Konversi farad ke petafarad (F ke PF)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • farad [F]
  • petafarad [PF]
Copy
_
Copy
  • farad [F]
  • petafarad [PF]

Farad ke Petafarad (F ke PF)

Farad (Simbol atau Singkatan: F)

Farad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Farad disingkat atau disimbolkan dengan F. Nilai dari 1 farad setara dengan 1 farad. Dalam hubungannya dengan petafarad, 1 farad setara dengan 1e-15 petafarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 farad sama dengan 1e-18 exafarad

1 farad sama dengan 1e-15 petafarad

1 farad sama dengan 1e-12 terafarad

1 farad sama dengan 1e-9 gigafarad

1 farad sama dengan 0.000001 megafarad

1 farad sama dengan 0.001 kilofarad

1 farad sama dengan 0.01 hektofarad

1 farad sama dengan 0.1 dekafarad

1 farad sama dengan 10 desifarad

1 farad sama dengan 100 centifarad

1 farad sama dengan 1,000 milifarad

1 farad sama dengan 1,000,000 mikrofarad

1 farad sama dengan 1,000,000,000 nanofarad

1 farad sama dengan 1,000,000,000,000 pikofarad

1 farad sama dengan 1,000,000,000,000,000 femtofarad

1 farad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 attofarad

1 farad sama dengan 1 coulomb/volt

1 farad sama dengan 1e-9 abfarad

1 farad sama dengan 1e-9 EMU of capacitance

1 farad sama dengan 898,760,000,000 statfarad

1 farad sama dengan 898,760,000,000 ESU of capacitance

Petafarad (Simbol atau Singkatan: PF)

Petafarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Petafarad disingkat atau disimbolkan dengan PF. Nilai dari 1 petafarad setara dengan 1000000000000000 farad. Dalam hubungannya dengan farad, 1 petafarad setara dengan 1000000000000000 farad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 petafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000 farad

1 petafarad sama dengan 0.001 exafarad

1 petafarad sama dengan 1,000 terafarad

1 petafarad sama dengan 1,000,000 gigafarad

1 petafarad sama dengan 1,000,000,000 megafarad

1 petafarad sama dengan 1,000,000,000,000 kilofarad

1 petafarad sama dengan 10,000,000,000,000 hektofarad

1 petafarad sama dengan 100,000,000,000,000 dekafarad

1 petafarad sama dengan 10,000,000,000,000,000 desifarad

1 petafarad sama dengan 100,000,000,000,000,000 centifarad

1 petafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 milifarad

1 petafarad sama dengan 1e+21 mikrofarad

1 petafarad sama dengan 1e+24 nanofarad

1 petafarad sama dengan 1e+27 pikofarad

1 petafarad sama dengan 1e+30 femtofarad

1 petafarad sama dengan 1e+33 attofarad

1 petafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000 coulomb/volt

1 petafarad sama dengan 1,000,000 abfarad

1 petafarad sama dengan 1,000,000 EMU of capacitance

1 petafarad sama dengan 8.9876e+26 statfarad

1 petafarad sama dengan 8.9876e+26 ESU of capacitance

Cara Konversi Farad ke Petafarad (F ke PF):

Tabel Konversi Farad ke Petafarad (F ke PF)

farad (F) petafarad (PF)
0.01 F 1e-17 PF
0.1 F 1e-16 PF
1 F 1e-15 PF
2 F 2e-15 PF
3 F 3e-15 PF
4 F 4e-15 PF
5 F 5e-15 PF
6 F 6e-15 PF
7 F 7e-15 PF
8 F 8e-15 PF
9 F 9e-15 PF
10 F 1e-14 PF
20 F 2e-14 PF
25 F 2.5e-14 PF
50 F 5e-14 PF
75 F 7.5e-14 PF
100 F 1e-13 PF
250 F 2.5e-13 PF
500 F 5e-13 PF
750 F 7.5e-13 PF
1,000 F 1e-12 PF
100,000 F 1e-10 PF
1,000,000,000 F 0.000001 PF
1,000,000,000,000 F 0.001 PF

Tabel Konversi Petafarad ke Farad (PF ke F)

petafarad (PF) farad (F)
0.01 PF 10,000,000,000,000 F
0.1 PF 100,000,000,000,000 F
1 PF 1,000,000,000,000,000 F
2 PF 2,000,000,000,000,000 F
3 PF 3,000,000,000,000,000 F
4 PF 4,000,000,000,000,000 F
5 PF 5,000,000,000,000,000 F
6 PF 6,000,000,000,000,000 F
7 PF 7,000,000,000,000,000 F
8 PF 8,000,000,000,000,000 F
9 PF 9,000,000,000,000,000 F
10 PF 10,000,000,000,000,000 F
20 PF 20,000,000,000,000,000 F
25 PF 25,000,000,000,000,000 F
50 PF 50,000,000,000,000,000 F
75 PF 75,000,000,000,000,000 F
100 PF 100,000,000,000,000,000 F
250 PF 250,000,000,000,000,000 F
500 PF 500,000,000,000,000,000 F
750 PF 750,000,000,000,000,000 F
1,000 PF 1,000,000,000,000,000,000 F
100,000 PF 100,000,000,000,000,000,000 F
1,000,000,000 PF 1e+24 F
1,000,000,000,000 PF 1e+27 F

Langkah-langkah Konversi Farad ke Petafarad (F ke PF)

  1. Contoh Soal: Konversi 25 farad ke petafarad (25 F ke PF).
  2. 1 farad setara dengan 1e-15 petafarad (1 F setara dengan 1e-15 PF).
  3. 25 farad (F) setara dengan 25 dikalikan dengan 1e-15 petafarad (PF).
  4. Diperoleh 25 farad setara dengan 2.5e-14 petafarad (25 F setara dengan 2.5e-14 PF).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸