Konversi farad ke hektofarad (F ke hF)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • farad [F]
  • hektofarad [hF]
Copy
_
Copy
  • farad [F]
  • hektofarad [hF]

Farad ke Hektofarad (F ke hF)

Farad (Simbol atau Singkatan: F)

Farad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Farad disingkat atau disimbolkan dengan F. Nilai dari 1 farad setara dengan 1 farad. Dalam hubungannya dengan hektofarad, 1 farad setara dengan 0.01 hektofarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 farad sama dengan 1e-18 exafarad

1 farad sama dengan 1e-15 petafarad

1 farad sama dengan 1e-12 terafarad

1 farad sama dengan 1e-9 gigafarad

1 farad sama dengan 0.000001 megafarad

1 farad sama dengan 0.001 kilofarad

1 farad sama dengan 0.01 hektofarad

1 farad sama dengan 0.1 dekafarad

1 farad sama dengan 10 desifarad

1 farad sama dengan 100 centifarad

1 farad sama dengan 1,000 milifarad

1 farad sama dengan 1,000,000 mikrofarad

1 farad sama dengan 1,000,000,000 nanofarad

1 farad sama dengan 1,000,000,000,000 pikofarad

1 farad sama dengan 1,000,000,000,000,000 femtofarad

1 farad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 attofarad

1 farad sama dengan 1 coulomb/volt

1 farad sama dengan 1e-9 abfarad

1 farad sama dengan 1e-9 EMU of capacitance

1 farad sama dengan 898,760,000,000 statfarad

1 farad sama dengan 898,760,000,000 ESU of capacitance

Hektofarad (Simbol atau Singkatan: hF)

Hektofarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Hektofarad disingkat atau disimbolkan dengan hF. Nilai dari 1 hektofarad setara dengan 100 farad. Dalam hubungannya dengan farad, 1 hektofarad setara dengan 100 farad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 hektofarad sama dengan 100 farad

1 hektofarad sama dengan 1e-16 exafarad

1 hektofarad sama dengan 1e-13 petafarad

1 hektofarad sama dengan 1e-10 terafarad

1 hektofarad sama dengan 1e-7 gigafarad

1 hektofarad sama dengan 0.0001 megafarad

1 hektofarad sama dengan 0.1 kilofarad

1 hektofarad sama dengan 10 dekafarad

1 hektofarad sama dengan 1,000 desifarad

1 hektofarad sama dengan 10,000 centifarad

1 hektofarad sama dengan 100,000 milifarad

1 hektofarad sama dengan 100,000,000 mikrofarad

1 hektofarad sama dengan 100,000,000,000 nanofarad

1 hektofarad sama dengan 100,000,000,000,000 pikofarad

1 hektofarad sama dengan 100,000,000,000,000,000 femtofarad

1 hektofarad sama dengan 100,000,000,000,000,000,000 attofarad

1 hektofarad sama dengan 100 coulomb/volt

1 hektofarad sama dengan 1e-7 abfarad

1 hektofarad sama dengan 1e-7 EMU of capacitance

1 hektofarad sama dengan 89,876,000,000,000 statfarad

1 hektofarad sama dengan 89,876,000,000,000 ESU of capacitance

Cara Konversi Farad ke Hektofarad (F ke hF):

Tabel Konversi Farad ke Hektofarad (F ke hF)

farad (F) hektofarad (hF)
0.01 F 0.0001 hF
0.1 F 0.001 hF
1 F 0.01 hF
2 F 0.02 hF
3 F 0.03 hF
4 F 0.04 hF
5 F 0.05 hF
6 F 0.06 hF
7 F 0.07 hF
8 F 0.08 hF
9 F 0.09 hF
10 F 0.1 hF
20 F 0.2 hF
25 F 0.25 hF
50 F 0.5 hF
75 F 0.75 hF
100 F 1 hF
250 F 2.5 hF
500 F 5 hF
750 F 7.5 hF
1,000 F 10 hF
100,000 F 1,000 hF
1,000,000,000 F 10,000,000 hF
1,000,000,000,000 F 10,000,000,000 hF

Tabel Konversi Hektofarad ke Farad (hF ke F)

hektofarad (hF) farad (F)
0.01 hF 1 F
0.1 hF 10 F
1 hF 100 F
2 hF 200 F
3 hF 300 F
4 hF 400 F
5 hF 500 F
6 hF 600 F
7 hF 700 F
8 hF 800 F
9 hF 900 F
10 hF 1,000 F
20 hF 2,000 F
25 hF 2,500 F
50 hF 5,000 F
75 hF 7,500 F
100 hF 10,000 F
250 hF 25,000 F
500 hF 50,000 F
750 hF 75,000 F
1,000 hF 100,000 F
100,000 hF 10,000,000 F
1,000,000,000 hF 100,000,000,000 F
1,000,000,000,000 hF 100,000,000,000,000 F

Langkah-langkah Konversi Farad ke Hektofarad (F ke hF)

  1. Contoh Soal: Konversi 25 farad ke hektofarad (25 F ke hF).
  2. 1 farad setara dengan 0.01 hektofarad (1 F setara dengan 0.01 hF).
  3. 25 farad (F) setara dengan 25 dikalikan dengan 0.01 hektofarad (hF).
  4. Diperoleh 25 farad setara dengan 0.25 hektofarad (25 F setara dengan 0.25 hF).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸