Konversi farad ke pikofarad (F ke pF)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • farad [F]
  • pikofarad [pF]
Copy
_
Copy
  • farad [F]
  • pikofarad [pF]

Farad ke Pikofarad (F ke pF)

Farad (Simbol atau Singkatan: F)

Farad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Farad disingkat atau disimbolkan dengan F. Nilai dari 1 farad setara dengan 1 farad. Dalam hubungannya dengan pikofarad, 1 farad setara dengan 1000000000000 pikofarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 farad sama dengan 1e-18 exafarad

1 farad sama dengan 1e-15 petafarad

1 farad sama dengan 1e-12 terafarad

1 farad sama dengan 1e-9 gigafarad

1 farad sama dengan 0.000001 megafarad

1 farad sama dengan 0.001 kilofarad

1 farad sama dengan 0.01 hektofarad

1 farad sama dengan 0.1 dekafarad

1 farad sama dengan 10 desifarad

1 farad sama dengan 100 centifarad

1 farad sama dengan 1,000 milifarad

1 farad sama dengan 1,000,000 mikrofarad

1 farad sama dengan 1,000,000,000 nanofarad

1 farad sama dengan 1,000,000,000,000 pikofarad

1 farad sama dengan 1,000,000,000,000,000 femtofarad

1 farad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 attofarad

1 farad sama dengan 1 coulomb/volt

1 farad sama dengan 1e-9 abfarad

1 farad sama dengan 1e-9 EMU of capacitance

1 farad sama dengan 898,760,000,000 statfarad

1 farad sama dengan 898,760,000,000 ESU of capacitance

Pikofarad (Simbol atau Singkatan: pF)

Pikofarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Pikofarad disingkat atau disimbolkan dengan pF. Nilai dari 1 pikofarad setara dengan 1e-12 farad. Dalam hubungannya dengan farad, 1 pikofarad setara dengan 1e-12 farad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 pikofarad sama dengan 1e-12 farad

1 pikofarad sama dengan 1e-30 exafarad

1 pikofarad sama dengan 1e-27 petafarad

1 pikofarad sama dengan 1e-24 terafarad

1 pikofarad sama dengan 1e-21 gigafarad

1 pikofarad sama dengan 1e-18 megafarad

1 pikofarad sama dengan 1e-15 kilofarad

1 pikofarad sama dengan 1e-14 hektofarad

1 pikofarad sama dengan 1e-13 dekafarad

1 pikofarad sama dengan 1e-11 desifarad

1 pikofarad sama dengan 1e-10 centifarad

1 pikofarad sama dengan 1e-9 milifarad

1 pikofarad sama dengan 0.000001 mikrofarad

1 pikofarad sama dengan 0.001 nanofarad

1 pikofarad sama dengan 1,000 femtofarad

1 pikofarad sama dengan 1,000,000 attofarad

1 pikofarad sama dengan 1e-12 coulomb/volt

1 pikofarad sama dengan 1e-21 abfarad

1 pikofarad sama dengan 1e-21 EMU of capacitance

1 pikofarad sama dengan 0.89876 statfarad

1 pikofarad sama dengan 0.89876 ESU of capacitance

Cara Konversi Farad ke Pikofarad (F ke pF):

Tabel Konversi Farad ke Pikofarad (F ke pF)

farad (F) pikofarad (pF)
0.01 F 10,000,000,000 pF
0.1 F 100,000,000,000 pF
1 F 1,000,000,000,000 pF
2 F 2,000,000,000,000 pF
3 F 3,000,000,000,000 pF
4 F 4,000,000,000,000 pF
5 F 5,000,000,000,000 pF
6 F 6,000,000,000,000 pF
7 F 7,000,000,000,000 pF
8 F 8,000,000,000,000 pF
9 F 9,000,000,000,000 pF
10 F 10,000,000,000,000 pF
20 F 20,000,000,000,000 pF
25 F 25,000,000,000,000 pF
50 F 50,000,000,000,000 pF
75 F 75,000,000,000,000 pF
100 F 100,000,000,000,000 pF
250 F 250,000,000,000,000 pF
500 F 500,000,000,000,000 pF
750 F 750,000,000,000,000 pF
1,000 F 1,000,000,000,000,000 pF
100,000 F 100,000,000,000,000,000 pF
1,000,000,000 F 1e+21 pF
1,000,000,000,000 F 1e+24 pF

Tabel Konversi Pikofarad ke Farad (pF ke F)

pikofarad (pF) farad (F)
0.01 pF 1e-14 F
0.1 pF 1e-13 F
1 pF 1e-12 F
2 pF 2e-12 F
3 pF 3e-12 F
4 pF 4e-12 F
5 pF 5e-12 F
6 pF 6e-12 F
7 pF 7e-12 F
8 pF 8e-12 F
9 pF 9e-12 F
10 pF 1e-11 F
20 pF 2e-11 F
25 pF 2.5e-11 F
50 pF 5e-11 F
75 pF 7.5e-11 F
100 pF 1e-10 F
250 pF 2.5e-10 F
500 pF 5e-10 F
750 pF 7.5e-10 F
1,000 pF 1e-9 F
100,000 pF 1e-7 F
1,000,000,000 pF 0.001 F
1,000,000,000,000 pF 1 F

Langkah-langkah Konversi Farad ke Pikofarad (F ke pF)

  1. Contoh Soal: Konversi 25 farad ke pikofarad (25 F ke pF).
  2. 1 farad setara dengan 1000000000000 pikofarad (1 F setara dengan 1000000000000 pF).
  3. 25 farad (F) setara dengan 25 dikalikan dengan 1000000000000 pikofarad (pF).
  4. Diperoleh 25 farad setara dengan 25000000000000 pikofarad (25 F setara dengan 25000000000000 pF).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸