Konversi farad ke EMU of capacitance (F ke abF)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • farad [F]
  • EMU of capacitance [abF]
Copy
_
Copy
  • farad [F]
  • EMU of capacitance [abF]

Farad ke EMU of capacitance (F ke abF)

Farad (Simbol atau Singkatan: F)

Farad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Farad disingkat atau disimbolkan dengan F. Nilai dari 1 farad setara dengan 1 farad. Dalam hubungannya dengan EMU of capacitance, 1 farad setara dengan 1e-9 EMU of capacitance.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 farad sama dengan 1e-18 exafarad

1 farad sama dengan 1e-15 petafarad

1 farad sama dengan 1e-12 terafarad

1 farad sama dengan 1e-9 gigafarad

1 farad sama dengan 0.000001 megafarad

1 farad sama dengan 0.001 kilofarad

1 farad sama dengan 0.01 hektofarad

1 farad sama dengan 0.1 dekafarad

1 farad sama dengan 10 desifarad

1 farad sama dengan 100 centifarad

1 farad sama dengan 1,000 milifarad

1 farad sama dengan 1,000,000 mikrofarad

1 farad sama dengan 1,000,000,000 nanofarad

1 farad sama dengan 1,000,000,000,000 pikofarad

1 farad sama dengan 1,000,000,000,000,000 femtofarad

1 farad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 attofarad

1 farad sama dengan 1 coulomb/volt

1 farad sama dengan 1e-9 abfarad

1 farad sama dengan 1e-9 EMU of capacitance

1 farad sama dengan 898,760,000,000 statfarad

1 farad sama dengan 898,760,000,000 ESU of capacitance

EMU of capacitance (Simbol atau Singkatan: abF)

EMU of capacitance adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. EMU of capacitance disingkat atau disimbolkan dengan abF. Nilai dari 1 EMU of capacitance setara dengan 1000000000 farad. Dalam hubungannya dengan farad, 1 EMU of capacitance setara dengan 1000000000 farad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 EMU of capacitance sama dengan 1,000,000,000 farad

1 EMU of capacitance sama dengan 1e-9 exafarad

1 EMU of capacitance sama dengan 0.000001 petafarad

1 EMU of capacitance sama dengan 0.001 terafarad

1 EMU of capacitance sama dengan 1 gigafarad

1 EMU of capacitance sama dengan 1,000 megafarad

1 EMU of capacitance sama dengan 1,000,000 kilofarad

1 EMU of capacitance sama dengan 10,000,000 hektofarad

1 EMU of capacitance sama dengan 100,000,000 dekafarad

1 EMU of capacitance sama dengan 10,000,000,000 desifarad

1 EMU of capacitance sama dengan 100,000,000,000 centifarad

1 EMU of capacitance sama dengan 1,000,000,000,000 milifarad

1 EMU of capacitance sama dengan 1,000,000,000,000,000 mikrofarad

1 EMU of capacitance sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 nanofarad

1 EMU of capacitance sama dengan 1e+21 pikofarad

1 EMU of capacitance sama dengan 1e+24 femtofarad

1 EMU of capacitance sama dengan 1e+27 attofarad

1 EMU of capacitance sama dengan 1,000,000,000 coulomb/volt

1 EMU of capacitance sama dengan 1 abfarad

1 EMU of capacitance sama dengan 898,760,000,000,000,000,000 statfarad

1 EMU of capacitance sama dengan 898,760,000,000,000,000,000 ESU of capacitance

Cara Konversi Farad ke EMU of capacitance (F ke abF):

Tabel Konversi Farad ke EMU of capacitance (F ke abF)

farad (F) EMU of capacitance (abF)
0.01 F 1e-11 abF
0.1 F 1e-10 abF
1 F 1e-9 abF
2 F 2e-9 abF
3 F 3e-9 abF
4 F 4e-9 abF
5 F 5e-9 abF
6 F 6e-9 abF
7 F 7e-9 abF
8 F 8e-9 abF
9 F 9e-9 abF
10 F 1e-8 abF
20 F 2e-8 abF
25 F 2.5e-8 abF
50 F 5e-8 abF
75 F 7.5e-8 abF
100 F 1e-7 abF
250 F 2.5e-7 abF
500 F 5e-7 abF
750 F 7.5e-7 abF
1,000 F 0.000001 abF
100,000 F 0.0001 abF
1,000,000,000 F 1 abF
1,000,000,000,000 F 1,000 abF

Tabel Konversi EMU of capacitance ke Farad (abF ke F)

EMU of capacitance (abF) farad (F)
0.01 abF 10,000,000 F
0.1 abF 100,000,000 F
1 abF 1,000,000,000 F
2 abF 2,000,000,000 F
3 abF 3,000,000,000 F
4 abF 4,000,000,000 F
5 abF 5,000,000,000 F
6 abF 6,000,000,000 F
7 abF 7,000,000,000 F
8 abF 8,000,000,000 F
9 abF 9,000,000,000 F
10 abF 10,000,000,000 F
20 abF 20,000,000,000 F
25 abF 25,000,000,000 F
50 abF 50,000,000,000 F
75 abF 75,000,000,000 F
100 abF 100,000,000,000 F
250 abF 250,000,000,000 F
500 abF 500,000,000,000 F
750 abF 750,000,000,000 F
1,000 abF 1,000,000,000,000 F
100,000 abF 100,000,000,000,000 F
1,000,000,000 abF 1,000,000,000,000,000,000 F
1,000,000,000,000 abF 1e+21 F

Langkah-langkah Konversi Farad ke EMU of capacitance (F ke abF)

  1. Contoh Soal: Konversi 25 farad ke EMU of capacitance (25 F ke abF).
  2. 1 farad setara dengan 1e-9 EMU of capacitance (1 F setara dengan 1e-9 abF).
  3. 25 farad (F) setara dengan 25 dikalikan dengan 1e-9 EMU of capacitance (abF).
  4. Diperoleh 25 farad setara dengan 2.5e-8 EMU of capacitance (25 F setara dengan 2.5e-8 abF).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸