Konversi farad ke megafarad (F ke MF)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • farad [F]
  • megafarad [MF]
Copy
_
Copy
  • farad [F]
  • megafarad [MF]

Farad ke Megafarad (F ke MF)

Farad (Simbol atau Singkatan: F)

Farad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Farad disingkat atau disimbolkan dengan F. Nilai dari 1 farad setara dengan 1 farad. Dalam hubungannya dengan megafarad, 1 farad setara dengan 0.000001 megafarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 farad sama dengan 1e-18 exafarad

1 farad sama dengan 1e-15 petafarad

1 farad sama dengan 1e-12 terafarad

1 farad sama dengan 1e-9 gigafarad

1 farad sama dengan 0.000001 megafarad

1 farad sama dengan 0.001 kilofarad

1 farad sama dengan 0.01 hektofarad

1 farad sama dengan 0.1 dekafarad

1 farad sama dengan 10 desifarad

1 farad sama dengan 100 centifarad

1 farad sama dengan 1,000 milifarad

1 farad sama dengan 1,000,000 mikrofarad

1 farad sama dengan 1,000,000,000 nanofarad

1 farad sama dengan 1,000,000,000,000 pikofarad

1 farad sama dengan 1,000,000,000,000,000 femtofarad

1 farad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 attofarad

1 farad sama dengan 1 coulomb/volt

1 farad sama dengan 1e-9 abfarad

1 farad sama dengan 1e-9 EMU of capacitance

1 farad sama dengan 898,760,000,000 statfarad

1 farad sama dengan 898,760,000,000 ESU of capacitance

Megafarad (Simbol atau Singkatan: MF)

Megafarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Megafarad disingkat atau disimbolkan dengan MF. Nilai dari 1 megafarad setara dengan 1000000 farad. Dalam hubungannya dengan farad, 1 megafarad setara dengan 1000000 farad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 megafarad sama dengan 1,000,000 farad

1 megafarad sama dengan 1e-12 exafarad

1 megafarad sama dengan 1e-9 petafarad

1 megafarad sama dengan 0.000001 terafarad

1 megafarad sama dengan 0.001 gigafarad

1 megafarad sama dengan 1,000 kilofarad

1 megafarad sama dengan 10,000 hektofarad

1 megafarad sama dengan 100,000 dekafarad

1 megafarad sama dengan 10,000,000 desifarad

1 megafarad sama dengan 100,000,000 centifarad

1 megafarad sama dengan 1,000,000,000 milifarad

1 megafarad sama dengan 1,000,000,000,000 mikrofarad

1 megafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000 nanofarad

1 megafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 pikofarad

1 megafarad sama dengan 1e+21 femtofarad

1 megafarad sama dengan 1e+24 attofarad

1 megafarad sama dengan 1,000,000 coulomb/volt

1 megafarad sama dengan 0.001 abfarad

1 megafarad sama dengan 0.001 EMU of capacitance

1 megafarad sama dengan 898,760,000,000,000,000 statfarad

1 megafarad sama dengan 898,760,000,000,000,000 ESU of capacitance

Cara Konversi Farad ke Megafarad (F ke MF):

Tabel Konversi Farad ke Megafarad (F ke MF)

farad (F) megafarad (MF)
0.01 F 1e-8 MF
0.1 F 1e-7 MF
1 F 0.000001 MF
2 F 0.000002 MF
3 F 0.000003 MF
4 F 0.000004 MF
5 F 0.000005 MF
6 F 0.000006 MF
7 F 0.000007 MF
8 F 0.000008 MF
9 F 0.000009 MF
10 F 0.00001 MF
20 F 0.00002 MF
25 F 0.000025 MF
50 F 0.00005 MF
75 F 0.000075 MF
100 F 0.0001 MF
250 F 0.00025 MF
500 F 0.0005 MF
750 F 0.00075 MF
1,000 F 0.001 MF
100,000 F 0.1 MF
1,000,000,000 F 1,000 MF
1,000,000,000,000 F 1,000,000 MF

Tabel Konversi Megafarad ke Farad (MF ke F)

megafarad (MF) farad (F)
0.01 MF 10,000 F
0.1 MF 100,000 F
1 MF 1,000,000 F
2 MF 2,000,000 F
3 MF 3,000,000 F
4 MF 4,000,000 F
5 MF 5,000,000 F
6 MF 6,000,000 F
7 MF 7,000,000 F
8 MF 8,000,000 F
9 MF 9,000,000 F
10 MF 10,000,000 F
20 MF 20,000,000 F
25 MF 25,000,000 F
50 MF 50,000,000 F
75 MF 75,000,000 F
100 MF 100,000,000 F
250 MF 250,000,000 F
500 MF 500,000,000 F
750 MF 750,000,000 F
1,000 MF 1,000,000,000 F
100,000 MF 100,000,000,000 F
1,000,000,000 MF 1,000,000,000,000,000 F
1,000,000,000,000 MF 1,000,000,000,000,000,000 F

Langkah-langkah Konversi Farad ke Megafarad (F ke MF)

  1. Contoh Soal: Konversi 25 farad ke megafarad (25 F ke MF).
  2. 1 farad setara dengan 0.000001 megafarad (1 F setara dengan 0.000001 MF).
  3. 25 farad (F) setara dengan 25 dikalikan dengan 0.000001 megafarad (MF).
  4. Diperoleh 25 farad setara dengan 0.000025 megafarad (25 F setara dengan 0.000025 MF).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸