengan 1,000,000,000 femtofarad

1 mikrofarad sama dengan 1,000,000,000,000 attofarad

1 mikrofarad sama dengan 0.000001 coulomb/volt

1 mikrofarad sama dengan 1e-15 abfarad

1 mikrofarad sama dengan 1e-15 EMU of capacitance

1 mikrofarad sama dengan 898,760 statfarad

1 mikrofarad sama dengan 898,760 ESU of capacitance

Cara Konversi Farad ke Mikrofarad (F ke µF):

Tabel Konversi Farad ke Mikrofarad (F ke µF)

farad (F) mikrofarad (µF)
0.01 F 10,000 µF
0.1 F 100,000 µF
1 F 1,000,000 µF
2 F 2,000,000 µF
3 F 3,000,000 µF
4 F 4,000,000 µF
5 F 5,000,000 µF
6 F 6,000,000 µF
7 F 7,000,000 µF
8 F 8,000,000 µF
9 F 9,000,000 µF
10 F 10,000,000 µF
20 F 20,000,000 µF
25 F 25,000,000 µF
50 F 50,000,000 µF
75 F 75,000,000 µF
100 F 100,000,000 µF
250 F 250,000,000 µF
500 F 500,000,000 µF
750 F 750,000,000 µF
1,000 F 1,000,000,000 µF
100,000 F 100,000,000,000 µF
1,000,000,000 F 1,000,000,000,000,000 µF
1,000,000,000,000 F 1,000,000,000,000,000,000 µF

Tabel Konversi Mikrofarad ke Farad (µF ke F)

mikrofarad (µF) farad (F)
0.01 µF 1e-8 F
0.1 µF 1e-7 F
1 µF 0.000001 F
2 µF 0.000002 F
3 µF 0.000003 F
4 µF 0.000004 F
5 µF 0.000005 F
6 µF 0.000006 F
7 µF 0.000007 F
8 µF 0.000008 F
9 µF 0.000009 F
10 µF 0.00001 F
20 µF 0.00002 F
25 µF 0.000025 F
50 µF 0.00005 F
75 µF 0.000075 F
100 µF 0.0001 F
250 µF 0.00025 F
500 µF 0.0005 F
750 µF 0.00075 F
1,000 µF 0.001 F
100,000 µF 0.1 F
1,000,000,000 µF 1,000 F
1,000,000,000,000 µF 1,000,000 F

Langkah-langkah Konversi Farad ke Mikrofarad (F ke µF)

  1. Contoh Soal: Konversi 25 farad ke mikrofarad (25 F ke µF).
  2. 1 farad setara dengan 1000000 mikrofarad (1 F setara dengan 1000000 µF).
  3. 25 farad (F) setara dengan 25 dikalikan dengan 1000000 mikrofarad (µF).
  4. Diperoleh 25 farad setara dengan 25000000 mikrofarad (25 F setara dengan 25000000 µF).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸